Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

En fis i en hornlygte

”350 kystfiskere får i disse dage uddelt fisk (kvoter) for en samlet værdi af 17 mio. kroner” skriver en glad og tilfreds fiskeriminister og hans støtte Chr. H. Hansen Dansk Folkeparti på ministeriets hjemmeside.

I forbindelse med indførelsen af omsættelige kvoter og rettigheder til fiskeri i efteråret 2005 blev det aftalt, at kystfiskerne skulle have 10 % flere torsk og tunger end deres historiske fiskeri de sidste 3 år berettige dem til. Det svare til ca. 1000 tons fisk i alle danske farvande. I 2006 landede de danske fiskere i alt 867.670 tons fisk til en værdi over 3 mia. kr. Kystfiskerne, som i antal fartøjer og fiskere, tæller mere end 2/3 af dansk fiskeri har således fået hvad der svarer til en halv procent af værdien af danske landinger.  

”Fis i en hornlygte” siger en kystfisker. ”Jeg omsætter for 450.000 kr. om året og jeg har fået 500 kg torsk og 30 kg tunger i Nordsøen, en mængde svarende til ca. 10-15.000 kr., altså en forbedring på 3 %, så jeg tager ikke imod det tilbud, fordi jeg nu sikkert bliver tvunget til at sælge”.

350 fartøjer meldte sig til kystfiskerordningen og det er alle de fartøjer der blevet tilbage af de ca. 7-800 der var før 2006. Men det er en tilmelding som kun holder så længe at man fik syn for sagen, nemlig at de der havde lidt også kun får meget lidt af den ”uddeling” og derfor melder de fra igen.

Kystfiskerordningen tilgodeser nemlig de der i forvejen havde mest inden for kystfiskerne. Og da kystfiskerordningen omfatter fartøjer under 17 meter bliver det dem. 17 meter er 5 meter mere end i andre lande og EU. Et fartøj på 17 meter er et stort fartøj på op til 30-40 tons. Dvs. også trawlere og større garnfartøjer med 3-4 mands besætning og flere mio. kroners omsætning.

Kystfiskerordningen har kun ringe værdi for kystfiskerne og derved lever ordningen fuldt og helt op til de politiske grundholdninger som styrer dansk fiskeri i dag.

Vi konstaterer endnu engang, at det eneste vi med sikkerhed ved i dansk fiskeri i dag, det er at vi har en minister og fiskeriforvaltning som, med alle midler forsøger at give den danske befolkning og EU indtrykket af, at dansk fiskeri er gode hænder under denne regering og Dansk Folkeparti.

Det er falskhed og spin fra ende til anden. De alvorlige problemer i dansk fiskeri kommer ikke til offentlighedens kendskab, hvorimod de følgende løgne sendes ud til danske medier. Citater fra ministeriets pressemeddelelse:

”Det er vigtigt, at de mindre kuttere har gode vilkår til at drive et økonomisk bæredygtigt fiskeri. Det er med til at sikre, at der er liv i havnene og friske fisk til forbrugerne,” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.”

”Partierne, der tog ansvar for reformen af fiskeriforvaltningen, så rigtigt. Det er allerede klart, at reformen har medført betydelige økonomiske gevinster i hele fiskeriet. Nu viser interessen for kystfiskeriet, at også målsætningen om en fortsat udvikling af de mindre kystsamfund kan nås,” siger fødevareministeren.”

Men sølle 17 mio. kroner forslår som en snebold i helvede. Det er ikke meget mere end en ny trawler får i offentlig støtte og et beløb svarende til det beløb ministeriet netop har givet til et nyt fartøj som skal uddanne unge fiskere. Netop uddanne fiskere - ja men til hvad?

Ikke alene lyver og spiner de ansvarlige – de håner også kystfiskerne og den sunde fornuft.

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os