Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Pressemeddelelse mandag den 10. august 2009

Flere sten i havet – tak

Greenpeace bruger tid og egne penge på at få smidt nogle store sten på bunden af Kattegat, for derved at få bremset trawlfiskeriet så meget som muligt. Det foregår i de svenske områder af Kattegat og det er lovligt siger myndighederne i Halland.

Men det lader den danske fødevareminister Eva Kjer Hansen kold. For hun vil (læs: kan) om nogen dansk fiskeriminister i nyere tid, ikke finde sig i (dvs. leve med), at der nu igen sættes alvorlige spørgsmålstegn ved trawlfiskeriets bæredygtig- og skånsomhed. Og det kan alle se, hvis de følger med i hvad ministeren foretager sig i sit daglige fiskeripolitiske virke. Den danske fødevareminister sender nemlig millioner af danske og EU støttekroner ud i et van(d)vittigt trawleventyr. Lige nu betaler hun ex. over halvdelen af kostprisen på de nye store trawlere, som kommer til danske fiskeri i disse år.

Det er målt på alle områder i fiskeriet; samfundsøkonomien; på klimaet og fremtidens fiskeri, en fiskeripolitik og ressourceforvaltning ude af kurs og fornuft.

Men det sker ikke desto mindre og forklaringen på de store offentlige investeringer i trawlfiskeriet, findes i hendes forgængers fejlslagne fiskeripolitik, hvor han gennemtvang en privatisering af fiskekvoter og rettigheder. Med den logiske følge, at kvoterne blev koncentreret på de store trawlere og deres selskaber. Men selv nyere trawlere, bygget for mindre end ti år siden (også med offentlig støtte), kan ikke få økonomien til at hænge sammen. Og derfor står fødevareministeren klar med de store penge der er nødvendig* for udskiftningen af de kostbare fartøjer. ”Nødvendigt” fordi ingen fiskere og selskaber kan få de store lån, uden en 30-60 % offentlig medfinansiering.      

De store trawlere forsøger at stoppe Greenpeace ved at blokere havnen og fødevareministeren forsøger at få sin svenske kollega med på en plan om at få ophævet forbuddene mod trawlfiskeri i de afgrænsede områder i Kattegat, de blev enige om sidste år. Hvor Greenpeace er ude i et lovligt ærinde, er trawlerne og deres minister på ulovligt fiskeri.           

For at få lidt begreb om trawlfiskeriets ødelæggelser og hvorfor det burde forbydes som det natur- og ressourceskadelige fiskeri det er, kan man læse Charles Clovers bog om fiskeriets ødelæggelser, som i år blev til den meget omtalte film ”The End of the Line”. Han skriver bl.a. om trawlfiskeriet: For at forstå hvad trawlfiskeriet er og hvordan det foregår, skal man forestille sig kilometer lange net udspændt mellem to kæmpestore terrængående køretøjer hen over den afrikanske slette. Nettet fanger alt levende på sin vej: elefanter, løver, zebraer, giraffer, hyæner osv. Og trawlets jernhjul og kæder smadrer al bevoksning i sit trawlspor. Og når nettet tømmes tager man kun de største og flotteste eksemplarer for at lade resten ligge tilbage til ådselsæderne.

Og derved siger Charles Crovers hvad vi i Levende Hav har sagt i mange år: Havde trawlfiskeriet foregået på land, var det blevet forbudt for mange år siden.

Vi giver vores fulde støtte til Greenpeace i denne sag og det gør fiskere som ikke trawlere sikkert også – lad os få flere sten i havet. Og giver det trawlfiskeriet problemer, er det en vej frem mod et mere bæredygtigt fiskeri.

For flere oplysninger kontakt Levende Havs formand og skipper Knud Andersen på Miljøkutter Anton telefon 20487421

www.levendehav.dk

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os