Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Er tobisfiskeriet blevet bæredygtigt i 2008?

Tobisfiskeriet er i hvert fald kommet godt i gang i år. Fra fiskeriet forlyder det, at de store fartøjer fyldes op på få dage. Der meldes om enkelt laster på 1500 tons. Det er også rigtig tobisvejr her i starten af maj 2008, stille og solskin er tobisvejr.

Det er godt nyt. Godt fordi tobisen synes på vej tilbage efter at bestandene kollapsede i 2003. Fra årlige fangster på op mod en mio. tons i 90’erne faldt fangsterne ned til under 200.000 tons og situationen efter 2003 var meget alvorlig for tobisfiskeriet. Mange fartøjer forsvandt og alle de ansvarlige var ude at lede med lys og lygte efter den gode forklaring, der kunne fratage dem ansvaret, forstås. Den som biologer, fiskere og de ansvarlige politikere kunne enes om i 2004 blev den globale opvarmning. Det var fordi havet blev varmere at tobisen var forsvundet fra Nordsøen. Ingen af de ansvarlige havde synderlig lyst til at lægge ansvaret der hvor det retteligen burde ligge, nemlig i tobisfiskeriet selv. I sept. 2007 udsendte de en rapport af mange hvor de om ikke trak i land i forhold til klimaet, så dog åbnede for diskussionen ved selv at pege på at den voldsomme nedgang i selve fiskeriet kunne få bestandene op igen.

Det er også den mest nærliggende forklaring. For tallene viste hvad der var galt. fra starten af 90’erne og frem til 2003 var fangsterne blevet mindre selv om kapaciteten i tobisfiskeriet var vokset, samtidig med at de fisk i havet som æder flere tobis end fiskerne fanger, var forsvundet. Det hænger dårligt sammen og det gjorde det heller ikke, bestandene kollapsede naturligvis. Men de forklaringer kunne de ansvarlige ikke bruge i situationen, da den forklaring lagde ansvaret for kollapset i selve dette ellers meget gennemregulerede fiskeri. Derfor købte man den af biologerne til lejligheden bedste forklaring. Tobisen var forsvundet pga. den globale opvarmning og det varmere hav.

Men hvad nu? Nu skal de ansvarlige forklare os hvorfor tobisen er tilbage? Havet er ikke blevet koldere siden 2003, tværtimod er det blevet flere grader varmere. Hvorfor er der så tobis i år og hvorfor var der gode tegn til tobis sidste år?

Den logiske forklaring følger her. Der er nu gode tobisfangster fordi tobisfiskeriet er nede på det niveau det også burde have været før 2003. Hundrede fartøjer er taget ud af tobisfiskeriet siden slutningen af 90’erne. Og det deraf følgende lavere fisketryk, er den logiske forklaring på, at de få tilbageværende fartøjer i tobisfiskeriet hver især fanger gode laster. Så selv om de tilbageværende fartøjer fisker alt det de kan, kan de højst sandsynlig ikke fange meget mere end 300.000 tons/år. Så fristes man til at sige, lad de få fartøjer fiske løs, de kan ikke gøre den store skade.

Og det kan de heller ikke. Ikke fordi kvoter bremser dem, men fordi priserne på brændstof nu er så høj, at de priser sætter en ”naturlig” bremse for fiskeriet. Og derfor kan vi også med sindsro på tobisfiskeriet i 2008. Lad de fartøjer fange tobis – så længe de kan.

Det sker der ikke noget ved, de stopper med at fiske tobis når de skal bruge lang tid til at fylde skibet. Hele det store område i tobisfiskeriet – før og efter sæsonen – er nu forsvundet ud af det fiskeri. Det er slut med at ”skrabe” rundt efter tobis, og for den sags skyld efter andre fisk. Det kan helt enkelt ikke hænge sammen længere. Nu skal der mange fisk i trawlet når det er i vandet, ellers må de stoppe. Og derved bliver de høje priser på brændstoffet den bedste form for regulering af fiskeriet vi har set til dato siden 1983 og indførelsen af den fælles europæiske fiskeripolitik.

Derfor skal politikerne nu også stå urokkelig fast mod trawlerne i Danmark og EU som i disse tider, løber politikerne og EU kommissionen på dørene, hver dag, for at få åbnet for støtte til køb af det dyre brændstof.

De skal stå fast og lade falde som ikke kan stå. Hvis trawlerne ikke kan få økonomi i deres fiskeri, fordi olien er for dyr, må de stoppe, alternativt omstille til andre fiskeriformer som ikke bruger så meget olie. Gør de det er det godt for alle, for livet i havet som ødelægges af trawl; for de andre fiskere der ikke bruger trawl, men garn, vod og andre passive redskaber; for os alle og klimaet fordi alt misbrug af fossile brændstoffer bør stoppe i lyset af den menneskeskabte globale opvarmning.  

Der er mange som er bekymrede over de stigende priser på dieselolien. Men der er som bekendt ikke noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Høje oliepriser er i hvert fald den bedste fiskeriforvaltning vi kan få i det europæiske fiskeri, et fiskeri som for mere end 80 % vedkommende foregår med trawl. Bliver olien ved med at stige og står politikerne fast mod trawlerne, vil situationen i EU’s fiskeri inden for de kommende 10 år være 20 % fra trawl og 80 % fra andre redskaber som garn, vod, tejner, kroge. Og med den udvikling vil vi også langt om længe være på den rette kurs, mod det bæredygtige fiskeri, alle har talt om de sidste 20 år, men som ingen har kunnet gøre noget ved.

Er tobisfiskeriet i 2008 ved at være bæredygtigt? Det ved vi meget mere om en måned, men det er i på rette kurs. Første betingelse for at holde denne gode kurs er at trawlerne under igen omstændigheder gives offentlig støtte til brændstoffet, så skal det nok går.

Kurt Bertelsen

Levende Hav

maj 2008

Læse mere om tobis her

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os