Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

 

Pressemeddelelse udsendt onsdag den 8. sept. 2004

 

Ny fødevareminister i fin form

 

Nu er fødevareminister Hans Christian Schmidt trukket i olietøjet. Fra de i gangværende fiskeriforhandlinger i Den Baltiske Fiskerikommission, melder ministeren, at brisling- og sildebestandene i Østersøen også er i fin form. Og han har pålagt sine embedsmænd, at kvoterne skal forhøjes med op til 30 %. Sådanne kvoteforhøjelser giver gode overskrifter, men heller ikke ret meget andet.

 

Lykkes det at hæve kvoterne på sild og brisling med de procenter, svarer det til en forbedring af fiskernes økonomi på 8-10 mil kroner. Og selv om fiskeriet har brug for hver eneste ekstra krone den kan fiske hjem, så er 10 mil kroner ikke mange penge. Det svarer til 25 % af den omsætning, som et af de største trawlfartøjer i dansk fiskeri, skal hente i havet hvert år. Men denne positive fremskrivning har dog også mere værdi i avisoverskrifterne, for Den Baltiske Fiskerikommission lægger op til nedskæringer i torskekvoterne og her er der penge på spil.

 

Kvoten på torsk i Østersøen, er i 2004 nede på ca. 20.000 tons. Nedsættes kvoten med samlet set 30 % (hvad der er sandsynligt) betyder det en nedgang på mindst 60 mil kroner, så her begynder det at gøre rigtigt ondt. Og det bliver heller ikke laksen som redder fiskernes økonomi. Der er for meget dioxin i de store laks, så de kan ikke sælges og dertil kommer nye skrappe ”grænseværdier” på PBC, så fiskeriet af laks helt vil ophøre, lyder det fra myndighederne.  

 

Så det ser mørkt ud for de fiskere som forsøger at leve af fiskeriet i Østersøen. Og der er igen hjælp at hente fra ministeren for han er nu også gået til kamp mod ulovlighederne i fiskeriet (en ellers for hvert år stigende indtægtskilde for fiskerne) og den offentlige støtte til ophugningen af fiskefartøjer. ”De fiskere, som ikke overholder lovgivningen, vil jeg give kamp til stregen” skriver ministeren på Fødevareministeriets hjemmeside. Og til Jyllands Posten siger ministeren, at han vil give de 40 mil kroner der ellers var afsat til ophugning, til Danmarks Fiskeriundersøgelse, så de kan sørge for, at fiskeriet bliver mere bæredygtigt.

 

I sin første opgave i fiskeriets tjeneste, følger ministeren den økonomiske kurs han satte som miljøminister. Her gav han nogle få millioner med den ene hånd, for at skjule at han med den anden hånd tager 10 gange så mange millioner. I denne sag lover han fiskerne 10 mil kroner, for at forberede dem på tabet af 60 mil. Og for at understrege formen, snupper han også 40 mil kroner for næsen af fiskerne, for at give dem til en fiskeriforskning, som indtil videre ikke har præsenteret noget af værdi for hverken havmiljøet, ressourcerne eller fiskeriet.

 

For flere oplysninger kontakt

 

Landsforeningen Levende Hav

Juelsgårdvej 27, Ferring Strand

7620 Lemvig

Telefon 97895455 el. 20487421

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os