Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Fiskeriets (alt for store) energiforbrug

Isen smelter på Grønland og varmen har nu også bredt sig ind i de tidligere så iskolde Venstre og Konservative hjerter og den danske regering. Stik imod regeringens miljørådgiver Børn Lomborgs råd og anbefalinger, vil Anders Fogh Rasmussen nu også af med de fossile brændstoffer. Så nu skal  der spares på energien.

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt har ikke meldt ud hvorledes han forestiller sig at fiskeriet kunne leve på til regeringens nye energimålsætninger. Vi anbefaler at han læser Mikkel Tranes phd afhandling fra 2004, en afhandling som viser hvor der i fiskeriet både kan spares på energien og miljøbelastningen.

Hvis vi ex. beslutter, at rødspætter skal fanges i snurrevod og garn i stedet for trawl og bomtrawl, så kan dansk fiskeri spare 30.000 tons olie, en besparelse på ikke mindre end 15 % af det samlede energiforbrug i fiskeriet. En bomtrawler bruger ca. 3 liter olie for at fange et kg. rødspætte, hvor snurrevod bruger 0,2 liter. Så også økonomisk er der rigtig mange penge at spare. Fiskerne betaler ca. 4 kr. for en liter olie, dvs. at en bomtrawl rødspætte, koster mere end 10 kr. i blot til olien, hvor en snurrevods rødspætte koster mindre end 1 kr.

Og hvis vi også beslutter, at gøre som i Skotland, hvor man i store områder forbyder trawlfiskeri efter jomfruhummer, til støtte for fangst med tejner, så kan vi også spare de 30-40.000 tons olie vi bruger blot på at fange 3-4000 tons jomfruhummer.

På disse to fiskerier, kan dansk fiskeri leve op til de nye Venstre og Konservative målsætninger om at få udfaset brugen af 30 % energi i form af fossile brændstoffer.

Det er bare med at komme i gang, også fordi de gode miljøbifangster, målt på udsmid og ødelæggelser af naturen er enorme. Forskellen på miljøbelastningen målt på et kg rødspætte fanget af henholdsvis et bomtrawl el. et snurrevod er 9-1. Dvs. en bomtrawl fanget rødspætte belaster naturen 9 gange mere end en snurrevodsfanget rødspætte. Og trawlfanget jomfruhummer har det største energiforbrug 6 liter olie pr. kg hummer og dertil kan lægges det største udsmid i dansk fiskeri.

Mikkel Tranes 600 siders afhandling kan hentes på http://vbn.aau.dk/research/environmental_impacts_from_danish_fish_products(114954)/

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 25/9 2006

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os