Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Bornholmske fiskere melder sig ud af Danmarks Fiskeriforening. 24 juni 2004

Hirtshals fiskerne kunne ikke blive smidt ud af Danmarks Fiskeriforening, selv om de flere gange udtrykte mistillid til deres hovedforening og på den seneste ekstra ordinære generalforsamling kunne Hirtshals fiskerne ikke blive enige om at melde sig ud af Danmarks Fiskeriforening.

Nu har Bornholm og Christiansø Fiskerforening udmeldt sig af Danmarks Fiskeriforening med virkning fra 1. jan. 2005 som reglerne foreskriver. Hvor Hirtshals fiskernes mistillid til Danmarks Fiskeriforening bunder i fiskeripolitikken og modstanden mod individuelle kvoter, bunder de bornholmske fiskeres utilfredshed med Danmarks Fiskeriforening i fiskeriorganisationens økonomiske morads. De bornholmske fiskere vil simpelthen ikke betale det højere kontingent til Danmarks Fiskeriforening, som der er behov for at få rettet skuden op.

De bornholmske fiskeres udmeldelse af Danmarks Fiskeriforening får ikke den store økonomiske betydning (de bornholmske fiskere omsætter for ca. 130 mil kr./år, ud af de ca. 2,5 mia. danske fiskere omsætter om året), men denne udmeldelsen er endnu et stort prestige og fiskeripolitisk tab for Danmarks Fiskeriforening, som selv hævder at foreningen taler på vegne af alle danske fiskere. Det har foreningen ikke gjort i flere år i og med at ca. 50 % af fiskerne står uden for Danmarks Fiskeriforening. Men med denne udmeldelse af en hel regionalforening, med flere mindre lokal under sig, vil definitivt fratage Danmarks Fiskeriforenings ret til at tale på vegne af alle danske fiskere.

Fiskeripolitisk vil det også give alvorlige dønninger inde på Christiansborg, hvor Folketingets partier og regeringen og embedsværket gør sig store anstrengelser for at holde sammen på stumperne under Danmarks Fiskeriforening. Denne udmeldelse må også give stof til eftertanke hos de fiskeripolitisk ansvarlige her i landet.

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os