Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Med baggrund i det nye regeringsgrundlags beskrevne planer for fremtidens fiskeri, har vi stillet spørgsmål til fødevareministeren, til Folketingets fødevareudvalg og til Socialdemokratiets to formandskandidater - spørgsmålene kan læses her:

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

att. Fødevareminister Hans. Chr. Schmidt

Kære Fødevareminister

Først tillykke med valget og genudnævnelsen som fødevareminister

Vi vil gerne om du kunne finde tid til at uddybe og forklare os indholdet i det nye regeringsgrundlag. For os ser det ud til, at regeringen nu vil have IOK (Individuelle omsættelige fiskekvoter) og at disse kvoter skal findes, ved brug af de individuelle historiske rettigheder.

”Regeringen vil derfor fremlægge forslag om nye metoder til regulering af fiskeriet, som forbedrer den enkelte fiskers mulighed for at erhverve og sammenlægge kvoter, og dermed fremmer dynamikken i erhvervet”. – Kan det forstås som andet end omsættelige individuelle kvoter? ”Den enkelte fisker skal have bedre mulighed for at drive et fiskeri, der passer til den pågældendes fartøj og fangstmetoder” – Menes det dermed, at en fisker som har bedrevet et fiskeri, nu skal have en regulering, hvor han tildeles kvoter i forhold til hans tidligere fiskeri og er det ikke nok, så kan han sammenlægge med andre og/eller købe flere kvoter?  

Til afklaring skal vi derfor anmode dig om svar følgende spørgsmål:

-         Vil regeringen og det nyvalgte Folketing arbejde for indførelsen af en ny regulering i erhvervsfiskeriet, som bygger på individuelle fiskekvoter, kvoter som også kan købes og sælges?

-         Hvis det er tilfældet, efter hvilken model vil regeringen og det nyvalgte Folketing tildele fiskerne deres individuelle kvoter?

Sagen er alvorlig for kystfiskeriet og det fiskeri som foregår uden de store investeringer i nye fartøjer og større trawl og alskens udstyr - og der er et utal af rygter i omløb pt. Og der foregår åbenbart drøftelser, Danmarks Fiskeriforening, industrien og myndighederne imellem, af ovenstående spørgsmål. Og her er det vigtigt at få understreget, at mere end 50 % af de danske fiskere i dag står uden for denne forening og som sådan, jo også uden for indflydelse. Dertil kommer den principielle side af sagen, at en IOK regulering vil privatiserer naturens ressourcer og dermed reelt betyde en ekspropriering af alle vores børn og børnebørns ejendom. Vi mener at det er vigtigt og afgørende, at alle interessenter i samfundet får mulighed for at deltage, inden myndighederne og fiskeindustrien, under et, kommer for langt med deres planer. Så langt at disse planer, bliver meget vanskelige at få ændret. (Helt aktuelt sker der opkøb af fiskefartøjer, opkøb som kan forklares med, at en mere permanent IOK regulering, er på vej).

Som i de seneste 10 år, stiller Landsforeningen Levende Hav sig hermed til rådighed for den nye regering, med rådgivning på det havmiljø og fiskeripolitiske område.    

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Folketinget, Christiansborg

Kære formand

Først tillykke med valget.

Med denne forespørgsel, vil vi gerne gøre dig og udvalgets medlemmer opmærksomhed på, at i det nye regeringsgrundlag, ser det ud til, at regeringen nu vil have IOK (Individuelle omsættelige fiskekvoter) og at disse kvoter skal findes, ved brug af de individuelle historiske rettigheder.

Tag venligst højde for det understregede ”ser det ud til”, da det er vores fortolkning af den tekst der står i regeringsgrundlaget. Citat: Fornyelse af fiskeripolitikken Regeringen ser med bekymring på den langsomme genopbygning af fiskebestandene og på den økonomiske udvikling i fiskerierhvervet. Den enkelte fisker skal have bedre mulighed for at drive et fiskeri, der passer til den pågældendes fartøj og fangstmetoder. Regeringen vil derfor fremlægge forslag om nye metoder til regulering af fiskeriet, som forbedrer den enkelte fiskers mulighed for at erhverve og sammenlægge kvoter, og dermed fremmer dynamikken i erhvervet”.

”Den enkelte fisker skal have bedre mulighed for at drive et fiskeri, der passer til den pågældendes fartøj og fangstmetoder”. (Det må betyde en historisk tildeling) Og det skal ske ved at den enkelte fisker kan erhverve og sammenlægge kvoter (Det må betyde omsættelighed). Men igen og som understreget er det vores tolkning.

Til afklaring skal vi derfor anmode udvalget om svar følgende spørgsmål:

·        Vil regeringen og det nyvalgte Folketing arbejde for indførelsen af en ny regulering i erhvervsfiskeriet, som bygger på individuelle fiskekvoter, kvoter som også kan købes og sælges?

·        Hvis det er tilfældet, efter hvilken model vil regeringen og det nyvalgte Folketing tildele fiskerne deres individuelle kvoter?

