Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Den formålsløse ophugning af fiskefartøjer

(12/5 er artiklen korrigeret for regnefejl)

I 2002/2003 har vi brugt en kvart milliard i tilskud til ophugning af danske fiskefartøjer og hvad har vi så fået for pengene?

Til Folketinget fortæller Fødevareministeren, at hun afsætter penge til ophugning af fiskefartøjer, fordi vi har for få fisk til for mange fiskere. Dvs. at vi har brugt denne kvarte mia. til at skaffe flere fisk til de fiskere som blev tilbage - men er det så lykkes?

I 2002/2003 er der ophugget 188 fartøjer med en samlet tonnage på ca. 6700 tons. Disse fartøjer havde en samlet omsætning på ca. 230 mil kr./år. Det vil sige at gennemsnitsstørrelsen på et ophugget fartøj har været på ca. 34 tons, med en gennemsnitsindtjening på ca. 1 mil kr./år.

Der er altså tale om mindre fartøjer med en forholdsvis beskeden omsætning. Da fiskeriet omsætter for ca. 3,5 mia./år svarer investeringen på den kvarte mia. til en reduktion i det danske fiskeritryk på  ca. 6 % år.

Ovenstående viser, at investeringen ikke vil få nogen mærkbar betydning i fiskeriet og og tilsvarende indflydelse i forhold til genopbygningen af fiskebestande. Oveni i dette faktum kan så lægges, at der i samme periode er indsat ny fartøjer, så den samlede reduktion i tonnagen kun udgør 1200 tons (Marts 2003 månedsbrev fra Fiskeriets Servicefag). Hvor mange millioner der er støttet med til indførelsen af de 5500 tons i dansk fiskeri er der endnu ikke tal på, men fra tidligere ophugningsrunder ved vi, at samfundet bruger ligeså mange penge på at støtte nye fartøjer, som det bruger på at ophugge.

På Folketingets hjemmeside kan man få disse oplysninger også om hvor mange fiskere der med disse ophugninger, skulle være kommet ud af fiskeriet. Her ligger der også en oplysning som burde få Folketingets medlemmer op af stolene. Mange af disse ophugninger er ikke brugt til at få sænket fisketrykket. Tværtimod har fiskerne brugt ophugningstilskuddene til at komme af med deres ældre fartøj, for at få den nødvendige kapital til et nyt eller nyt ombygget større fartøj. http://www.ft.dk/?/samling/20021/MENU/00000001.htm   

For enhver fornuft er det ufatteligt at en minister kan misbruge så store samfundsværdier uden at blive stillet til ansvar. Og det er ikke fordi ministeren og Folketinget ikke kender til dette store misbrug. For siden midten 1990 har Levende Hav igen og igen, peget på dette misbrug af penge i fiskeriet, men intet sker. Folketinget er tavst.

Hvordan ser det så ud i fiskeriet her i maj måned? Er det så de brede smil som tegner sig på fiskernes ansigter på vej hen i banken, med de mange penge de henter op fra havet, nu da de nu skulle være blevet færre om at fange fisken? Nej og atter nej. Prognoserne er meget dårlige og 2003 er på vej til at udvikle sig til et katastrofeår for fiskeriet. Fiskeri Tidende den 8. maj oplyser at fiskerne mangler en kvart mia. svarende til 26 % i indtjeningen i år.

De få fiskere, som stadig forsøger at holde skruen i vandet som kystfiskere mellem Thyborøn og Thorsminde, har denne vinter været vidner til, at samtidig med at de blev ophugget og begrænset i deres ellers så skånsomme garnfiskeri, har de ofte set de nye skibsskrog blive slæbt til Hvide Sande for der at blive udrigget som topmoderne fiskefartøjer. Disse fartøjer udrigges med flere trawl som med små masker skal ud at fange fisk, med hvad deraf følger af ødelæggelser og et voldsomt udsmid.

Det er der flere grunde til at året 2003 er ved at udvikle sig til en økonomisk katastrofe for fiskeriet. Der er de naturgivne, men da fiskeriet jo i bund og grund lever af naturens vilde ressourcer, så er situationen i fiskeriet efter vores mening helt ude af kontrol. Folketinget bliver pinedød nødt til at stille ministeren til ansvar. Det er helt uantageligt, at hun lader sig styre af de økonomiske kræfter og interesser der gør sig gældende i fiskeriet og i dets servicefag.

Formand Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand 8/5/2003

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os