Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Åbent brev til fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

-         Stof til eftertanke før fødevareministerens officielle besøg på Island og Færøerne 11/8 – 17/8 2005 for studie af fiskeriet deroppe.

Er EU på retræte i spørgsmålet om energistøtte til EU’s trawlere?

Ifølge Fishing News den. 5/8 2005 er EU tilsyneladende på vej med en ”oliepakke” til støtte for de europæiske trawlere. Der tales om oplægningsstøtte, støtte til udskiftninger af energitunge motorer og at EU’s regler for støtte til enkelt fartøjer måske kan hæves fra de nu gældende 3000 Euro/år til 100.000 Euro/år.

Prisen på dieselolien er steget med en 1/3 over det seneste år og de større trawlerstyrede fiskeri organisationer presser hårdt på EU og de nationale regeringer, for mere støtte.

Dertil er der efter Levende Havs mening kun et politisk holdbart svar: De europæiske trawlere skal ikke have mere økonomisk hjælp og støtte, med baggrund i højere energipriser.

Det skal trawlerne ikke, fordi:

  1. Prisen på energi er ens for alle og det bør den også være. Det er ulogisk, at energislugende aktiviteter skal have mere støtte end de mindre energislugende. Vi er alle pålagt energiafgifter med det formål, at få nedsat energiforbruget. Erhvervene kan fratrække disse omkostninger og at fiskeriet som et af de eneste erhverv også kan fratrække CO2 afgiften i Danmark, understreger blot, at Danmarks ”fiskeripolitik” blæser i vinden. Det eneste fiskeri som har alvorlige problemer med de høje energipriser, er trawlfiskeriet, jo større motorer (fartøjer) jo større problemer. Men trawlfiskeriet er blot et af mange typer fiskerier og trawlfiskeriet kan ophøre, som alt andet kan ophøre. F.eks. som det store danske fiskeri med snurrevod har måttet opgive, pga. af konkurrencen fra trawl og bomtrawl og alt for lave energipriser.
  2. Mange danske trawlere fisker med ulovligt store motorer. Det er almindeligt, at en trawler på mere end 100 BT på papiret fisker med en 1/3 af den maskinkraft de bruger og som også er nødvendigt for at kunne trawle med sådanne fartøjer. Det er helt uacceptabelt at disse ulovlige fiskerier får mere støtte, så de kan fortsætte deres ulovligheder.

Det energislugende trawlfiskeris ødelæggelser af levesteder og fiskebestande sættes i fokus med deres krav om oliestøtte.

Men det samme er tilfældet med regeringens planer om at give fiskerne ejendomsretten over de danske kvoter. I dette forslag gives alle fiskerne, hvis fiskerne ønsker det, de historiske rettigheder til den mængde af kvoterne de har fanget. Dvs. at fiskerne får ejendomsretten over den mængde fisk de har kunnet fange de seneste 5 år, modificeret og rettet til i forhold til de til ethvert år gældende nationale kvoter, som Danmark hvert skal forhandle hjem i EU. Disse historiske rettigheder har mange fiskere med ulovligt store motorer, lave energipriser og andre ulovligheder, som ex. omskrivninger af fisk fra farvande og fartøjer, beviseligt og dokumenteret optjent på et ulovligt grundlag.

At dele af trawlfiskeriet nu er kommet i vanskeligheder pga. de oliepriser er trist og beklageligt for de fiskere og deres familier og samfund det rammer. De mener selv, at de bedriver et lovligt fiskeri, under EU og dansk fiskeripolitik, er det tilfældet, kan EU og regningen støtte afviklingen af dette natur og ressourcedestruktive trawlfiskeri. For faktum er, at EU’s økonomiske støtte til trawlfiskerne og de lave kunstige priser på energi i EU’s fiskerierhverv, har været og er stadig en direkte og indirekte uretfærdighed mod andre fiskerier i og uden for EU. I særlig grad fiskere i den 3. verden, som må betale den fulde pris på olien. Fiskere ud for ex. Vest Afrika, som bliver frarøvet deres historiske rettigheder til fisk og fiskeri af EU's støttede og energistøttede fiskefartøjer og grej.

Til din orientering, har den lave pris på energien i EU, har sammen med EU og de nationale støtteordninger, kunnet udvikle et meget destruktivt trawlfiskeri, dvs. et fiskeri som ødelægger og udsmider ufattelige mængder af fisk. Prisen for et kg. søtunge fanget i Nordsøen i bomtrawl, er 13 kg dødt udsmid 9 kg. fisk og 4 kg bunddyr. Trawlfiskerier i Nordsøen efter jomfruhummer og anden luksus fisk, som ex. havtaske, koster også store mængder af dødt udsmid. Fordi fisken ikke holder mindstemålet; fordi de mindre sorteringer fisk giver lavere priser; fordi kvoterne slipper op osv. Denne politik som har støttet og muliggjort dette fiskeri, er efter Levende Havs mening intet mindre end en forbrydelse, men måske også en kriminel handling mod vores fælles natur; dets ressourcer; det naturskånsomme fiskeri; kystfiskeriet; det lovlige fiskeri og de kommende generationer. At det er en forbrydelse kan de fleste blive enige om, men at det måske også er kriminelt, hænger sammen med, at myndighederne i dag ved, altså er fuldt klar over ulovlighederne i dansk fiskeri.  

