Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Fremtiden der forsvandt – dansk fiskeri efter 2005

I oktober 2005 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en fiskeripolitisk aftale som meget radikalt gjorde op med danske fiskeri som det har fungeret så længe nogen kan huske.

Med aftalen ”Ny Regulering” fik man omsættelige kvoter, de såkaldte FKA (Fartøjskvoteandele), efter at de nationale danske kvoter var blevet delt op i små kvoter vha. historiske rettigheder. Et system der bl.a. også skulle sikre, at de fiskere der købte andres kvoter, samtidig også købte det fartøj og de fiskerettigheder som hørte fartøjet til. Selv om ministeren og de andre ansvarlige forsøgte at sælge systemet som støtte til fiskerne, så var formålet med FKA, at få privatiseret ophugningen af fiskekuttere.  

Dette system og dets politiske og økonomiske baggrunde kan man læse meget mere om på dette link hvor man finder Levende Havs mange artikler om sagen samt andre links http://gl.levendehav.dk/politik/dansk-fiskeripolitik/FKA-siden-2008.htm

Kort fortalt blev systemet altså vedtaget fordi ”fiskeriet” havde et akut behov for kapital. Det er nu ikke rigtigt, at fiskeriet manglede kapital, men det er rigtigt, at en lille del, de store fartøjer, manglede kapital. Før okt. 2005 var mere end 70 % af de danske fiskere imod omsættelige kvoter.

Men de mange penge som fiskeriet havde brug for, kunne regeringen ikke skaffe i de offentlige kasser til formålet. Så derfor måtte fiskerne så at sige, fodres med deres egen hale ved at de fik ejerskabet over fisken i havet, således at kvoterne kunne sælges, købes og herunder det vigtigste – belånes. Og det var fodring med egen hale fordi med FKA skulle fiskerne pludselig til at forrente en meget stor post som de tidligere ingen havde betalt en rød reje for. Så selv om ministeren ofte er citeret for at have hjulpet dansk fiskeri med FKA, så er det også en usandhed fra ministerens side (dem har der været mange af). Der kom intet ind i fiskeriet med FKA, tværtimod blev de tilbageblevne kun mere gældsat.

Bankerne skulle reddes med FKA. Regeringens egen Fiskeribank var før aftalen fallit (hvis det kunne det). Det kan en offentlig bank som bekendt ikke. Men fiskernes gæld til banken var vokset til over 300 mio. kroner og med de faldende kvoter og fiskerimuligheder, var det også blevet noget nær umuligt for fiskerne at sælges deres fartøjer til andre. For der var ingen økonomi i fiskeriet som det så ud. Derfor havde banken og dermed alle de andre banker som fiskerne havde gæld til det facto ingen sikkerhed i deres udlån. Fiskeribanken som altid har første prioritet i et fartøj var faktisk den eneste långiver som havde lidt sikkerhed.

Det er ikke svært at forstå regeringen og Dansk Folkeparti i denne sag. For med et pennestrøg overlod de alle de økonomiske problemer til fiskerne selv. Forståelsesproblemet kommer først når vi ser den kynisme aftalen er et udtryk for. For selv om forligsparterne måske ikke forstår så meget, så må de have forstået, at sådan en aftale ville ramme skævt i fiskeriet, katastrofalt skævt målt på forholdet mellem de store og små fartøjer.

Og helt barokt skævt, når vi ser situationen i dag, hvor kvoterne er samlet på fartøjer som pga. af de høje oliepriser ikke evner at fange deres kvoter.

Og det er priserne på brændstoffet som denne artikel handler om.  

At Ny Regulering ikke tog højde for, at oliepriserne ville fortsætte deres himmelflugt, er når alt komme til alt, det mest angribelige i Ny Regulering. For hvis ikke en regering og dets styrelser og direktorater kan handle fornuftigt, dvs. i det mindste se et par år frem i tiden, så bør sådan en regering straffes, og de ansvarlige fyres.  

Regeringen og Dansk Folkeparti og deres embedsværk lod hånt om alle de advarsler de fik mod FKA, som uden for enhver tvivl tvang de gældsplagede store trawlere ud i at købe kvoter, kvoter som de dengang havde meget svært ved at få økonomi i. Tilbage i 2004 advarede Levende Hav flere gange regeringen mod oliepriserne første gang i forbindelse med omsættelige kvoter. Og det kunne vi gøre uden de store problemer for vi lyttede blot til OECD og alle andre med forstand på fossile brændstoffer og prisudviklingen på det område.

Og i juli 2005, fire måneder før aftalen indgås, skriver vi til regeringen at den er helt gal for nu ville fiskerne også have støtte til køb af olie fordi priserne på brændstoffet nærmede sig 3 kr./l (fiskerne betaler ingen afgifter på olien)

I dag koster en liter olie nær 5 kr. og priserne har kun en retning og det er opad. Trawlere i de andre EU lande ligger ved kajen og råber og skriger på støtte. De får støtte i Spanien og Frankrig og danske trawlere vil også have støtte. Danske trawlere har fået støtte, ikke direkte til olien, men de har fået støtte til alle andre formål som de ellers selv måtte betale. De har også fået hævet minimum reglerne for EU støtte til et enkelt fartøj fra 3000 – 30.000 EURO/år.

Men lige meget hjælper det, trawlerne ligger ved kajen. Og de er færdige hvis oliepriserne holder sig der hvor de er i dag og helt færdige hvis de stiger – og det gør de.

Dvs. at Ny Regulering, på trods af alle de ansvarliges lovprisninger af systemet, er meget tæt på at være en katastrofe for dansk fiskeri. Nu er langt størsteparten af kvoterne blevet koncentreret på store trawlere og selskaber. Priserne på kvoterne falder i takt med stigningerne på brændstoffet og de store går fallit og bankerne mister blot flere penge, ligesom de var på vej til før FKA.

Det er så hvad det er. Værre er det at FKA systemets gældsætning af fiskeriet bremser udviklingen mod et mere energirigtigt fiskeri. Dvs. et fiskeri som kan fange fisk uden brug af de store mængder olie. En trawlfanget rødspætte f.eks. koster 3-4 liter olie hvor en rødspætte fanget med snurrevod og garn koster mindre end en liter. Så det er soleklart at fiskeriet skal omstilles fra trawl til mere passive redskaber. Men den nødvendige kapital findes ikke længere i og uden for fiskeriet.

Så fhv. minister Hans Chr. Schmidt og Dansk Folkeparti har ansvaret for den fremtid som forsvandt i dansk fiskeri efter 2005.

Det står klart, ligesom det burde stå klart for alle at de ansvarlige har løjet lige siden 2005 om Ny Regulerings fortræffeligheder. Og det burde være mejslet i sten at trawlerne under ingen omstændigheder skal gives offentlig støtte til brændstoffet el. andre formål som kan være med til at holde skruen i vandet på de trawlere der skulle være gået fallit for flere år siden.

Kurt Bertelsen

Projektkoordinator i Levende Hav

19/3 2008

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os