Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Klippet fra www.enhedslisten.dk

Følgende er hentet på Enhedslistens hjemmeside og ideerne bliver kommenteret efter artiklen.

 Fangede fisk skal spises ­ ikke smides i havet

 - Enhedslisten foreslår ny fiskeripolitik

FANGEDE FISK SKAL SPISES - IKKE SMIDES I HAVET

- Fangede fisk skal spises, ikke smides i havet, som de bliver i dag. Den danske ordning medfører, at masser af fisk fanges og smides i havet og det er uacceptabelt, siger Enhedslistens fødevarepolitiske ordfører, Keld Albrechtsen, der i dag præsenterer et forslag til ny danske fiskeripolitik.

Havdage i stedet for fiskerikvoter, forpagtning af fiskeret, særlige zoner og udvikling af bæredygtigt fiskeri. Det er nogle af stikordene i et forslag til ny fiskeripolitik fra Enhedslisten.

- Jeg var i sidste uge på Færøerne med Folketingets fødevareudvalg. Her hørte vi om deres fiskeriordning, og den kan vi lære særdeles meget af, fortæller Keld Albrechtsen.

Enhedslistens forslag består af disse fire elementer:
1. Afskaffelse af fiskekvoter og forbud mod udsmidning af fisk.
2. Indførelse af havdage og bevarende foranstaltninger, herunder fredede yngleområder i havet og stop for redskaber der ødelægger havbunden.
3. Indførelse af zoner for kystfiskeri, kystnært fiskeri og havfiskeri.
4. Indførelse af en forpagtningsordning, hvor hvert enkelt skib forpagter en fiskeret (med et antal havdage) og betaler en forpagtningsafgift til staten, som giver nye penge til udvikling af bæredygtigt fiskeri.

- Den færøske ordning er en succes, men har samtidig vist, at omsættelige licenser - som f.eks. vores omsættelige sildekvoter - har dybt negative konsekvenser. Fiskeriet koncentreres på alt for få hænder. Det betyder, at nogle få får en stor kapitalgevinst, og at generationsskiftet vanskeliggøres. I stedet bør der indføres en forpagtningsordning, så gevinsten tilfalder fremtidens fiskeri og de kommende generationer," siger Keld Albrechtsen.

Keld Albrechtsen slutter:
- Vi vil selvfølgelig ikke jage fiskere fra hus og hjem eller lægge Thyborøn og Nexø øde. Derfor vil vi bruge en del af forpagtningsafgifterne til at købe både ud af fiskerierhvervet.
- Med lidt fantasi er der masser af andre muligheder for at benytte skibene. Jeg kunne f.eks. forestille mig "børnehave-skibe", hvor institutionerne på skift kunne benytte dem til at give børnene en ordentlig fritidsoplevelse på havet - lidt lige som skovbørnehaver, siger Keld Albrechtsen.

Enhedslisten vil foreslå, at fødevareudvalget vedtager en beretning, der pålægger regeringen at udarbejde forslag om en ny dansk fiskeripolitik efter disse retningslinjer.

Levende Havs kommentar til

 Fangede fisk skal spises ­ ikke smides i havet

 - Enhedslisten foreslår ny fiskeripolitik

Det er sympatiske og gode ideer og gennemført vil de være nyttige i fiskeriet. ”Stop for ødelæggelser af havbund og zoner for kystfiskeri og beskyttede områder for yngel og gydepladser og følsomme habitater osv.” er helt igennem gode og kendte forslag som burde indføres jo før jo bedre.  Og flere af disse ideer kunne der måske også skabes flertal for i Folketinget.

