Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

                                                     

Status på fiskeriet 2009/2010

I dag den 12/1 mødes de politiske partier bag Bankpakke 2 for at tale om et dansk landbrug på afgrundens rand – mon ikke fiskeriet tages med i den diskussion? Det er der i hvert fald mange gode grunde til. Uden at foregribe diskussionen vil den sikkert blot afføde endnu flere mia. offentlige lån- og støttekroner til landbruget og fiskeriet. For selv om, eller måske netop pga. den borgerlig/liberal regering, er offentlige kroner sendt i en lind strøm til de liberale fødevareerhverv de sidste 10 år.     

År efter år har vi på fiskeriets sideline sagt ”nu kan det da ikke blive værre” og ”nu må de da gå fallit” og ”nu stopper bankerne kassekreditten” osv. osv. Men ligesom regeringen har holdt hånden under et mere og mere forgældet landbrug, har de gjort det samme med fiskeriet.

Begge erhverv har faktisk udviklet sig mod al liberalpolitisk fornuft. De enkelte bedrifter og enheder blev større og større gennem overtagelsen af de mindre bedrifter og fartøjer og gælden vokser. Meget færre enheder i landbrug og fiskeri, men meget større gæld, målt på både de enkelte bedrifter og det samlede erhverv. Den udvikling har lige netop kunne hænge sammen i de år, hvor der globalt også blev spekuleret i fødevarer, med deraf følgende høje priser på fisken i 2005-2008 og hvor renten samtidig har været historisk lav, og stadig er det.

I 2009 i år og årene fremover bliver det finanskrisen som sætter dagsorden for landbrug og fiskeri og selv om renten fortsat er historisk lav, er det ifølge eksperterne kun et spørgsmål om tid. Alle forventer at renten begynder at stige, måske markant og allerede i år. Sker det, går det hurtigt galt for de store enheder i fiskeriet - hvis vel at mærke, regeringen lader stå til og lader falde som ikke kan stå. Men det gør regeringen ikke, for nu har de i mange år sagt a og så er de nu tvunget til også at sige b. Sådan fungere det politiske system i dag, man tænker og handler kun så længe man kan se sig selv på magten. Og da VKO partierne har det helt store ansvar for et dansk erhvervsfiskeri anno 2010.  

I dag nu er de sørgelige rester af dansk erhvervsfiskeri blevet presset helt ud og et pænt stykke ud over kanten. Gælden vokser, henstand med renter, afdrag, moms og andet gives og det sammen med sidste års meget høje oliepriser som er langsomt på vej tilbage, samtidig med at priserne på fisken i 2009, har været uventede meget lave, giver et helt igennem urentabelt erhverv. (Hvis en og anden i 2007/2008 havde forudsagt, at priserne på torsk og andre vigtige arter i 2009 ville falde med op til 50 %, ville vedkommende være dømt fra forstanden). Men det er ikke desto mindre sket og udtaget af fisk, der ikke opnåede EU’s mindstepriser i 2009, eksploderede. Men stigende driftsomkostninger og faldende priser på fisken har altid været en del af erhvervsfiskeriet og det har et robust privatejet og styret fiskeri altid kunnet leve med, for det har fiskeriet altid indrettet sig efter. Denne indretning har fiskeriforvaltningen i de senere år frataget fiskeriet. 

Der bliver som bekendt rigtig mange regninger der skal gøres op når VK regeringen falder. Når ex. virkelighedens verden rammer dansk erhvervsliv i form af de høje renter og stigende oliepriser. Erhvervsfiskeriet, som det er blevet formet til under VK (O) regeringen, er et fiskeri som helt og holdent er bundet op på olien. Det er et trawlfiskeri og det er meget sårbart over for de høje oliepriser. Og dertil skal nu lægges den store gæld der bygget op i fiskeriet efter 2006 hvor VKO privatiserede og kapitaliserede fiskekvoter og fiskerettigheder.    

