Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 
Åbent brev til Fødevareminister Hans Chr. Schmidt. 19/11/2004
 
I november og december, frem til og under til EU's ministerråds fiskeri og kvoteforhandlinger i Bruxelles, udsender Levende Hav et antal åbne breve til den danske fødevareminister Hans Chr. Schmidt, som nu for første gang skal lede de danske fiskeriforhandlinger. Brevene kommer til at indeholder alle mulige aktuelle emner inden for fiskeriet, til inspiration for de forestående meget svære fiskeri- og kvoteforhandlinger.  

 

 

 

Åbent brev til Fødevareministeren

-         Vedr. Fiskeri og fiskerikontrol

 

 

Kære Hans Chr. Schmidt

 

I et svar til en fisker der åbenbart er taget for ulovligt fiskeri, skriver du i Fiskeri Tidende den 18/11, at Fiskerikontrollen er vigtig og at 25,8 % sild i en brisling last er ulovligt, ”da der er et bifangstloft på 20 % ”. Du understreger også, at den danske fiskerikontrol skal være ”effektiv og tæt” for ellers kan Danmark bl.a. få problemer i EU.

 

Bifangsten af konsum egnet sild i fiskeriet efter brisling til fiskemel og olie, er et illustrativt eksempel på, at alle, bør sætte et alvorligt spørgsmålstegn ved, om den danske fiskerikontrol er effektiv og tæt. I denne sag føler du dig kaldet til, offentligt, at gøre en fisker opmærksom på, at 25,8 % sild i en last brisling, er en ulovlig last. Derfor føler jeg mig kaldet til, at gøre dig opmærksom på, at hvis du personligt finder det er ulovligt og at manden bør straffes, så bør du faktisk stoppe al fiskeri efter brisling.

 

Jeg må gå ud fra, at du har rådført dig med dine embedsmænd og kvinder, i ministeriet og direktoratet i denne sag, og derfor skal jeg i dette åbne brev blot slå fast, at hvis kontrollen var effektiv og tæt, så ville der overhovedet ikke være noget brisling fiskeri. Fiskerne ville simpelthen gå fallit, hvis de skulle udsmide alle de konsumsild de fanger i brisling fiskeriet. De har pt. fanget ca. 150.000 tons ”brisling” i Nordsøen i år. Om denne mængde indeholder 40, 50, 60 eller 70 % sild, ved jeg ikke, men det ved fiskerne og deres egne industrier som udvinder olie og mel af de store konsumsild – det kan de svare på.

 

Faktum er det, at brisling fiskeriet er umuligt i år som det har været i de tidligere år. Spørgsmålet om bifangsterne af konsumsild i fiskeriet efter brisling skal sættes op, eller der skal åbnes for et direkte fiskeri efter sild til fiskemel og olie, er en helt anden sag. Her forholder jeg mig, ligesom du gør det, til fiskerikontrollen og at fiskerne skal overholde loven.

 

Fiskerikontrollen hører under Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet styrer hele fiskeriet og er dermed også en integreret del af det lovlige og det ulovlige fiskeri. De lovgiver (fastsætter hvor meget de enkelte fiskere må fange af de danske kvoter), de kontrollerer (Fiskerikontrollen) og de dømmer (inddrager fiskeritilladelser, giver mindre bøde osv.)  Konsekvenserne af denne almagt over fiskerne er demoraliserende i ordets rette betydning. Ikke fordi ulovlighederne bliver stoppet, for det gør de meget langtfra, men fordi fiskerne dukker sig – får når de åbner munden bliver de synlige og så bliver de knaldet. Derfor befinder de og os andre sig ude på herrens eller rettere sagt Fiskeridirektoratets mark, når ulovligheder og dets omfang er på dagsorden. I den sag har Fiskeridirektoratet alle kort på hånden, eller tæt inde til kroppen.

 

Det er ikke nødvendigvis negativt, når et kontrolsystem forsøger at få tingene til at glide. Dvs. når et kontrolsystem ser lidt gennem fingrene med de ulovligheder som er uundgåelige, fordi lovene ikke har hold i virkeligheden. Her er fiskeriet efter brisling et udmærket eksempel. Alle ved, at det er umuligt at fange en lovlig last brisling, uden at der må udsmides ligeså mange konsumsild til ingen verdens nytte. Og så længe det er lovligt at fiske efter brisling så siger den sunde fornuft, herunder også Levende Havs, at så skal den sild man fanger også bringes i land, alt andet ligger uden for fornuftens rækkevidde.

 

Præmisserne for denne konklusion er altså: ”Det er lovligt at fiske efter brisling” ”Det er umuligt at fange brisling uden samtidig at fange mindst ligeså mange sild”. Ergo må silden med i land. ”Umuligt” skal her forstås i ordets rette betydning, så hvis du fortsat kræver et lovligt brisling fiskeri, så bliver resultatet, enten en dobbelt eller mere end dobbelt så stor dødelighed i sildebestanden og deraf følgende problemer for den biologiske bæredygtighed, forureningen, eller også at brisling fiskeriet helt ophører.  

