Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Fiskeriets energifråds.

 

Isen smelter på Grønland og varmen har nu også bredt sig ind i de tidligere så iskolde hjerter i den danske regering. Nu skal der spares på energien, i hvert fald frem til valget og miljøtopmødet i København i 2009.

 

Jeg anbefaler at fødevareminister Hans Chr. Schmidt til denne opgave læser Mikkel Tranes phd afhandling fra 2004, som viser hvor og hvordan fiskeriet kan spare på energien og miljøbelastningen.

 

Hvis vi ex. beslutter, at vores rødspætter skal fanges i snurrevod og garn i stedet for trawl og bomtrawl, så kan dansk fiskeri spare 30.000 tons olie, en besparelse på ikke mindre end 15 % af det samlede energiforbrug i fiskeriet. En bomtrawler bruger ca. 3 liter olie for at fange et kg. rødspætte, hvor snurrevod bruger 0,2 liter. Så også økonomisk er der rigtig mange penge at spare. Fiskerne betaler ca. 4 kr. for en liter olie, dvs. at en bomtrawl rødspætte, koster mere end 10 kr. i blot til olien, hvor en snurrevods rødspætte koster mindre end 1 kr.

 

Det er bare med at komme i gang, også fordi de gode miljøbifangster, målt på udsmid og ødelæggelser af naturen er enorme. Forskellen på miljøbelastningen målt på et kg rødspætte fanget af henholdsvis et bomtrawl el. et snurrevod er 9-1. Dvs. en bomtrawl fanget rødspætte belaster naturen 9 gange mere end en snurrevodsfanget rødspætte. Mikkel Tranes 600 siders afhandling kan hentes på http://vbn.aau.dk/research/environmental_impacts_from_danish_fish_products(114954)/

 

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 23/3 2007

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os