Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Danmarks Fiskeriforening

Søndag den 9.3.2003

»Fiskerne i lokalforeningerne i Esbjerg, Thyborøn og Hirtshals bør kigge meget nøje efter og se på, hvad det er for nogle formænd, de har«, siger Bent Rulle til Politiken 8/3. Samme dag siger Bent Rulle til TV2 Nord "Jeg er ikke bitter på de danske fiskere, men jeg er bitter på de dårlige personer som har svinet mig til". "De dårlige personer" som Bent Rulle referer til er de fiskeriforeningsformænd som repræsenterer de store fartøjer i dansk fiskeri. Ligesom de store i dansk fiskeri forsøger at få formandsproblemet smurt af på Bent Rulles person, at han er stejl og usamarbejdsvilling i forhold til omverden, bruger Bent Rulle den samme facon "det er dårlige personer som sviner mig til".

Men al denne person fnidder fnadder, dækker blot over de virkelige konflikter i dansk fiskeri, striden mellem de store fartøjer og de små fartøjers interesser i Danmarks Fiskeriforening DF. De store mener ikke at de får den opmærksomhed de fortjener. De store står for mere end en 2/3 af omsætningen i dansk fiskeri og dermed også for 2/3 af økonomien i Danmarks Fiskeriforening. De store er bl.a. utilfredse med, at formandskabet i DF kæmper imod indførelsen af individuelle omsættelige kvoter IOK, men det er logisk modstand, da et flertal af de danske fiskere er imod indførelsen af IOK.

Bent Rulles modstand mod IOK, har også givet ham det image, at han kæmper til fordel for de små fiskere. Men Bent Rulle kæmper hverken for de små eller de store i dansk fiskeri, han kæmper alene for at holde sammen på Danmarks Fiskeriforening. Bent Rulle står urokkelig på det standpunkt, at alle danske fiskere skal behandles ens i DF. Hvad der så sker ude i fiskeriet vil han ikke blande sig i, her må fiskerne selv kæmpe deres kampe. Hvis de store vinder over de små, så er det i orden, for det er blot et udtryk for den udvikling der finder sted i fiskeriet, og den bør alle rette sig efter.

Men da både de store og de små, fisker på de samme kvotebelagte fiskebestande, og der er alt få fisk, fører Bent Rulles politik, med en naturlovs nødvendighed til at de store udrydder de små.

Et kampvalg, som det var lagt op til, mellem Thyborøn fiskernes formand Flemming Kristensen og Bent Rulle ville have ført til, at Flemming Kristensen havde tabt kampen og en deraf følgende splittelse af Danmarks Fiskeriforening. For at undgå denne splittelse, er man nu blevet enige om at pege på Thorkild Førby fra Hanstholm som ny formand for Danmarks Fiskeriforening.

Bliver Thorkild Førby så en bedre formand end Bent Rulle for alle danske fiskere? Nej det bliver han ikke. Thorkild Førby kan måske forhindre en splittelse af Danmarks Fiskeriforening, men han kan ikke bygge bro mellem de store og de små og derfor vil afviklingen af det mindre fiskeri også fortsætte under Thorkild Førby (sandsynligvis kommer afviklingen til at gå hurtigere med Thorkild Førby, da han bliver nødt til at give flere indrømmelser til de store, fordi han nu sidder på de stores  nåde og barmhjertighed).  

Ser man bort fra Danmarks Fiskeriforenings behov, så vil dansk fiskeri være bedst tjent med, at de store finder sammen i deres forening og de små i deres. For kun derigennem kan de fiskere som fisker fra de mindre fartøjer gøre sig håb om at overleve i fiskeriet. Gennem deres egen forening, kan de små føre en åben og meget mere konstruktiv fiskeripolitisk virksomhed, til fordel for et fiskeri som er mere bæredygtigt målt på fiskebestandene og mere naturskånsomt.

Kun gennem deres egen forening, kan det mindre og det mere traditionelle og mere bæredygtige og naturskånsomme fiskeri vi har tilbage i dag, gøre sig håb om at få gennemført en regulering og en støttepolitik som tilgodeser deres behov. For dette fiskeri kan noget de store ikke kan - de kan fange fisk under hensyntagen til den biologiske bæredygtighed i fiskebestandene og de kan fange fisk uden at ødelægge havets økosystem.

 

Danmarks Fiskeriforening

lørdag den 8.3.2003

I dag ser det ud til, at Bent Rulle trækker sig fra formandsposten i Danmark Fiskeriforening, for at pege på sin næstformand Thorkild Førby, Hanstholm som sin afløser.

Der er ikke megen tvivl om, at hovedbestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening har presset Bent Rulle til at trække sig for at undgå et kampvalg med Thyborøn fiskernes formand Flemming Kristensen. Et kampvalg som Flemming Kristensen ville have tabt. Men hans nederlag ville have ført til at mange af de store fartøjsskippere i dansk fiskeri, ville have forladt Danmarks Fiskeriforening.

Ikke ifølge formanden Bent Rulle, men ifølge fiskeriforeningens direktør, er det en enig hovedbestyrelse som nu peger på Thorkild Førby (det er en underlig facon, at en lønnet direktør skal forklare fiskerne og omverden om de politiske beslutninger, der et taget af en enig hovedbestyrelse).

Bliver Thorkild Førby så en bedre formand for de danske fiskere, end Bent Rulle? Det kunne man skrive mange sidder om, men det er altså mere interessant at få svaret på spørgsmålet: ”Hvorfor er det så vigtigt for Danmarks Fiskeriforening at holde sammen på foreningen, når den i virkeligheden ikke fungerer som en forening?

På dette vitale punkt, fungerer Danmarks Fiskeriforening helt efter de samme spilleregler som de organisationer, partier og politikere som foreningen bruger enhver lejlighed til at håne og skælde ud for at mele deres egen kage.

Udskiftningen af Bent Rulle med Thorkild Førby, har intet med de danske fiskere og deres problemer at gøre. Det er et rent økonomisk valg for at redde Danmarks Fiskeriforening. Og set herfra, er det blot endnu et bevis på, at Danmarks Fiskeriforening ikke varetager dansk fiskeris interesser, men at foreningen bruger energien på at holde sammen på en forening, som aldrig kommer til at fungere i den fiskeripolitiske virkelighed, som styrer fiskeriet i dag.  

Nu kommer der måske ikke nogen splittelse den 12. april, men alle danske fiskere vil være bedst tjent med, at fiskerne så hurtig som muligt får sig organiseret efter de fiskerifaglige og politiske interesser der kendetegner de store fartøjer til op mod 100 mill. kroner og de mindre fartøjer til under eller et par millioner.

Ferring Strand den 8.3.2003

Kurt Bertelsen Christensen

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os