Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Afblæs nu den redningsaktion

Danmarks Fiskeriforening (DF) står ikke længere til at redde, så afblæs den redningsaktion, lyder rådet fra Levende Hav. Uanset Fødevareministeren, politikerne og embedsværkets fortvivlede råd til fiskerne om at stå sammen og redde DF fra det forestående forlis osv. så bør fornuften sejre. Det står soleklart for de fleste, sikkert også ovenstående ansvarlige, at hovedparten af de store danske trawlere og deres industrier er kommet ud i et så alvorligt økonomisk, biologisk og økologisk stormvejr, at de ikke længere stå til at redde. Så det vel bare med at komme fra borde så hurtig som muligt og over på de mindre og mere driftssikre fartøjer.  

Det gik galt, fordi Danmarks Fiskeriforening aldrig fik rigget om til det mere bæredygtige og dermed også økonomisk bæredygtige fiskeri. Imod al fornuft, forblev DF den økonomiske interesseorganisation for fartøjsejerne, med det ene formål at sikre dem (skipperne) så mange penge som muligt. DF vil sikkert påstå, at den også tjener andre formål, men de påstande ændrer ikke på bundlinen, hvor det er Danmarks Fiskeriforenings hovedopgave, at tjene fartøjsejernes økonomiske interesser.

DF kunne ikke følge med og op gennem 90’erne, efter sammenlægningen af dansk Fiskeriforening og Havfiskerne. I takt med betydelige stigninger i priserne på fisken og store offentlige og private investeringer i erhvervsfiskeriet, gik indtjeningen i stå, for så i 2003, at gå dramatisk tilbage. Og i 2004 bliver det samlede økonomiske resultat godt 10 % dårligere end sidste år, som var 28 % dårligere end i 2002 osv. Økonomien i det samlede erhvervsfiskeri, i forhold til fartøjernes gæld og forsikringsværdi, er på vej mod det helt store forlis – men dog stadig med DF ved roret, hvordan er det muligt? Efter Danmarks Fiskeriforenings seneste ekstraordinære generalforsamling den 27/11 2004 i Kolding, er spørgsmålet mere aktuelt end nogensinde: Hvorfor pokker udsmider (discarder) fiskerne ikke hovedbestyrelse i DF?

For det gjorde fiskerne heller ikke denne gang. Og det selv om de op til denne generalforsamling, atter engang havde truet hovedbestyrelsen i DF med alskens ulykker. (Det ser ud til, at jo dårligere det går i fiskeriet, jo flere fiskere der bliver tvunget ud af erhvervet osv., jo mere står de få overlevende sammen om deres forening). Dansk fiskeri og DF’s økonomi befinder sig i nu virkelig med den berømte del i vandskorpen, det går af Pommern til – men alligevel, og måske derfor bakker fiskerne op om foreningen, i hvert fald når de samles til de ordinære og de ekstraordinære generalforsamlinger!

Dette paradoks kunne hænge sammen med fiskeriet som det foregår. På havet samler de forlis, hvor der er menneskeliv og fartøjer på spil, alle fiskerne, uanset om de er store eller små, i de fælles redningsaktioner. Når fiskerne så samles til generalforsamlingerne, bliver de åbenbart ligeså hurtigt enige om, at de indefra kommende ulykker, er for intet at regne med de udefrakommende fra EU, De Grønne osv.

Umiddelbart er det jo et sympatisk træk ved fiskeriet, men lige under overfladen afsløres det, at denne redningsaktion for DF, uanset dens heroisme, burde afblæses. For den er nyttesløs og mange flere sætter blot livet til, i forsøget på at rede Danmarks Fiskeriforening og dermed også enigheden inden for dansk fiskeri.

Danmarks Fiskeriforening er færdig som en samlende og betydende faktor i dansk fiskeri og jo hurtigere fiskerne, politikerne og myndighederne får taget dette faktum til efterretning, jo hurtigere kan man komme i gang med at redde de dele af det danske fiskeri, som stadig kan reddes.

Ferring Strand den 29/11 2004

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os