 

Dette faktum understreget, bringer mig frem til mit ærinde i denne sag. Fiskeridirektoratet har som nævnt fået/taget almagten over fiskeriet. Og nu samarbejder Fiskeridirektoratet med kræfter i dansk fiskeri og industri - under din sympati tilkendegivelse - på at få gennemført en regulering af fiskeriet byggende på IK, individuelle kvoter og alskens former for omsætteligheder, bytteligheder osv.

 

For at få startet en sådan regulering har direktoratet udviklet en model byggende på IHR ”Individuelle historiske rettigheder”, dvs. at hvert fartøj får tildelt den mængde fisk de fangede et bestemt år, der tales om 2003. Det igen vil sige, at hvert fartøj får den promille af den danske kvote af de enkelte arter i de enkelte farvande som disse fartøjer fiskede i 2003. Hvis et fartøj ex. fangede 50 tons torsk i Nordsøen i 2003 og kvoten i Nordsøen i 2003 var 5000 tons torsk, så fangede dette fartøj 10 promille af kvoten og hvis kvoten i 2005 for Nordsøen bliver 10.000 tons torsk, så kan det samme fartøj fange 100 tons torsk i 2005. Og sådan ønsker direktoratet, med som nævnt kræfter i fiskeriet, at fordelingen skal foregå i fremtiden. Hvis den tildelte mængde fisk ikke er nok til enkelte fartøj, så kan vælge at sælge deres fartøj, med dets kvoter. På den måde vil de fiskere som kommer i klemme bedre kunne komme ud af fiskeriet og de store moderne og effektive fartøjer kan købe de fisk de har brug for til en bedre forrentning af deres fartøjer og udstyr.

 

Umiddelbart synes en sådan regulering og privatisering af fiskeriet og havets ressourcer at være i god overensstemmelse med den borgerlige politik. Venstrefløjen i Folketinget vil være imod af principielle grunde, da det jo reelt er tale om en privatisering og derfor kapitalisering af naturens og fællesskabets ressourcer. Men her forstå jeg udmærket, at du kan sove roligt om natten, denne principielle kritik har du hørt før. Og det er vel, når alt kommer til alt også din opgave som minister i en Venstre regering, at fortsætte kursen mod et større og støre mål af privatisering af det danske samfunds institutioner og funktioner.

 

Men du og Fiskeridirektoratets ansvarlige kan ikke sove roligt, for denne principielle politiske kritik er for intet at regne med den storm af kritik du udsættes for, når det langsomt går op for fiskerne, hvad der er på vej. (Der er selvfølgelig også mange fiskere som af principielle og økonomiske grunde er imod IK, men denne gruppe har meget mere at skyde med end disse politiske grunde. Og det er her direktoratet og dets fiskerikontrol kommer på banen).

 

Mange af de danske fiskeres relativ korte historier, som deres fiskeri i 2003, hører under, er opbygget på den kreative bogføring (læs: logbog og fangstjournaler, dvs. omskrivninger inden for fartøjerne, mellem havområderne osv.) Og hvis Fiskeridirektoratet nu får lov til at tildele de enkelte fiskere den mængde fisk de fangede i 2003, ja så er det uomtvisteligt, at de fiskere som har været mest kreative, de vil med den model, også i fremtiden blive belønnet og forgyldt.  

 

Dvs. at de fiskere som har holdt igen med det kreative; eller som var uheldige i 2003; eller som var lydhøre over for ex. problemerne med de lave bestande af torsk, og som derfor tog aktiv del i genopbygningsplanerne for torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, ved at fiske på andre bestande i andre farvande osv. de  står tilbage med den berømte del i vandskorpen.

 

Sker det vil de og alle os andre kan så bevidne, at denne regering påskønner og belønner de mennesker som har modet og evnerne til at bøje loven til egen fordel. Din regering beviser at forbrydelser betaler sig når de begås, og med din sympati, også i al fremtid. 

 

Her skal jeg ikke foregribe begivenhederne og dine beslutninger, men udelukkende forholde mig til den diskussion der foregår i fiskeriet lige nu. Og du modtager sikkert også en del breve med ros og kritik af din sympati for planerne om IK. Med dette åbne brev ønsker jeg blot at bidrage med den viden jeg har omkring Fiskeridirektoratet og Fiskerikontrollens rolle og blinde øje i forhold til, hvorledes de enkelte fiskere har fået opbygget og afviklet deres fiskeri.

 

Hvis du ønsker det, så bidrager jeg gerne med mange flere eksempler, end denne om silden i brisling fiskeriet, til belysning af Fiskeridirektoratets aktive og inaktive rolle i opbygningen af det danske fiskeris nyere historie. Jeg kan afslutningsvis henvise til vores hjemmeside www.levendehav.dk hvor der ligger en del historier, som med et par konkrete tilføjelser, kan matche historien om brisling fiskeriet og dets bifangster af store konsumegnede sild.

 

Med venlig hilsen

 

Kurt Bertelsen Christensen
Formand for Landsforeningen Levende Hav
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 Lemvig
Telefon 97 89 54 55
Mobil 2048 7421
Fax 97 89 54 55
Mail kbc@levende-hav.dk
www.levendehav.dk
 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os