Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Pressemeddelelse udsendt fredag den 19.12.2003

 

Kvoteforhandlingernes bifangster

 

Fiskeriaftalen i EU for 2004 blev hverken bedre eller ringere end forventet. Kvoterne endte hvor de skulle efter den drejebog som forhandlingerne kører efter. Men ét område adskiller dette års fiskeriforhandlinger fra tidligere år, nemlig udsmidet af fisk (discard).

 

Nu kan vi tale åbent om et af fiskeriets store tabuer, de store problemer der knytter sig til udsmidet af fisk, vi kan så at sige få tallene på bordet. Og det er meget vigtigt, for udsmidet er vokset til det største problem i fiskeriet og i planerne for genopretningen af de skrantende fiskebestande.

 

Op til forhandlingerne i EU lovede fødevareministeren Folketingets Fødevareudvalg, at hun nu vil gøre noget ved dette store problem. Og vi må forvente, at Fødevareministeriet nu vil arbejde helhjertet for at sikre det fiskeri som ikke har noget udsmid. Dvs. fiskeriet med de mere passive redskaber som f.eks. garn, kroge, snurrevod, bundgarn.

 

En sådan sikring kræver at det skånsomme fiskeri, som ikke har noget udsmid af betydning, får en regulering som tager hensyn til deres specielle forhold. De kan f.eks. ikke konkurrere med de større moderne trawlere som fisker døgnet rundt hele året og som i visse fiskerier har et udsmid der er 1-2 gange så stort som mængden af de fisk de lander. Disse fartøjer var truet af kommissions forslag om havdage, men de blev reddet på målstregen af en mere fleksibel havdage-regulering.

 

Kvotenedsættelserne på rødspætter i Nordsøen og torsk i de indre farvande, må naturligvis føre til en mere fleksibel regulering af kystfiskeriet i Danmark. Det er et rent dansk anliggende og Levende Hav vil arbejde for at det danske kystfiskeri vil komme under en fornuftig kystfiskerordning i 2004.

 

Det fokus der har været på fiskeriets udsmid af fisk op til og under dette års fiskeriforhandlinger, kan give det danske kystfiskeri vind i sejlene.

 

 

For flere oplysninger kontakt

 

Landsforeningen Levende Hav

Juelsgårdvej 27, Ferring Strand

7620 Lemvig

Telefon 9789 5455

www.levendehav.dk

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os