Sagen er alvorlig for kystfiskeriet og det fiskeri som foregår uden de store investeringer i nye fartøjer og større trawl og alskens udstyr - og der er et utal af rygter i omløb pt. Og her skal udvalget være opmærksom på, at de rygter stammer fra Danmarks Fiskeriforening. Og der foregår åbenbart drøftelser, Danmarks Fiskeriforening og myndighederne imellem, af ovenstående spørgsmål. Og her er det vigtigt at få understreget, at mere end 50 % af de danske fiskere i dag står uden for denne forening og som sådan, jo også uden for indflydelse. Dertil kommer den principielle side af sagen, at en IOK regulering vil privatiserer naturens ressourcer og dermed reelt betyde en ekspropriering af alle vores børn og børnebørns ejendom.

Det er vigtigt og mener vi afgørende, at alle interessenter i samfundet får mulighed for at deltage i en offentlig debat, inden myndighederne og fiskeindustrien, under et, kommer for langt med deres planer. Så langt at disse planer, bliver meget vanskelige at få ændret. (Helt aktuelt sker der opkøb af fiskefartøjer, opkøb som kan forklares med, at en mere permanent IOK regulering, er på vej).

Vi håber at du og det nyvalgte udvalg vil tage denne sag på Jeres dagsorden, nu da regeringsgrundlaget på fiskeriområdet kan læses som en støtte og opbakning til den fiskeindustri og de pengeinstitutter, som ikke har lagt skjul på, at de vil have IOK.

Og hvis det er tilfældet, så er det meget vigtigt at de fiskere som har bedrevet et mere ekstensiv og naturskånsomt fiskeri, nu kommer på banen med deres forbehold og forslag til hvorledes de kan overleve og ikke mindste udvikle sig under en IOK regulering, for hele eller dele af det danske fiskeri.

Her kan de danske fiskere hente inspiration og støtte bl.a. hos deres norske kollegaer i kystfiskeriet som i en velorganiseret modstand vender sig mod IOK i det norske fiskeri, bl.a. fordi en sådan regulering vil fastlåse fiskeriet på såvel det naturskånsomme som det naturødelæggende fiskeri.

Som i de seneste 10 år, stiller Landsforeningen Levende Hav sig hermed til rådighed for det nye Folketing, med rådgivning på det havmiljø og fiskeripolitiske område.     

Kære Frank Jensen og Helle Thorning-Schmidt

I ønskes god vind med formandsvalget.

Jeg er formand for Landsforeningen Levende Hav, som er en almennyttig og upolitisk forening der arbejder til fordel for et rent hav og et mere bæredygtigt fiskeri. Foreningen forsøger at få fremmet og uviklet det mere bæredygtige og naturskånsomme fiskeri i Danmark og EU og med Danida midler støtter vi også kystfiskeriet i den 3. verden.

En vigtig og aktuel sag i det danske fiskeri, er spørgsmålet om hvorvidt havets ressourcer skal forblive fælles eje, dvs. ejendom for os alle, eller de skal privatiseres, dvs. uddeles til de få fiskere som er tilbage i fiskeriet i dag?

I det seneste Folketing var flertallet imod en privatisering af fisken i havet. Men i det nye regeringsgrundlag, som vi formoder, er skrevet efter valget, lægger regeringen, efter vores mening, ikke skjul på, at de vil have privatiseret fisken i havet. (vi har stillet spørgsmål til regeringen og Folketinget i den sag, kopier af dette kan læses herunder).

I det nye regeringsgrundlag står det følgende på fiskeriområdet: Citat: ”Regeringen ser med bekymring på den langsomme genopbygning af fiskebestandene og på den økonomiske udvikling i fiskerierhvervet. Den enkelte fisker skal have bedre mulighed for at drive et fiskeri, der passer til den pågældendes fartøj og fangstmetoder. Regeringen vil derfor fremlægge forslag om nye metoder til regulering af fiskeriet, som forbedrer den enkelte fiskers mulighed for at erhverve og sammenlægge kvoter, og dermed fremmer dynamikken i erhvervet”.

”Den enkelte fisker skal have bedre mulighed for at drive et fiskeri, der passer til den pågældendes fartøj og fangstmetoder”. (Det må betyde en historisk tildeling) Og det skal ske ved at den enkelte fisker kan erhverve og sammenlægge kvoter (Det må betyde omsættelighed).

Vi mener at det er vigtigt, at alle interessenter i samfundet gives en mulighed for at deltage i denne sag, inden myndighederne og fiskeindustrien, under et, kommer for langt med deres planer. Så langt at disse planer, bliver meget vanskelige at få ændret. (Helt aktuelt sker der opkøb af fiskefartøjer, opkøb som kan forklares med, at en mere permanent IOK regulering, er på vej).

Den Socialdemokratiske folketingsgruppe er forandret efter dette valg og Ole Vagn og Ritt Bjerregaard er ikke længere de socialdemokratiske fødevarepolitiske ordførere. Samtidig skal partiet have ny formand, så det må være nu være på sin plads, at få afklaret hvor socialdemokratiet står i de kommende års forhandlinger om en ny fiskeripolitik.

-         Skal de danske fiskekvoter privatiseres? Hvis – hvordan mener du/I det skal foregå?

Med venlig hilsen

For Levende Hav

Kurt Bertelsen Christensen, Formand

Ferring Strand den 22/2 2005

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os