Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Til den danske presse, udsendt torsdag den 16. oktober 2008 fra Bangkok, Thailand af Landsforeningen Levende Hav som deltager i FN’s FAO kystfiskekonference som afholdes i Bangkok i perioden 13/10 – 18/10 2008 

Al verdens kystfiskere afviser MSC miljømærket fisk.

Mens fiskeindustrien og regeringer i Danmark og EU slår knuder på sig selv for at få fat i MSC mærket, afviser verdens kystfiskere dette mærke som uanvendeligt og direkte skadeligt for deres fiskeri.

Verdens kystfiskere ser MSC mærket som en af mange trusler mod deres livsform og eksistens som fiskere. For MSC mærket hænger efter deres mening sammen med den største trussel mod kystfiskerne i dag, den globalt set hastigt voksende privatisering og kapitalisering af fiskeriet. Omsættelige kvoter og rettigheder til fiskeri er en fiskeriforvaltning og regulering som udelukkende støtter de store fartøjer og industrien og det udrydder kystfiskerne.

Med ejerskabet over kvoterne kan industrien tiltrække mere kapital og det er blevet livsnødvendigt for de store i dag, hvor verdens fiskebestande er fisket ned til langt under hvad det er biologisk og økonomisk bæredygtigt. De skal købe mere udstyr, større trawl, større motorer og mere kostbar brændstof.  Og nu vil denne sektor i fiskeriet også have et miljømærke og det er MSC Marine Stewardship Council parat til at give dem.    

Verdens kystfiskerier og fiskerierne på floder og søer er truet og går tilbage overalt. Derfor har FAO, FN’s fødevareprogram kaldt til samling i Bangkok Thailand for at finde nye veje til sikring af det man på det globale plan kalder SSF Small Scale Fisheries. SSF er meget mere end blot et erhverv, det er en livsform som omfatter fiskere såvel som kvinder i fiskeriet, ja hele samfund og tilhørende lokale og regionale markeder for fisk.

Der er mange dagsordner og forskelligheder også i kystfiskeriet (ca. 70 lande er repræsenterede i Bangkok) og det præger diskussionerne, men der er fælles træk. Privatiseringen af kvoter og rettigheder og MSC mærket, er alle enige om at bekæmpe.

Lige nu diskuterer man i Danmark nødvendigheden af at få indført miljømærket fisk i de danske supermarkeder og man vil have MSC mærket. Danmarks Fiskeriforening mener i fuld alvor, at den forening kan få alt dansk fiskeri under det mærke. Den danske minister for fiskeri mener åbenbart det samme.

Alverdens kystfiskere er ikke i tvivl, de vil ikke have det mærke. MSC mærket har ikke ingen værdi for kystfiskeriet, tværtimod vil det mærke kun gøre ondt værre. Kravet til MSC er klart skal det mærke ind i kystfiskeriet skal der helt nye kriterier til. Der skal ex. være stærke energikriterier som sørger for at fisken er fanget, behandlet og transporteret med skyldig hensyntagen til CO2 og global opvarmning; der skal sociale kriterier ind i mærket som kan sikre kystfiskeriet mod at bliver overtaget af de store; kriterier for fødevare sikkerhed i forhold til den globale fødevarekrise og de flere hundrede millioner mennesker som i dag stadig lever direkte af fisk og fiskeri.  

For flere oplysninger kontakt

Kurt Bertelsen Christensen

Levende Hav

www.levendehav.dk

kbc@levende-hav.dk

mobil Thailand (0066) 60461564  

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os