Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Fiskeindustrien er bundrådden

Fakta: Den ene virksomhed inden for fiskeriet efter den anden bliver politianmeldt for snyd og bedrag. Seneste to i Hirtshals og en i Strandby. For et par uger siden blev 6 virksomheder i bl.a. Thyborøn og Hanstholm anmeldt.

Det er ikke bedragede fiskere som anmelder deres samarbejdspartnere i land, nej det er det offentlige, i form af den øverste fiskerimyndighed Fiskeridirektoratet, der melder dem til politiet.

Og disse seneste politianmeldelser er langtfra enestående i den branche. Det sker jævnligt at de firmaer som lever af fiskeriet får myndighederne på nakken. Det er åbenbart sådan fiskeri og fiskerivirksomheden foregår – som lyssky foretagender der ikke tåler dagens lys.

For et par år siden gik en af de helt store i fælden da mia. forretningen på Bornholm Espersen blev dømt for omfattende ulovligheder og lemfældig omgang med sandheden. Og hvad der skete der egentlig med Grenå virksomheden, der sidste år blev anklaget for at have omsat op mod 10.000 tons ulovlige fisk? En Hundested virksomhed har ofte måtte af med bøder i million klassen og direktører har været på vand og brød.   

Fiskeridirektoratet er nu i 2008/2009 ret så ofte ude med pressemeddelelser om, at nu har de opdaget dette og hint at nu er navngivne virksomheder blevet anmeldt til politiet for at have omsat x antal tons fisk ulovligt. Men så hører man ellers ikke mere til de sager. Mht. Grenå virksomheden så er det tale om en forholdsvis stor ulovlighed. 10.000 tons ulovlige fisk giver meget store bøder og sandsynligvis også en tur i fængsel. Det er ikke kun småfisk der bliver fanget. F.eks. er ejeren af den Thyborøn virksomhed som for nylig blev meldt til politiet også leder af alle fiskeriauktioner på vestkysten syd for Limfjorden. Auktioner som foruden at omsætte fisken fra Nordsøen også omsætter store mængder torsk og andre fisk fra Østersøen. Det er ikke de små drenge der er blevet taget med hånden i småkagedåsen og bukserne nede om hælen - det er de store drenge.

Og alle disse sager efterlader offentligheden indtrykket af et råddent erhverv, også i 2009.

Men er denne udvikling overhovedet foreneligt med det image som erhvervet ønsker og ikke mindst erhvervets minister ønsker? Man skulle ikke tro det. Erhvervet er meget afhængigt af offentlig økonomisk støtte i dag mere end nogensinde. Dette faktum i sig selv er efter min mening en af de helt store skandaler i nyere fiskeripolitik.

For da regering og Dansk Folkeparti med Hans Chr. Schmidt i spidsen privatiserede kvoter og rettigheder til fisk og fiskeri for et par år siden og dermed overdrog værdier for mia. af kroner til de der ejer de store trawlere og deres selskaber, var det med ordene: "Nu havde man fremtidssikret det danske fiskerierhverv, nu var dette erhverv selvhjulpen og godt i vej".

Fakta: Det er gået lige modsat – fiskeriet har aldrig nogensinde været så ringe og ulønsomt som det har været siden det blev privatiseret og det modtager mere offentlig støtte pr. enhed end nogensinde tidligere i historien.

Fakta: Her i starten af 2009 er det ikke længere nogen tvivl om, at fiskerierhvervet kommer helt på røven i 2009.

2008 var et elendigt år, det værste nogensinde fordi oliepriserne var meget høje. Nu er oliepriserne godt nok faldet, men 2009 bliver alligevel et værre år end 2008, for priserne på fisken er helt i bund. (I dag får fiskerne halvdelen af den pris de fik for rødspætter i midten af 70’erne og ellers bliver de overhældt med farve). Men det er ikke kun rødspætter der foræres væk. Priserne på alle andre arter er helt i bund og situationen i Læsøs hummerfiskeri har aldrig været mere alvorlig end den er i dag.

Der er noget helt ravruskende galt i dansk fiskeri.

De ansvarlige vil selvfølgelig undslå sig ansvaret med henvisning til ”Finanskrisen”. Men hvad pokker er finanskrisen andet en skraldespand, opfundet med det ene formål at kunne modtage al den storskrald der fulgte i kølvandet på al den økonomiske råddenskab der har hobet sig op siden midten af 2000?

De første 10 år af 2000 vil gå over i historien som den spekulative kasinoøkonomis tiår. Alt kunne ”åbenbart” lade sig gøre i de år. I helt særlig grad alt det uvirkelige som f.eks. kvoter og rettigheder i fiskeri. De skulle kapitaliseres og belånes.

Og det er hele denne spekulative økonomi som lægger bunden for råddenskaben i dansk fiskeri.

Man kan sige, at der altid har været lidt råddenskab i fiskeriet, men det er det jo også i den gode ost. For fiskeriet har altid været styret af det frie initiativ; af virkelysten; de hurtige penge; det store forbrug og deraf følgende store skattestyrede afskrivninger (om noget erhverv i Danmark har fiskerne haft en nærmest naturgiven modvilje mod at skulle betale skat).

Der har altid været noget Klondike over fiskeriet.

Og sådanne en verden fører selvfølgelig også noget råddenskab med sig, men ikke mere end på overfladen. Noget der kunne fjernes, skrabes væk som det overflødige der lever af det hårde arbejde og slid det er f.eks. at grave guld el. fange de mange fisk. Det er råddenskab, men heller ikke mere end det. Den forsvandt, forduftede med lavkonjunkturen.

Den råddenskab som siden 2005 har bemægtiget sig resterne af dansk fiskeri er en helt anden af slagsen.

Det er en bundråddenskab som har sine rødder i det spekulative; i det virtuelle; i den kreative bogføring og alt det væsen der hører den verden til. Fiskeriet selv, dvs. dette at hive fisk op af vand og få fisken solgt til en god pris, er blevet til en bifangst i fiskeriet. Noget der kommer efter at man har handlet om omsat for mia. Og deri denne handel finder man den råddenskab som ikke længere kan skrabes væk, eller som forsvinder af sig selv når der er lavkonjunktur. Den råddenskab kom for at blive med privatiseringen og den deraf følgende kapitalisering af de helt igennem værdiløse rettigheder og kvoter som styrer fiskeriet i dag.

Er der overhovedet noget håb for dansk fiskeri? Det tror jeg det er, men det har lange udsigter, og det bliver kun en fremtid for de små fartøjer. For vi vil i år og de kommende par år skulle opleve mange utænkelige nye tiltag. F.eks. at de ansvarlige for råddenskaben i dansk fiskeri, nu arbejder på at få solgt de danske kvoter og rettigheder til fiskeriet til udlandet.

Får de danske ansvarlige deres ønsker opfyldt, vil det spanske fiskeri, som Danmark fik holdt ude af Nordsøen, da Spanien tiltrådte EU's fælles fiskeripolitik i 1984, meget hurtig kunne erstatte de "stolte danske fiskere og deres fiskeri".

Kurt Bertelsen Christensen

Aktiv i Levende Hav. Marts 2009

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os