Det er slemt i sig selv, men meget værre ser det ud for det alternative erhvervsfiskeri som skulle tage over og fange vores fisk, når Folketinget kommer til fornuft og må overlade det liberale fiskeri til det marked og de økonomiske markedskræfter der råder der. For i dag er der ikke noget brugbart alternativt til det gode fornuftige fiskeri og dertilhørende fiskere, det er blevet opkøbt af de store spekulanter og deres selskaber. Og dermed forsvandt det praktisk innovative i fiskeriet, dvs. de mange fiskere som kunne tænke selv, som også kunne finde fisken og som kunne fange den når den var klar til at blive fanget. I dag er der ikke ret mange fiskere på havet og fiskere med forstand på hav og fiskeri ved hvor nødvendigt det er fiskere på havet for at lede efter fisken, når den er svær at finde. Det er der ikke længere - de få der tilbage sidder foran computerne og forsøger at regne ud, hvornår det kan betale sig at tage på havet målt i forhold til omkostninger og prisen på fisken. De der var så heldige at få solgt deres kvoter og rettigheder mens priserne var i top, sidder og spekulere og handler sig til nu meget billigere kvoter og rettigheder. Seneste skud på hvad der nu skal handles i stor stil er havdage.  

Manglen på dygtige fiskere og så det forhold at man "lige ser tiden an" betyder at kvoterne ikke bliver opfisket. Siden 2006 har dansk fiskeri ikke kunnet opfiske deres i forvejen ret så begrænsede kvoter. Og også 2009 ender ud med mange tusinde tons fiskekvoter som ikke bliver opfisket. Ex. torsk hvor mere end 15 % dvs. ca. 3000 tons bliver i havet. For rødspætters vedkommende er det dobbelt så mange, her bliver over 30 % 6500 tons i havet. For jomfruhummers vedkommende er det tæt næsten 50 % af kvoterne som ikke bliver opfisket. Det er intet mindre end en økonomisk katastrofe for dansk erhvervsfiskeri.

Mange vil måske mene, at det var da meget godt, at så mange fisk ikke bliver fanget, for nu har vi hørt om overfiskeri i mange år. Men de folk burde dykke lidt længere ned i denne sag for det tidligere overfiskeri og det nu meget store underfiskeri har samme udgangspunkt, nemlig selve fiskeriforvaltningen. Og den er som bekendt styret af embedsværket, fiskeindustrien og fiskeriets organisationer. Og denne fiskeriforvaltning har aldrig nogensinde i min tid evnet at forvalte fiskeriet bæredygtigt og det er til fulde dokumenteret.

Nu har samme danske fiskeriforvaltning (det samme ses i flere andre EU lande) altså fået forvaltet det gode fiskeri og de dygtige fiskere ud af fiskeriet og tilbage har de i dag fiskere og deres selskaber med ringe forstand på fiskeri, men med stor interesse i at spekulere i de kvoteværdier som de selv bestemmer priserne på. Bankerne låner dem penge (det er de helt åbenbart nu tvunget til hvis ikke de vil miste det hele) og tager sikkerhed i de kvoter, rettigheder, kW, havdage og meget andet som spekulanterne selv har prissat. Således kostede et kg. torsk i 2007 op mod 300 kr. for en 8 års brugsret, i dag omsættes de samme kvoter for under 100 kr. I 2008 kostede det en fisker 18 kr. og leje et kg kvotetorsk for et år. I dag kan han få dem gratis for et kg. torsk på aktionen koster nu mellem 15-20 kr.

Det er trist, det er sørgeligt og så er det først og fremmest en politisk skandale. Så i stedet for den ministerrokade som de mange mener Lars Løkke Rasmussen pønser på burde han udskrive valg. For selv om han sandsynligvis også nu fyrer fødevareministeren, så ændrer det ikke en tøddel for landbruget og fiskeriet. De store bedrifter hænger ude over afgrunden og det bliver ikke bedre før de for lov til at styrte ned i den. Om det politiske alternativ i Folketinget så vil tillade at de gør det er et meget åbent spørgsmål – men lad det komme an på en prøve, for det kan vel ikke blive værre end det er i dag – eller kan det?

Kurt Bertelsen Christensen

Levende Hav

15/1 2010 - Lidt opfølgning på denne artikel

I dag i Berlingske Tidende har Keld Hansen en kronik om dansk landbrug som viser det samme som ovenstående:  http://www.berlingske.dk/kronikker/venstre-skyld-i-landbrugets-fallit

 

  

    

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os