Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Pressemeddelelse udsendt fredag den 28/4 2006
 
 

Levende Hav fraråder mere statsstøtte til fiskeriet

 

I følge Fiskeri Tidende den 27/4, vil Danmarks Fiskeriforening nu have mere statsstøtte til at klare fiskernes oliepriser. Men det advarer Landsforeningen Levende Hav imod. ”Brændstofpriserne er ikke noget større problem i fiskeriet. Derimod er de høje priser på olie et voksende problem for de natur- og ressource ødelæggende fiskeri med trawl og bomtrawl, men de skal ikke have støtte, de skal ophugges eller rigges om til andet fiskeri.”

 

Der er perspektivløst at give oliestøtte til trawlerne. Det er budskabet fra formanden for Levende Hav Kurt Bertelsen. Flemming Kristensen, formand for Danmarks Fiskeriforening vil have statsstøtte på grund af de høje oliepriser og det forarger Kurt Bertelsen. ”Fiskerne får i dag olien billigere end andre danskere og erhverv. Problemet er ikke fiskeriets, men specielt og alene trawlerfiskeriet, som skal bruge meget olie samtidig med, at de ødelægger fiskenes levesteder. Andre metoder er både energieffektive og skånsomme” siger Kurt Bertelsen.

 

I forvejen billig olie

Det er sandt at oliepriserne er steget, også i fiskeriet. De seneste to år er den gået fra 1425 kr. for tusind liter i 2004 til 2570 i 2006. Men fiskerne får stadig olien på favorable vilkår. Det kan ejere af oliefyr tale med om, de betaler 8000 kr. for den samme energi.

 

Danmark har forpligtet sig på Kyoto-protokollen, så det er direkte uansvarligt at give statsstøtte til energifråds i fiskeriet, påpeger Levende havs formand Kurt Bertelsen. ”Der er meget mere fremtid i at lægge om til energibesparende fiskerier som eksempel vod- eller garnfiskeri. Det giver en topkvalitet fisk og udgifterne til brændstoffet i disse fiskerier udgør en forholdsvis lille del af driftsudgifterne.”. Ifølge helt nye tal fra Fiskernes Økonomiske Institut FØI, bruger trawlfiskeriet nu op mod 50 % af indtjeningen til køb af brændstof, så fremtiden er så afgjort nu taget fra det meste af trawlfiskeriet.

 

Trawlere uden fremtid

Mens havets dinosaurer kæmper en overlevelseskamp, viser en Phd afhandling af Mikkel Trane ”Environmental Impacts from Danish Fish Product - Hot spots and environmental policies” at der er millioner at spare ved at ændre fiskemetoder. Afhandlingen beregner, at i rødspættefiskeriet ville man kunne spare en tredjedel af omkostningerne, ved at lægge om fra trawl til snurrevod og garnfiskeri. Inden for rødspættefiskeriet kan der spares 80 millioner energikroner om året, svarende til 1/3 af den samlede indtjening fra netop rødspættefiskeriet. 

 

”Trawlet er et dårligt redskab,” siger Kurt Bertelsen ”ikke nok med det sviner med energien, det ødelægger også havet.” Ødelæggelsen og energiforbruget hænger sammen. Energien bruges til at trække flere tonstunge jernslæde, skovle og jerntæpper over havbunden, hvorved trawlet fanger eller knuser alt i trawlsporet. ”Det er en trussel mod de allerede truede fiskebestande” påpeger Kurt Bertelsen.

 

Genindfør håndværket i fiskeriet

Svaret på fiskeriets vanskeligheder er ikke statsstøtte til olie. I stedet skal trawlerejerne presses til at lægge om til mere skånsomme metoder. ”Kystfiskeriet bruger f.eks. ikke det tunge og ødelæggende udstyr. Det giver mindre omkostninger og mindre olieforbrug. Men det er faktisk kun en af mange fordele,” forklarer Kurt Bertelsen. ”Når man bruge mere håndværk i fiskeriet kan man også fiske mere præcist. Hvor trawlerne er nødt til at smide store mængder fisk døde tilbage i havet, fanger en garnfisker det han går efter. Det er på alle områder mere effektivt. Samtidig håndteres fisken mere skånsomt og det giver forbrugerne bedre kvalitet.

 

Det er en faktisk en win-win situation at skrotte de store trawlere” slutter formanden for Levende Hav Kurt Bertelsen.

 

 

For flere oplysninger kontakt

Levende Hav's formand Kurt Bertelsen Christensen

på telf. 97895455 el. 20487421

www.levendehav.dk

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os