Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Pressemeddelelse - udsendt onsdag den 10. dec. 2003

Landsforeningen Levende Hav. www.levendehav.dk

 

Fiskeriaktionen

 

I dag går de europæiske fiskere til modstand mod EU kommissionens forslag til kvoter og regler for 2004.

I Danmark mødes fiskerne i Thorsminde til stormøde om situationen i dansk fiskeri, som kommer ud af 2003

med et underskud på 1 mia. (ca. 30 %) i forhold til sidste og forrige år. Fiskerne er vrede, men også opgivende

og mange sætter spørgsmålstegn ved om det nytter noget, at protestere mod det der foregår i Bruxelles.

 

Protesterer fiskerne mod EU’s og de nationale regeringers førte fiskeripolitik, så giver protesten mening,.

Men en protest mod EU kommissionens forslag til kvoter og regler for 2004 ikke giver meget mening,

fordi kvoterne og reglerne kun har haft en minimal betydning for fiskeriets store økonomiske nedtur i 2003.

 

For de vigtigste arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat ser det sådan ud (Udviklingen i Østersøen har været mere stabil) :

Torsk. Der er fanget ca. 6000 tons færre og det et tab på ca. 150 mil dertil kommer et tab på priserne på torsk

som har været mindre i 2003 end i 2002 så tabet er ca. 200.000. Men fiskerne har stillet sig tilfreds med samme

kvoter på torsk i 2004, som de havde i 2003, og det er også forslaget fra EU. Så det kan ikke være den økonomiske

værdi af torsken i 2004 som plager fiskerne.

Rødspætte. Der er fanget ca. 20.000 tons i 2003 og det gjorde man også i 2004. Nu vil EU beskære kvoterne

med ca. 30 % i gennemsnit for de 3 farvande. I 2003 var kvoterne 30.000 tons, men der blev kun fanget 20.000 tons,

så en beskæring på 30 % (som i øvrigt sikkert kommer betydelig længere ned under 20 % efter at ministrene har haft

rådsmøde) får ikke nogen økonomisk betydning i 2004.

Jomfruhummer. Der er fanget ca. 500 tons færre hummer i 2003 end i 2002. Men værdien af jomfruhummer er

faldet betydeligt i 2003. I Kommissionens forslag er der flere hummere i 2004, så det kan heller ikke være derfra

fiskerne henter deres vrede.

Industrifisken. Der er det gået rigtig galt i 2003 med 350.000 tons tobis og 60.000 tons færre sperling. Industrifiskerne

har haft et tab på op mod ½ mia. kroner i 2003. Men industrifiskerne har ikke kunnet fange fisken i havet. De har

haft frit fiskeri, men fisken har svigtet. I kommissionens forslag er der reduktioner i kvoterne, men det er intet i

forhold til de reelle fangsttal, så det kan heller ikke være fra industrifiskeriet at fiskerne henter deres vrede.  

 

Fiskerne har mistet op mod 30 % af deres indtægter i 2003 i forhold til tidligere år, men bortset fra ganske få områder

(under 10 %) er det ikke kvoter og regler som skal have skylden. Tabet er udtryk for de faktiske forhold i havet

og på markedet. Fisken forsvinder og prisen på fisken, har af mange forskellige grunde i 2003, ikke kunnet

kompenserer for de færre fisk.

 

Desuagtet demonstrerer de europæiske fiskerne i dag. Men det er ikke så meget en protest mod kvoter og regler,

som det er en protest mod EU’s fiskeripolitik, som ikke har kunnet sikre fiskerne et fornuftigt fiskeri og fremtid.

Siden 1983 har fiskerne været underlagt en fiskeripolitik, som har givet mia. af EURO i støtte til opbygningen

af en meget effektiv fiskeflåde, samtidig med at EU har givet mia. i støtte til ophugningen af tusinder af fiskerkuttere,

men lige meget hjælper det.

 

Situationen er kun blevet værre og værre år for år. Og uanset fiskernes demonstrationer i dag, vil situationen

blive værre de kommende år, for det er fisken i havet og på fiskeauktionen, som svigter fiskerne. 

 

For flere oplysninger

 

Landsforeningen Levende Hav

v/formand Kurt Bertelsen Christensen

telf. 9789 54 55 el. 2048 7421

     

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os