Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Desperate fiskere. November 2004

Levende Hav har modtaget følgende anonyme brev fra nogle fiskere i de indre fravande. Vi har været meget i tvivl om hvorvidt vi skulle gå videre med sagen, da det er svært med de anonyme henvendelser. Men da brevet er et udmærket udtryk for de alvorlige problemer der følger i kølvandet på de mange ulovligheder i fiskeriet, så offentliggøres det her, efter at vi har sværtet navne, organisationer og telefonnumre. Vi har også sendt brevet i kopi til Fødevareministeren i forbindelse med Levende Havs forsøg på at få skabt tålelige og ikke mindst retfærdige forhold for kystfiskerne.

Bemærk også, at de ulovligheder som præsenteres her, rammer direkte de lovlige fiskere på deres levebrød.

Brevet: 3/10 2004

Dette brev er skrevet som et nødråb. Det vedlagte brev er sendt til både SF, Ekstra Bladet og Greenpeace for omkring 2 mdr. siden, og der er åbenbart ingen, der vil tage sig af det. Det skyldes nok, at vi er anonyme, men som det fremgår af det vedlagte brev, er vi nødt til dette, da vi ellers ikke vil kunne færdes nogen steder. Man behøver dog ikke at tvivle på brevets indhold af denne grund; det er virkelig et stort problem, som kvæler fiskeriet i de danske farvande! Håber virkelig I vil tage jer af det, da vi snart ikke ved, hvad vi ellers skal gøre.

Nu har der været så meget hetz mod svineavlere, fordi de har haft flere grise, end loven tillader. Er I klar over, hvad der foregår inden for fiskeriet med kvotesnyd og meget andet?

F.eks. blev torskekvoten i Østersøen ved årsskiftet delt i to. Den ene halvdel kan folk søge i 14 dages rationer, som er 3 - 4 tons for fartøjer fra 14 -15 meter. Når denne kvote er opbrugt, som den de sidste to år har været mellem 1. april og 15. april, må disse fartøjer, som er hjemmehørende i området, ikke fiske torsk mere. De må derfor søge andet fiskeri i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak. Den anden halvdel af kvoten, som fra årsskiftet er delt i 50 tons til hvert fartøj, skal kunne række fra 1. januar til 1. december.

Det er i denne del, der er observeret op til flere ulovligheder, ved at flere af de største kuttere i område 22 (som er Vestlige Østersø, vest for Gedser og op til Sjællandsodde) opkøber ældre urangerede joller og små kuttere. Disse er indregistrerede som fiskerbåde, men er uegnede til at fiske med. Disse urangerede fartøjer ligger fast fortøjet ved molen i havnen, og bliver aldrig brugt, men der bliver søgt med kvote til dem.

Dette medfører, at en mand kan have 3 – 4 kvoter, og have rettigheder til f.eks. 150 tons torsk, hvor han i realiteten kun skulle have 50 tons. Så fisker de kvoterne på deres store fartøj, og når de kommer ind, skriver de torskene, de har fanget, som om de havde været ude og hale garn med jollerne, hvilket ikke er tilfældet. Som følge deraf kan de spare kvoten til det store fartøj, og har derfor frit fiskeri året rundt. Dette går ud over andre, som ikke bruger dette ulovlige trick, men som holder sig til loven, og driver et lovligt fiskeri, som det er svært at holde økonomi i.

Hvis dette snyderi blev stoppet, kunne kvoten måske hæves til 70 – 80 tons torsk til hvert stort fartøj, hvor økonomien så ville forbedres betydeligt, men det er sådan, at dem der snyder mest, vinder mest. Dette foregår med fiskerikontrollens billigelse, da vi er vidende om, at kontrollen har fået mindst fire anonyme henvendelser, stilet til XXXXX Fiskeridirektoratet i Fredericia. Og da vi konstaterer, at de ikke tager sig af det, er vi nogle stykker, som griber til dette middel. Håber virkelig, at I vil tage jer af det, da det er et meget stort problem, da vi der fisker lovligt, føler vi bliver bestjålet af dem, der bruger dette kneb.

Førhen var det sådan, at en person kun måtte deltage i fiskeri af en kvote. Dette gælder stadig, men kontrollen håndhæver ikke loven, og er derved med til, at der bliver drevet rovdrift på torsken af nogle få store fartøjer i område 22. Hvis fiskeriet skal fortsætte, og de små pladser bevares, skal dette stoppes, ellers bliver fiskeriet knust.

Vi mener, vi har gjort, hvad vi kunne, for ved at gå til fiskerikontrollen, skulle man mene, der var sat gang i processen. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX har fået op til flere henvendelser, som ikke var anonyme, hvor der bedt om hjælp til at få dette stoppet. Han siger selv, at dem der bruger disse kneb, stjæler kvote fra dem, der fisker lovligt, altså indrømmer han, at han kender til problemet, men tager sig stadig ikke af det, selvom de ulovlige er i klart mindretal og de lovlige er i flertal.

Vi vil gerne endnu engang pointere, at fiskerikontrollen og XXXXXX ved, hvad der foregår, og ved hvem der er tale om, men de gør intet ved det. Dem der driver det ulovlige fiskeri, er så dumme, at de går, og praler med, at de laver de ulovligheder - og at de får lov til det! De griner simpelthen af os andre, fordi der ikke bliver gjort noget ved det. Det kan da ikke være rigtigt, at man skal føle sig til grin, fordi man holder sig til loven.

Vi skriver ikke, fordi vi er misundelige på disse - alle kan jo købe en indregistreret jolle til 5000 kr., og få kvote til den - men fordi vi ville ønske, at fiskeriets interesser ville blive varetaget bedre. Fiskeridirektoratet i Roskilde har stoppet det ved at overvåge de urangerede joller anonymt i civilt. Og da jollerne ikke havde været ude at fiske, men havde losset torsk alligevel, var det tydeligt, der var foregået en ulovlighed, og fælden klappede. Derved viser det sig, at det kan lade sig gøre at stoppe det. Fiskerikontrolløren der stoppede det, hedder XXXXXXX. Man kan tænke over, om Fiskeriministeriet ved noget om, hvad der foregår, og hvis ja, hvad har de så at sige til dette?

En anden ting der følger med her er, at samtidig med at de losser alle disse ulovlige fisk, kan de søge ophugningsstøtte til de ikke fiskedygtige joller, da det på papiret ligner, at de er effektive fartøjer, hvilket ikke er tilfældet. Ring til de navngivne personer og få bekræftet historien. Siger de ikke ja, siger de løgn. Det er jo nok tvivlsomt, at fiskerikontrollen vil bekræfte historien, da det er deres pligt at stoppe det, hvilket de ikke har gjort.

XXXXXXXXXXXXXXXXX, og Fiskeridirektoratet i Fredericia har tlf. 7594 4400. XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, han vil også kunne bekræfte historien. Hans tlf. XXXXXXXXXXXXXXX.

Vi er nødt til at være anonyme, da vi også skal kunne være her i morgen. Vi håber virkelig, I vil tage jer af det, da det er et kæmpeproblem, der kvæler fiskeriet i de indre farvande.

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os