Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Fiskeriets økonomi i 2004. Den 18. april (revideret 20/4)

Fiskeriøkonomisk Institut FØI vurderer på deres præmisser, at indtjeningen i dansk fiskeri vil forbedres med 5 % i 2004 i forhold til 2003.

Levende Hav vurderer på vore præmisser, at indtjeningen i dansk fiskeri vil forringes med 5 - 10 % i 2004 i forhold til 2003.

I 2001 udgav instituttet dets første forsøg på at sige noget om fiskeriets økonomiske situation. Og derfra har det så udviklet sig til, at hvert år i jan. og oktober udgiver FØI en økonomisk prognose for fiskeriet og i april/maj udkommer så den store rapport, som viser hvad der rent faktisk skete i 2003 og hvad der så vil ske i 2004.

Inden rapporten skal kommenteres et par indledende bemærkninger. Formålet med disse rapporter er tydeligvis at holde fiskeriøkonomerne i beskæftigelse, og at sørge, for at medie og anden offentlighed gives et billede af dansk fiskeri som Fødevareministeriet og fiskeriets organisationer ønsker og som de kan leve med.

Det første formål taler for sig selv, det andet er mere kompliceret. For fiskeriets virkeligheder, dvs. de fisk der findes i havet og de kvoter og de regler de må fanges under, befinder sig i en sådan tilstand, at store og økonomisk betydende dele af fiskeriet er ude af økonomisk kontrol. Dette faktum kan de ansvarlige selvklart ikke overleve med og derfor skal et institut som FØI, på den ene side udtrykke bekymring, men på den anden side ikke mere end at den syngende skude holdes flydende.

-        FØI ville få store problemer, hvis vi herhjemme havde erfarne fiskerikyndige journalister. FØI ville ikke kunne eksistere på de nærmest ubegribelige spinkle præmisser de arbejder på.

Til rapporten.

Overordnet set kan interesserede få et samlet billede af fiskeriet. Rapporterne er overskuelige og uden de store tekniske og fiskerifaglige problemer. Men hvis man vil vide noget om de faktiske økonomiske forhold i fiskeriet, dvs. de bestemmende, så bliver man ikke klogere med disse økonomiske analyser.

I 2004 konkluderer FØI at fiskeriet vil få en samlet fremgang på 5 % i forhold til 2003. Men denne konklusion har intet med 2004 virkeligheden, som vi befinder i lige her og nu. FØI vigtigste præmis for den påstand er er, at tobisfiskeriet bliver ca. 160.000 tons større i 2004 end i 2003. Det er selvfølgelig muligt, men her i første kvartal af 2004 ligger indtjeningen i industrifiskeriet på det halve af hvad den var på samme periode sidste år. Og selv om tobisfiskeriet nu kommer i gang, så skal der virkelig gang i sagerne for at nå op på de forventede 450.000 tons tobis (som i øvrigt ligger 200.000 tons under gennemsnittet for 2001 og 2002).

-         Levende Havs analyse viser på det foreliggende grundlag, at tobisfiskeriet ikke kommer over 350.000 tons i 2004 og derfor vil indtjening i forhold til FØI, på tobisområdet mangle 80 mil kroner. Dertil kan lægges et forventet tab i forbindelse med priserne, som ifølge FØI falder med 15 % i forhold til 2003, og det betyder at indtægterne fra tobisfiskeriet i 2004 bliver 100 mil kroner mindre end FØI

Hvis Levende Havs prognose holder vil indtjeningen i de samlede danske fiskeri (industri og konsum) falde med ca. 1-2 % i forhold til katastrofeåret 2003. Og det skal understreges, at denne prognose er et hentet i virkeligheden, sådan som den ser ud her midt i april 2004. FØI’s tal på de 450.000 tons fangede tobis i 2004, henter man i en påstand om, at ”tobisfiskeriet bliver bedre i 2004 fordi det var bedre i årene før 2003”. Og den påstand har FØI intet der bakker op, andet end en biolog som i efteråret 2003 havde været på havet og fundet ud af at tobissæsonen 2004 tegnede godt - det er så spinkelt et grundlag, at FØI konklusionerne må være bestilt arbejde.   

I konsumfiskeriet bliver der ifølge FØI et tab på 6 % i forhold til 2003, fordi priserne falder. Men FØI beskæftiger sig ikke med det største økonomiske problem i konsumfiskeriet i 2004, nemlig tabet på op mod ca. 100 mil kroner i norsk område. Man skal aldrig sige aldrig, men så kan vi i hvert fald roligt konkludere, at det bliver meget svært for de større konsumfiskere at undgå dette tab. Normalt er det sådan, at de større trawlere fanger havtaske, hummer og andre dyre fisk i norsk zone i første kvartal af året. I år har de fanget torsk i Østersøen for at opspare havdage i Nordsøen. Dvs. at de forventer, at opfiske kvoten på den 5700 tons luksusfisk senere på året – det bliver svært og dertil kan lægges det betydelig tab der har været på, at få fanget størsteparten af torsken i Østersøen til meget lave priser. De lave priser og et forventet tab, på en ikke opfisket kvote i norsk zone, sættes til et tab i 2004 forhold til 2003 på 100 mil kroner.

Og dertil kan lægges et generelt tab i konsumfiskeriet pga. af lavere kvoter og priser på op mod 50 mil kroner, så konsumfiskeriet vil sandsynligvis tabe 150 mil kroner i 2004 i forhold til 2003 el. 7 %.

FØI vurderer på deres præmisser, at indtjeningen i dansk fiskeri vil forbedres med 5 % i 2004 i forhold til 2003.

Levende Hav vurderer på vore præmisser, at indtjeningen i dansk fiskeri vil forringes med 5-10 % i 2004 i forhold til 2003.

FØI’s mange vurderinger i fiskeriet i forhold til rentabiliteten i de forskellige fiskerier, at de store fartøjer synes at klare sig bedre end de små osv. skal der ikke bruges meget tid på. De holder alene fordi FØI opsætter præmisserne for deres konklusioner. I virkeligheden – derude i fiskeriet er det ganske enkelt noget vrøvl.

Og dette alvorlige økonomiske faktum, vil desværre for mange fiskere og fiskeriafhængige samfund, blive den virkelighed de skal forsøge at klare sig under i 2004.

Hvad skulle FØI’s rapporter så bruges til?

Det siger sig selv – dem skal regeringen og dets embedsmænd og kvinder kunne gemme sig bag/under ved, når de helt igennem store og urentable industri og konsumfartøjer, må overgive sig til den økonomiske virkelighed som står og bank(er) på.

Læs FØI’s rapport her Fiskeriets Økonomi 2004, Pdf fil 700 kb

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os