Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Åbent brev til Fødevareministeren. 27/4 2004

 

Kære Mariann Fischer Boel

 

I Lemvig Folkeblad den 26/4 og 27/4 bliver du flere steder citeret for udtalelser om, at økonomien i fiskeriet bliver bedre i 2004, end den blev i 2003. ”prognosen for 2004 peger på en generel fremgang”. ”det ser lysere ud for økonomien i 2004 end i 2003” skulle du have sagt på Danmarks Fiskeriforenings generalforsamling i weekenden, efter at du havde konstateret, at 2003 blev et økonomisk hårdt år for dansk fiskeri.

 

Der er jo fokus på regeringens omgang med sandheden - ovenstående påstande er usande. Jeg påstår ikke dermed at du lyver, men jeg vil påstå, at dine embedsmænd ved at prognoserne for 2004 peger på en økonomisk tilbage i 2004 i forhold til 2003. En tilbagegang på op mod 200 mil kroner er realistisk, hvis tobisfiskeriet i 2004 ikke fordobles i forhold til 2003. Og lige her og nu, ved slutningen af april måned, er tobisfiskeriet ikke kommet i gang og det ser endog meget sort ud, det faktum tror jeg til gengæld du er helt klar over.

 

Jeg mener, at en minister skal fortælle sandheden og ikke blot nøjes med at referere til en prognose fra Fødevare Økonomisk institut, som alle, også dine embedsmænd ved ikke holder vand.

 

Et andet vigtigt spørgsmål trænger sig på efter Danmarks Fiskeriforenings generalforsamling. Bønnerup Strand fiskerne havde stillet forslag om, at der afholdes en urafstemning om hvorvidt man skulle arbejde videre med planerne om individuelle kvoter og omsættelige individuelle kvoter. Forslaget blev som du ved stemt ned med 900 for og 1300 imod. De 2200 stemmer er ikke afgivet af de enkelte fiskere, men af deres lokalforenings formænd på deres medlemmers vegne. Jeg har lavet et regnestykke som viser, at ca. 1000 medlemmer af Danmarks Fiskeriforening kan sige ja til IK, 1200 siger nej plus ca. 1000 fiskere af de ca. 2400 fiskere som ikke er medlemmer af Danmarks Fiskeriforening. Dvs. at ca. kun 30 % af de danske fiskere kan sige ja til IK og IOK og ca. 70 % siger nej. En urafstemning vil selvfølgelig korrigere tallene, men ikke væsentligt.

 

Kan du på denne baggrund fortsat støtte, at der indføres individuelle kvoter IK i dansk fiskeri, mod fiskernes ønsker? Kvoter som også uden nogen tvivl gøres omsættelige i en eller anden form. Jeg kan til din orientering oplyse, at fiskere der ikke tjener nok, dvs. fiskere som lever af fiskeriet, men som ikke tjener så meget som de skal for at tilfredsstille Danmarks Fiskeriforenings økonomisk behov, bliver enten ekskluderet af lokalforeningerne, eller også undlader lokalforeningerne at betale for alle deres medlemmer. Hvordan agter du at sikre disse fiskeres historiske rettigheder til fiskeri? 

 

Synes du det er rimeligt og fornuftigt, at et markant, men økonomisk tungt mindretal i dansk fiskeri, skal bestemme strukturen i dansk fiskeri?

 

Tobisfiskeriet er ikke kommet i gang. Hvor bliver tobisen af? I EU’s fiskeraftale fra december 2003, blev det aftalt, at der skulle holdes et særligt øje med tobisfiskeriet i 2004. Det blev den danske pris til EU’s fælles fiskeripolitik, for ikke at få skåret betydeligt i tobiskvoten. Hvad er status pt. på denne overvågning?

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os