Skiftende Folketing og regeringer har selvfølgelig kunnet forsvare sig med, at de er den øverste lovgivende magt og som sådan kan de også stemme sig til at holde hånden over og under det fiskeri, som bryder de love politikerne har vedtaget - men hvis fiskerne nu skal gives ejendomsretten, også over ulovlighederne, går den ikke længere. I dansk fiskeripolitik er det nemlig ikke længere muligt, eller også blevet meget svært, at skelne mellem den lovgivende og den udøvende magt i fiskeriet, og det giver politikkerne i Folketinget store problemer. Det er forklaringen på, at bl.a. Levende Hav vil have fiskeripolitikken for en dommer og gerne gennem en til formålet nedsat fiskerikommission.

Dansk fiskeri står som du ved over for et meget varmt forår, der skal tages mange alvorlige beslutninger, offentlig støtte til det energiramte fiskeri er blot et af dem. For det store spørgsmål er og bliver om hvorvidt fiskerne skal gives ejendomsretten over fisken i havet og hvis, på hvilket grundlag skal det ske? Skal de have en ejendomsret over fisken i havet som beviseligt for mange, er ”opsparet” på et ulovligt grundlag?

Levende Hav mener, at med regeringens forslag, er erhvervsfiskeriet bragt ud til den yderste kant af det mulige. Den lovgivende og den udøvende fiskeripolitiske magt er som nævnt helt ude af kurs, ofte på ledelsen i Danmarks Fiskeriforenings præmisser, og derfor må den dømmende magt, herhjemme og alternativt i EU på banen.

-         Kravet om økonomisk støtte til det destruktive trawlfiskeris olieforbrug og foræringen af vore fælles fiskeressourcer til dette fiskeri, bliver dette efterår de berømte dråber, som får bægeret til at løbe over.

Levende Hav kan ikke slæbe de ansvarlige for en dommer. Men besad din fiskeriforvaltning blot en smule af al den stolthed og ære, som du mener findes ude hos fiskerne, så ville forvaltningen, med de juridiske- og økonomiske ressourcer de råder over, selvfølgelig slæbe Levende Hav i retten for ovenstående og tidligere ærekrænkende anklager.

Jeg kan af indlysende grunde ikke vide hvor meget du ved om ulovligheder i det praktiske fiskeri. Men jeg garantere dig, at dine embedsmænd og kvinder i fiskeriet, ved hvad der er foregået af ulovligheder i det danske fiskeri, under denne og tidligere regeringer. Derfor ved de også alt om de ulovligt store motorer, derfor ved de, at en overdragelse af de nationale fiskekvoter til fiskerne som ejendom, byggende på fiskernes historiske fiskeri, vil være at frikende og belønne lovovertræderne, hvor disse i et retssamfund i stedet ville være blevet straffet for deres ulovligheder.

I dag tager du Island og Færøerne for i de kommende 6 dage at studere fiskeret deroppe, for at høste erfaringer til støtte for fremtidens danske fiskeripolitik. Jeg ønsker dig en god rejse og jeg håber at du kommer hele vejen rundt. På Island omsætter fiskerne deres kvoter og det har de nu gjort i mange år. Men Islands fiskeri kan ikke sammenlignes med dansk eller for den sags skyld ret mange andre fiskerier. På Island fylder den forarbejde fisk på eksportkontoen nationaløkonomisk ligeså meget som landbruget, vindmølleindustrien og skibsfarten, tilsammen betyder for dansk eksport. Betydningen af Islands fiskeri for Island sammenlignes ofte med betydning af dansk landbrug for Danmark og det med rette. Island er en fiskerination, Danmark er et landbrugsland.

Den mængde fisk de danske fiskere bringer i land er i en sådan sammenhæng ubetydelig. Den danske fiskeripolitik skal derfor se på fiskeriets bifangster i land, den værdi fiskeriet giver de mindre samfund, øerne, den kulturelle værdi, turisme osv. På Island vil du, forhåbentlig besøge de mindre samfund som er lagt øde pga. de omsættelige kvoter. Og selv om afviser, at Danmark er på vej mod ITQ (individuelle omsættelige kvoter) som på Island, så bliver du nødt til at tage til efterretning, at virkningerne af dine forslag, bliver som under et ITQ system.    

På Færøerne vil man råde dig til ikke at indføre omsættelige kvoter. Der har de indført en nyere spændende model hvor der samarbejdes mellem fiskere, biologer og myndighed. På Færøerne vil man ikke kapitalisere kvoterne eller rettighederne til fiskeri, bl.a. fordi det ødelægger et fornuftigt generationsskifte og så er man selvfølgelig også skræmte over de store koncerner og firmaer som måske kunne overtage de færøske fisk. Færøerne er nemlig 100 % afhængig af deres fiskekvoter og fiskerierhvervet.   

Jeg håber og ønsker for dansk fiskeris fremtid, at du kommer tilbage fra Nord Atlanten, med den overbevisning, at det er de store værdier i dansk fiskeri som skal bevares. Og at du derfor står ved dine ord på mødet i Grenå i december 2004 hvor du bl.a. sagde (efter hukommelse), at du ikke lod dig diktere, styre af bankernes fiskeriøkonomiske problemer, men at du var klar til, at få udarbejdet en sammenhængende fiskeripolitik, som kunne bringe dansk fiskeri tilbage på rette kurs, ikke på bankernes, men på flertallet af de danske fiskeres præmisser.  

Med venlig hilsen og god rejse

Kurt Bertelsen Christensen

Formand for Levende Hav

Ferring Strand den 10/8 2005

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os