Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Forbyd trawlfiskeriet i sten

De moderne trawl- og vod fartøjer knokler rundt oppe i sten og rev og vælter de store sten, så toppene bliver jævnet ud og vigtige og livgivende områder i havet, lægges øde. ”Hvis trawlfiskeriet foregik land, ville det være forbudt” sagt af en fiskerikyndig journalist til besætningen på Miljøkutter Anton 18/8 2003.

Tidligere brugte fiskeren al hans snilde og viden til at undgå at komme op i sten og rev, i dag er det lige modsat. Nu bruger han alskens elektronisk udstyr og specielle fremstillede trawl og vod og wireforstærket tov, til netop at komme op på sten og rev for at fange de efterhånden alt for få fisk som er tilbage i havet. I dag fanger man også jomfruhummer i sten og denne sæson har tobisfiskerne også måttet op i stenene for at fange tobis. I dag bliver de fleste bundlevende fisk fanget på den hårde bund, oppe på sten og rev.

Fødevareministeren aner ikke hvad hun de skal stille op med fiskeriet og hun har nu nedsat 3 temagrupper som skal diskutere fiskeriets problemer. Et tema bliver med garanti ”selektive redskaber”. Dvs. redskaber som i teorien kan skille de små fisk fra de store, ved f.eks. at bruge større masker i trawl og såkaldte exit vinduer i trawlet, hvor de fisk man ikke vil fange, kan undslippe. Men det bliver et tema uden reel indhold. Værdien af større masker og vinduer er gennem tiderne og vil også i fremtiden bliver ophævet af større fartøjer, maskiner, mere brutale redskaber og fusk på havet, hvor der ikke findes nogen effektiv kontrol - for der skal jo penge i kassen. Verdensnaturfonden WWF, som skal vogte miljøet i disse temagrupper, foreslår beskyttede områder i havet, dvs. områder hvor der enten ikke må fiskes, eller også kun fiskes med passive redskaber som garn og kroge, men dette forslag savner også den effektive kontrol til havs.

Vil man det brutale og ressource- og naturødelæggende fiskeri til livs, så skal man forbyde de redskaber som er designet til at fiske i sten, og det kan lade sig gøre, hvis viljen er til det. At forbyde og kontrollere et forbud mod bestemte redskaber er en indarbejdet form for fiskerikontrol og den kan foregå på land. Og med et sådan forbud, vil der heller ikke være brug for at lave ret mange beskyttede områder på havet. Fiskerikontrollen kontrollere i forvejen redskabernes maskestørrelser på land og i den forbindelse vil det være relativt uproblematisk, at kontrollere om trawl og vod er fremstillet til sten og rev eller til den glatte bund. Et forbud mod brugen af sådanne redskaber vil afføde voldsomme protester fra de mange fiskere som i dag bedriver den form for fiskeri. Men de fiskere mangler at give en fornuftig forklare på, hvorfor de og 5 gange så mange fiskere, kunne leve af fiskeriet for 25 år siden, dengang hvor der ikke foregik trawl og vodfiskeri på sten og rev?

Et sådant redskabs forbud vil selvfølgelig ikke løse alle de store og meget alvorlige problemer er i havet i fiskerbestandene og i selve fiskeriet, men det vil dog være et skridt i den rigtige retning.

 

Kurt Bertelsen Christensen

Formand for Landsforeningen Levende Hav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os