Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Dansk Folkeparti på dybt vand

I regeringens fiskeripolitiske aftale med Dansk Folkeparti, blev der afsat 240 mio. kroner til støtte for ophugning af fiskefartøjer, med det ene formål, at skaffe flere konsumfisk (kvoter) til de fiskere som fortsætter i fiskeriet. Det er den største ophugnings pulje siden 1993 og 240 mio. kroner har tidligere frikøbt mange fisk til de tilbageværende i erhvervet.

Nu er pengene uddelt, men de blev ikke givet til konsumfiskerne, de blev brugt til ophugning af de industritrawlere som fanger fisk til fiskemel og olie. Til de større fartøjer som ellers ville være gået fallit, med store tab til Fiskeribanken som følger.

Konsumfiskerne kunne ikke bruge ophugningen, fordi regeringen i aftalen med Dansk Folkeparti, samtidig privatiserede kvoterne, og ophugningsstøtten dækker max. 80 % af fartøjets værdi, men uden kvoter. Konsumfiskere der vil ud af fiskeriet, fordi de ikke har penge til at købe kvoter for, sælger til de kvoteselskaber som fulgte i kølvandet på denne nye fiskeripolitik. 

Dansk Folkepartis fiskeripolitiske stillede de mindre fartøjer i fiskeriet større kvoter i udsigt, det får de ikke. Det giver de mindre fartøjer store problemer, så aftalen burde retfærdigvis også give DF velfortjente politiske problemer. DF gjorde nemlig regeringen og omverden krystalklart, at partiet ikke vil bruge skattekroner på et industrifiskeri uden fremtid. De penge kunne efter DF’s mening gøre større nytte i ældreplejen og sygehusvæsnet.

Når regnskabet skal gøre op til efteråret, vil Dansk Folkeparti undskylde sig med, at ministeren også var imod og den forrige minister var imod osv. Men sandheden er vel, at regeringen har fået Dansk Folkepartis støtte til, at give Fiskeribanken de mange mio. skattekroner, under dække af støtte til kystfiskerne.

Dansk Folkeparti er på dybt vand i dansk fiskeripolitik og det skal de også stilles til ansvar for.

Kurt Bertelsen Christensen

Formand for Levende Hav       

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os