Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

 

Fiskefråds

 

I går bragte Ekstra Bladet en reportage fra Kattegat, hvor fiskerne udsmider store mængder af flotte søtunger i forbindelse med trawlfiskeriet efter jomfruhummer. Udsmidet forgår også i Nordsøen, hvor det er store torsk  som udsmides. (disse fisk overlever ikke sådan en tur).

 

I dag bringer Ekstra Bladet kommentarer fra de ansvarlige i regeringen og Folketinget og deres kommentarer er mere forstemmende end udsmidet af fisk - de ikke vil erkende årsagerne til dette fiskefråds. (Fiskefråds ja, men det er også en ressourcemæssige katastrofe, fordi disse store fisk er meget nødvendige ude i havet, til genopbygningen af de skrantende fiskebestande).

 

Til Ekstra Bladet siger Fødevareministeren: ”Det er utåleligt”. Ritt Bjerregaard ”Det er umoralsk” Christian H: Hansen (formand for Folketingets Fødevareudvalg) ”det er simpelthen noget svineri”.

 

Fødevareministeren ”Hvis vi skal undgå de usmagelige billeder af gode spisefisk som smides ud i massevis, så skal jeg lukke hele fiskeriet” siger ministeren. Udsmidet er usmageligt, men det er også usmageligt, når Fødevareministeren som her, taler mod bedre vidende. Hun VED, at der findes mange former for fiskeri, som kan fange tunger og torsk og andet fisk, uden at have noget udsmid af betydning. Det findes der en solid dokumentation for. Så ministeren behøver ikke at lukke hele fiskeriet, hun skal blot lukke den del af fiskeriet som har det store udsmid, som ministeren betegner som ”utåleligt”. Til Ekstra Bladet siger ministeren også, at hun har ”sat en række ordninger i gang for at undgå disse bifangster. Det kan handle om andet fiskegrej eller andre fiskeriformer”. Det er også udtalelse på kanten af sandheden, fordi ministeren ved udmærket godt, at udsmidet af store spisefisk ikke kan løses ved selektive redskaber og det er os bekendt, de eneste projekter som retter sig mod uhensigtsmæssige bifangster.

 

Ritt Bjerregaard, fhv. fødevareminister vil have indført den norske model i dansk fiskeri, en model hvor fiskerne ikke må udsmide fisk der kan sælges. Dertil kan siges - hvis det kan kontrolleres, så er det en mulighed. Mange mener at det norske forbud ikke virker, fordi det ikke kontrolleres effektivt. Men skal det indføres i EU, så skal vi også gøre os klart, at store dele af det moderne og høj effektive trawl- og vodfiskeri, der er bygget op de seneste 20 år, må ud af det europæiske fiskeri. For det vil ikke kunne overleve under en kvoteregulering, med et velkontrolleret udsmidsforbud

 

Christian H. Hansen vil have indført den færøske model om havdage. Dvs. at fiskerne for tildelt x havdage og så skal de bringe alt det i land de fanger. Dertil skal siges - det store problem er kvoterne og hvordan vi skal løse problemet med at få fordelt fisken mellem de enkelte lande, uden kvoter. Christian H. Hansens forslag er kun mulig, hvis vi samtidig afskaffer de nationale fiskeriforvaltninger og lægger hele det europæiske fiskeri ind under EU kommissionen. Det er der mange gode grunde til at man bør gøre, men det er jo ikke netop den politik som Dansk Folkeparti går ind for.

 

De ansvarlige fortsætter med at sno sig uden om problemet. For hvis ikke de kan tåle, eller moralsk forsvare eller synes det er noget svineri, så burde de i det mindste gøre rede for problemet. At de så ikke kan, eller vil løse problemerne, har de jo ret til som politikere, men når de bliver spurgt, så skal de sige sandheden. Og sandheden (der som bekendt er ilde hørt) er den helt enkelte, at uanset hvilke modeller der gennemføres, så skal fiskerne enten kunne leve (dvs. betale regninger) under disse modeller eller også skal de kunne forlade fiskeriet. Og det er problemet – fiskerne har fået fiskebestandene fiskede så langt ned, at enkelte bestande står over for et kollaps. Disse biologiske kendsgerninger har ført til, at de myndighederne  har skåret kvoterne ned til næsten ingenting - samtidig med, at de har og også fortsætter med at give, mia. i støtte til nybygninger og moderniseringer. 

 

Det er åbenbart skruen uden ende. Alle burde kunne se det dybt ulogiske i EU’s og de nationale staters fiskeripolitik, men ingen kan eller vil tage fat om nældens rod og få fjernet de fiskeriformer og fartøjer som er årsagen til de store problemer. Intet sker, fordi de ansvarlige ikke vil erkende årsagen til dette fiskefråds. Og i dette tomrum af handlingslammelse forsvinder de fiskerier som ikke ødelægger, som ikke har udsmid osv. De mindre fartøjer som fisker med garn, kroge, små trawl og vod bliver ophugget eller giver op fordi deres rationer bliver skåret ned til ingenting i takt med at kvoterne sættes ned. Og de kan ikke som de store moderne fartøjer rigge om til andet fiskeri langt ude til havs eller i andre farvande. De er bundet til kysten med deres små fartøjer og de må intet fange, nu mens der er torsk ved kysten og tunger i Kattegat. .

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os