Derimod kræver forslaget om forpagtning af fiskerirettigheder, at Enhedslisten får en afgørende politisk magt og indflydelse. For en forpagtningen i fiskeriet, som fiskeriet ser uf og som Folketinget er sammensat, vil med en naturlovs sikkerhed føre til, at de få store og meget effektive fartøjer, forpagter al fiskeri, med hvad deraf følger af ødelæggelser af små havne og samfund. Forpagtning og IOK (individuelle omsættelige kvoter) er det samme ude i fiskeriet. Et forpagtningssystem er mere politisk spiseligt for Enhedslisten end IOK, men hvorfor vi overhovedet skal have kapitaliseret fisken i havet, med et forpagtningssystem eller IOK, besvares ikke i dette forslag fra Enhedslisten. Bortset fra at forslaget vil bruge forpagtningsafgiften til at ophugge fiskefartøjer.

I forslaget står der at forpagtningsafgiften skal bruges til at opkøbe de overflødige fiskefartøjer. Men hvis man går ud fra, at Enhedslisten stadig mener, at det bæredygtige og det skånsomme fiskeri skal have første ret, så betyder det forslag, at de nu skal betale mange penge (som de ikke har) til at få ophugget de store nye moderne trawlere som er indført med offentlige støttekroner.

-         Hvorfor er det lige at de små skal straffes på den pengepung de ikke har, for at have holdt igen med de store investeringer, for nu at skulle sættes i stor gæld for at opkøbe de store fartøjer, som i (bemærket) også har smadret fiskeri, ressourcer og habitater?

Forslaget vil af med kvoter, for i stedet at bruge havdage som på Færøerne. Kvoter er opfundet af EU til brug for fordelingen af fisk inden for EU og med lande uden for EU, hvor EU fisker i deres farvande og de i EU farvande, som ex. Norge. De kvoter kan Enhedslisten ikke afskaffe med mindre listen afskaffer kvoter i hele EU systemet, for så at overlade det til de enkelte fiskere i og uden for EU, at fiske ved forpagtning, IOK, havdage etc.

Inden for EU vil EU-kommissionen el. parlamentet skulle have al magt til opgaven og den udvikling er vel ikke med i Enhedslistens planer for EU! Hvis Enhedslisten vil afskaffe de danske kvoter, dvs. lade torskekvoten i Nordsøen, rødspætter i Kattegat osv. fange ved x antal havdage til x antal danske fiskere, så skal Enhedslisten også have en plan for hvorledes store effektive trawlere i dag kan forrentes med ex. 100 havdage? Der er en logisk grund til at de store trawlere og vodskibe fisker med små masker, hvor de ligeså godt kunne bruge større. Jo mindre masker jo flere havdage. Og da de store trawlere skal have 300 havdage/år i dag for at forrente deres dyre trawlere, så nytter det jo ikke noget at give dem 150!

Et discard forbud har ikke løst problemerne i Norge, Island hvor dyrt indkøbte kvoter medfører et økonomisk styret discard. Fiskerne smider de små sorteringer ud for at lande de store og mere værdifulde sorteringer. Og hvis ens kvote på en art, eller forpagtning for den sags skyld slipper op, så skal der smides ud.

Discard/udsmid løses ved at man fisker med redskaber som ikke har discard/udsmid. Dvs. man går fra trawl til mere passive redskaber som det det stormaskede trawl, vod, garn, kroge, tejner, bundgarn m.m. Man forbyder ganske enkelt trawlfiskeri med små masker til hummer og man reducerer industrifiskeriet til det absolut bæredygtige niveau og man håndhæver et discard forbud i det pelagiske fiskeri, om nødvendig med observatører på hvert fartøj.

Det nye i Enhedslistens er at fiskerne skal forpagte fiskeriet. Det redder Enhedslistens problem med en kapitalisering af naturens ressourcer. Men som vist gør det ikke den store forskel i fiskeriet som det ser ud i dag. De store og effektive fartøjer med den massive gæld til banker og sparekasser låner de nødvendige penge til forpagtning og de små forsvinder. Sikrer man de små mod de store og vil man ophugge for forpagtnings midlerne så er man lige vidt – de mindre og knap så effektive fartøjer og fiskerier kan ikke betale en forpagtningsafgift, som kan ophugge noget som helst.

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os