Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Dansk fiskeri på tærsklen til 2004

Kampen om retten til fiskeri og fisken i havet mellem de store og de små, er taget til det seneste år og i 2004 vil sagen blive afgjort. Enten tager Danmarks Fiskeriforening det konkrete ansvar for kystfiskeriets ve og vel, eller også bliver foreningen splittet op i mindst 2 foreninger. Spørgsmålet er nu, hvordan vil regeringen og myndighederne sikre kystfiskerne en fornuftig fiskeriforvaltning frem til fiskerne får truffet denne afgørelse, om enten at stå sammen eller hver for sig?

Indtil videre nedsætter regeringen det ene udvalg efter det andet som skal løse problemerne. Det seneste skal tage sig af hele det demersale (konsumfiskeriet minus sild og makrel) fiskeri og indtil dette udvalg barsler med en rapport, fortsætter regeringen og myndighederne med at overlade hele det danske fiskeri til fiskeindustrien, SID og Danmarks Fiskeriforenings økonomiske interesser. 

Men Danmarks Fiskeriforening repræsenterer ikke alle danske fiskere. Mange har meldt sig af foreningen og selv om Danmarks Fiskeriforening stadig taler på vegne af alle danske fiskere, store som små, så har foreningen i dag kun mellem 2500-3000 af de 5-6000 tilbageværende registrerede danske fiskere. Og det er blevet et meget alvorligt problem for kystfiskerne som ikke får den regulering som er nødvendig, hvis de skal overleve under de små kvoter. (Selvfølgelig rammer de hvert år mindre og mindre kvoter alle fiskere, men de rammer skævt fordi de store har mulighed for at fiske i alle farvande, på alle arter, hver dag året rundt, i alt slags vejr. Hvor de mindre fartøjer er tvunget til at fiske tæt på kysten efter de fisk som til enhver sæson kan fanges ved kysten og hvis vejret tillader det. Hvor de store bruger mere end 300 dage på havet så kommer de små sjældent ud mere end mellem 100-150 dage om året).

Så det burde være soleklart for alle, at meget små kvoter er et alvorligt problem for de fiskere som kun kan fiske de arter som kommer ind til kysten, hvor de store udvider deres fiskerier med alle mulige og umulige arter langt til havs og på dybere og dybere vand. Så forenklet sagt kan man konstatere, at traditionelle fiskearter som torsk og rødspætter (som kystfiskerne stadig skal forsøge at lever af) og skatteyderne (i form af den offentlige støtte) har betalt prisen for opbygningen af de store fartøjer som har taget magten i fiskeriet i dag. For de store trawlere i dag er de traditionelle fiskearter blevet til bifangster i fiskeriet efter jomfruhummer, havtaske, brosme, sej, kuller osv. Alle arter som kystfiskerne ikke har nogen muligheder for at udnytte.

Det er situationen her i starten af 2004. Folketinget vedtager at kystfiskerne skal støttes, men intet sker. Kystfiskerne var i Folketinget og hos myndighederne før jul, ikke for at få flere fisk, for det skal afgøres i det udvalg som snart gå i gang, men får at få en regulering som er bedre. Alle fiskere får uges, 14 dages eller måneds rationer, alt efter fartøjets længde må man fange så og så mange kg fisk af de forskellige arter. Kystfiskerne bad om at få lagt deres rationer sammen så de dækkede over 3 måneder, for så behøver de ikke at risikere liv og skib ved at skulle sejle ud i kuling for at fange deres rationer. (Lige nu blæser det hele tiden og mange har ikke været på havet i 2004, hvor de f.eks. i januar må fange 2000 kg torsk. Hvis ikke de fanger denne ration, så har de tabt, de kan ikke overføre rationen til februar). En sådan sammenlægning af rationerne vil alle fiskere, store som små, gerne have idet det giver dem et større råderum. Men fordi forslaget ikke omfatter alle fiskerne skal kystfiskerne heller ikke have noget. Sådan fungerer det i Danmarks Fiskeriforening i dag, hvis alle ikke kan få, skal ingen have. At de mindre fartøjer, som for få år siden udgjorde hele det danske fiskeri, ikke kan fiske oppe ved Norge eller ude på det dybe vand, er Danmarks Fiskeriforening ligegyldig. Det er udviklingen siger foreningen og den udvikling støtter formanden siger han.

De små kan sejle deres egen sø. Og derfor melder de sig ud af Danmarks Fiskeriforening og dermed ser det også ud til at de har meldt sig ud af det danske samfund, for regeringen lader dem også sejle deres egen sø.

-         Erhvervsfiskeriudvalget næste møde er den 15. januar og på det møde skal udvalget afgøre om kystfiskerne kan sammenlægge deres rationer. Det var på møde den 22.12 uden resultat. Og som sagen står, vil Danmarks Fiskeriforening ikke tillade denne sammenlægning og da SID og industrien ikke har nogen interesse i kystfiskerne, bliver det et nej, hvis myndighederne ikke griber ind og tvinger udvalget til at give kystfiskerne det de beder om.

Kære fødevareminister, vil du tale kystfiskernes sag og få gennemført denne sammenlægning af deres rationer til sikring af deres rettigheder og sikkerhed?

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os