Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Biologerne: Stop torskefiskeriet i Nordsøen

Biologerne i ICES, det internationale råd som rådgiver bl.a. EU, i spørgsmålet om de årlige fiskekvoter, anbefaler nu et totalt stop for fangster af torsk i Nordsøen og Skagerrak. Totalt stop betyder også et stop for bifangster. For andre vigtige arter som rødspætter og tobis, anbefaler ICES 50 % reduktioner i kvoter og fiskeriindsats.

For torskens vedkommende, er ICES anbefalinger dybt bekymrende, set i lyset af flere års aktive genopretningsplaner for torsk. Det er faktisk en falliterklæring af de helt store, at ICES nu må anbefale et totalt torskestop i 2005. For det første fordi det er umuligt at gennemføre ICES’s anbefalinger, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi det vil stoppe det meste af fiskeriet i Nordsøen. For det andet fordi det er en anbefaling som ikke tager højde for, at der mange steder i Nordsøen kan fiskes torsk, uden skade for torskebestanden. ICES anbefaling skal da også ses som det det er, nemlig en total afmagt overfor de faktiske omstændigheder i fiskeriet. At der i 2004, sandsynligvis er fanget ligeså mange torsk i Nordsøen, som året før osv. For selv om kvoterne sættes ned hvert år, så fanges der stadigvæk den mængde torsk som fiskeriet er gearet til, det kan ikke være anderledes så længe det er lovligt at bedrive fiskeri. Så i stedet for at lande torsken, smides de mindre sorteringer ud, eller også landes de udenom systemet, eller også smides torsken ud fordi kvoterne er opbrugte.

Det ved alle også ICES. Derfor er det dybt bekymrende at ICES ikke forsøger at sætte fokus på det væsentlige i sagen – nemlig at det ikke er kvoterne som skal sættes ned, men derimod fiskeriindsatsten.  

Biologerne kan ikke undskylde sig med, at ICES ikke opererer med ”fiskeriindsats” fordi det er anbefalingerne når det gælder tobis. Her vil man have fiskeriindsatsen sat ned med 40 % i forhold til 2003, det værste tobisår nogen sinde, og en faktisk reduktion på 40 %, kan meget vel betyde en fangst på ca. 150.000 tons tobis i 2005, dvs. et reelt stop for det danske industrifiskeri.

En reduktion på 50 % rødspætter i Nordsøen i 2005 vil betyde en faktisk reduktion på 6000 tons rødspætter, da rødspættekvoten i Nordsøen 2004 bliver fisket op.

I kroner og øre betyder ICES anbefalinger på ovenstående 3 arter et tab for dansk fiskeri på op mod ½ mia. kroner i 2005 i forhold til katastrofeåret 2004 og dertil kan lægges et endnu ukendt tab på alle de andre arter i Nordsøen og andre farvande, ex. Østersøen, hvor der også anbefales store kvote og indsats reduktioner.

Den nye fødevareminister for mere end travlt til december, hvor han har lovet de danske fiskere, at han tager til Bruxelles for at kæmpe de danske fiskeres sag i EU kommissionen, for ”det er i Bruxelles det hele afgøres” har ministeren forklaret sine fiskere.

Ferring Strand den 18/10 2004

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os