Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Boykot udsmidet af god spisefisk 

Januar 2003

 

-         Nu må fiskerne sige stop. Siden 1983 har politikerne og myndighederne fået ødelagt fiskebestandene og kriminaliseret fiskerne og nu tvinger de også de naturskånsomme fiskere til at udsmide god spisefisk. Lykkes det for politikerne og myndighederne at få denne sidste rest af værdighed pillet ud af fiskerne, så vil de europæiske fiskere være frataget den sidste rest af ansvar, og så vil det europæiske fiskeri være centraliseret i en grad der overgår det kommunistiske system,  som kollapsede i slutningen af 1980’erne.

De danske fiskere vil boykotte de nye regler for fiskeri som træder i kraft den 1. februar. Og de får støtte fra Danmarks Fiskeriforening. Fiskernes formand Bent Rulle lægger det fulde ansvar for de nye regler og 2003 fiskeriet på fødevareministerens bord, og han beskylder ministeren for at sabotere hele fiskerierhvervet. Fiskernes formand forsvarer ikke udsmidet af god spisefisk, men han forstår at fiskerne gør det. 

”Noget forbandet svineri” siger direktør Peter Hyldtoft fra fiskeindustrien om udsmidet af god spisefisk. Og som den eneste inden for fiskeriet, der har kommenteret udsmidet af god spisefisk, kan han ikke finde noget forsvar for, at fiskerne udsmider de mindre fisk, for kun at lande de store og dyre fisk.

Fiskeriets minister tager afstand fra udsmidet, men hun har også en forståelse for fiskernes problemer, og derfor tager hun nu initiativ til at hjælpe fiskerne med de 200 mill. kroner hun råder over. Bl.a. forstiller hun sig en oplægningsordning til de fiskere som er kommet i klemme under de lave kvoter.  

Uden forbehold fordømmer Peter Hyldtoft fiskerne, de graver deres egen grav siger han, mens nær sagt alle andre har en, i større eller mindre grad, forståelse for fiskerne. Selv generalsekretær i Verdensnaturfonden WWF Kim Carstensen, har udtrykt en vis forståelse for fiskerne i den situation de kommet i med de lave kvoter og få havdage.

Efter en del overvejelser, diskussioner og skriverier er jeg nået frem til den erkendelse, at udsmid af god spisefisk - er og bliver fiskernes ansvar! Og det er også uden forbehold, for uanset den hastigt voksende strøm af vanvittige, ulogiske og direkte ødelæggende love og regler, som politikerne og myndighederne udtænker til forvaltningen af EU's fiskeri, så må det ikke også blive politikkernes ansvar, at fiskerne udsmider den gode spisefisk. Og mine begrundelser for at pålægge fiskerne dette ansvar, finder jeg i fiskeriet selv.

Der er ingen tvivl om, at politikerne har det største ansvar for alle negative forhold i forvaltningen af havet og fiskebestandene. Men i den sidste ende er det den enkelte fisker som står med den gode spisefisk i hånden og det er ham som smider den overbord - og det er her fiskeren skal sige stop.

Politikerne og myndighederne aner ikke hvad de gør, siger fiskerne, men politikerne har nu i mange år reguleret fiskeriet på en sådan måde, at udsmidet af god spisefisk er vokset år for år. Det ved politikerne og derfor betyder det sikkert heller ikke noget for denne voksende forsamling af politikere, embedsmænd og eksperter, at der nu laves et sæt regler, som medfører, at nær sagt alle fiskere, også de naturskånsomme fiskerier, kan blive tvunget til at udsmide god spisefisk. Det er nu flere år siden, at politikerne har fået kriminaliseret nær sat alle fiskere, men det kan fiskerne leve med. Men de kan ikke leve med og efter, at politikerne har frataget dem de sidste rester af den værdighed, som hører til et helt igennem naturafhængigt erhverv, man smider simpelthen ikke god spisefisk overbord til ingen verdens nytte.

Når dette er sagt, så er jeg udmærket klar over, at mange, og desværre også alt for mange danske fiskerfartøjer og fiskere, falder uden for den kategori af fiskere, som fisker i respekt for den natur de lever af. For disse fiskere, med deres fartøjer og udstyr til mange millioner kroner, er udsmidet af god spisefisk, naturødelæggelser i havet, og en yderst kreativ behandling af regler og love, blevet en fast del af deres hverdag. Disse mange store fartøjer til et tocifret millionbeløb, har med den offentlige støtte, fået sig placeret i fiskeriet, hvor de ikke længere har nogen som helst mulighed for at diskutere en etisk adfærd, der kunne forhindre dem i at udsmide god spisefisk.

