Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Har det nye folketing solgt de sidste rester af dansk fiskeri? Avis indlæg marts 2005

 

Meget tyder på det, for der er en larmende fiskeripolitisk tavshed ovenpå på regeringsgrundlagets ret så klare bud på fremtidens fiskeri. Hvis det står det til den nye regering, så skal der nu sælges kvoter og rettigheder til højestbydende.  

 

I sommeren 2004 var der ellers et solidt politisk flertal i Folketinget, imod omsættelige kvoter, men siden er den fiskeripolitiske interesse gået samme vej som fiskebestandene – og det er nedad. Og alle de ansvarlige holder nu kortene tæt inde til kroppen. Der udarbejdes store planer og modplaner i dølgsmål, planer som kun myndighederne og Danmarks Fiskeriforening og deres støtter er involveret i. Udenfor står de nuværende ejere af fisken i havet, den danske befolkning (som i parentes bemærket, ikke gav hverken Venstre eller de Konservative noget mandat til at sælge ud af havets ressourcer), sammen med de ca. 50 % fiskere, som ikke er medlemmer af Danmarks Fiskeriforening (kaldet trawlerforeningen), samt bi-erhvervs og amatørfiskerne. 

 

Vel er de økonomiske problemer i erhvervsfiskeriet overvældende, men at disse problemer kan løses gennem en yderligere gældssætning i fiskeriet, er svært at forstå. Men ikke desto mindre er det den kurs der er sat og det hænger selvfølgelig sammen med de få fisk der er til rådighed. Bliver de koncentreret på få, men effektive (læs: også højt forgældede) trawlfartøjer, så kan de på papiret løbe rundt. Og de sidste rester af dansk fiskeri vil forsvinde – for en tid i hvert fald.

 

Det er jo koldt denne vinter, så det kan være en af forklaringerne på, at de ansvarlige pisser i bukserne for at holde varmen. For ligeså sikkert som amen i kirken, så vil salget af fisken i havet opfylde Lemvig fiskerens profeti for de store trawlere: ”Først ødelægger de os, så ødelægger de sig selv”

 

Kurt Bertelsen Christensen

Formand for Levende Hav

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os