Udsmidet af gode spisefisk har foregået i mange år, men inden for fiskeriet, er dette udsmid altid blevet mødt med forargelse. Nu kommer udsmidet så frem i lyset og nu accepteres denne ellers forargelige handling, som en reaktion på en total forfejlet fiskeripolitik. På den baggrund kan jeg ikke forsvare, at fiskerne fralægger sig ansvaret for udsmidet. 

Jeg har intet tilovers for Peter Hyldtofts forargelse, og Bent Rulles støtte til boykot, da jeg mener at de to herrer bærer et betydeligt medansvar for situationen i fiskeriet i dag. Det er jo bl.a. Peter Hyldtoft som mener, at man bør ophugge eller regulerer de mindre traditionelle og mere miljøskånsomme fiskerier og fartøjer ud af dansk fiskeri.

Så det er hverken Hyldtoft eller Rulle jeg støtter mig til i denne sag. Jeg mener derimod, at forvaltningen af det europæiske fiskeri, nu har nået så groteske højder, at fiskerne må gribe ind, de må så at sige generobre ansvaret for fiskeriet, inden det er for sent. Og det gør de ikke ved at boykotte de nye regler, som blot kommer som en logisk konsekvens af den førte fiskeripolitik. Fiskerne må vise omverden, dvs. den europæiske befolkning, hvad der i virkeligheden foregår i fiskeriet. Ikke ved at boykotte regler, men ved i handling og tale, at udstille en kuldsejlet europæisk fiskeriforvaltning. En effektiv handling kunne f.eks. være at sejle ens kutter til København for at aflevere kutterens nøgler til Fødevareministeren. Jeg mener at det er afgørende, at fiskerne nu siger stop, at de ikke tvinges ud i at skulle udsmide god spisefisk.

De fiskere som boykotter udsmidet af god spisefisk, har også en god sag som befolkningen må støtte dem i. Med den effektfulde formidling, vil befolkningen også kunne se, at fiskeriforvaltningen er kuldsejlet. De vil også forarges over de myndigheder, som pålægger fiskerne, at de skal udsmide store mængder af god spisefisk. Det er umuligt at sætte tal på hvor store mængder af fisk myndighederne pålægger fiskerne at udsmide, men det er ufattelige meget mere end det ulovlige udsmid.

Fisker de f.eks. i den norske zone, hvor der er et udsmidsforbud, så skal fiskerne ifølge myndighederne, sejle ind i den europæiske zone, for der at udsmide den fisk de ikke må lande, men som de har fanget i den norske zone. Udsmidet i fiskeriet efter hummer og anden kostbar fisk i den nordlige del af Nordsøen er ufatteligt stort. Og loven pålægger fiskerne, at vil de fange disse fisk og skaldyr, så skal de udsmide torsk, kuller sej osv. i ubegribelige mængder, ganske enkelt fordi kvoterne er så små. Så små at man burde stoppe store dele af fiskeriet efter f.eks. jomfruhummer og andre luksusfisk. Hvis kvoten på en art i et farvandsområde er opfisket eller hvis fiskeren har opfisket sin afmålte ration, skal han altid udsmide. Dvs. hvis han har en ration på 1000 kg og han i et træk fanger 5000 kg, så skal han udsmide de 4000 kg. Fanger han torsk, kuller og sej sammen med industrifisken, så skal det også smides ud, fordi industrifiskerne kun må lande meget små rationer af konsumfisk.

Al denne gode spisefisk skal fiskeren udsmide, det siger loven. Men loven siger nu også, som en ny regel, at fiskerne ikke må smide de mindre fisk, ud for derigennem at få en forbedret økonomi ved at lande de større sorteringer. Og begge disse former for udsmid i den europæiske fiskeriforvaltning vokser i samme takt som man forsøger at løse problemerne med overfiskning.

Derfor bør fiskerne siger stop. De bør boykotte udsmidet af god spisefisk og sammen med befolkningen og medierne vil de så kunne udstille politikkerne og myndighedernes fiskerifaglige uvidenhed.

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 31.01.2003

 

 
Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os