Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Fiskeriet i Nordsøen og Skagerrak i første kvartal 2004. 18. april 2004

Første kvartal af 2004 er vigtig for det kan vise, om 2004 fiskeriet kan få rettet op på katastrofeåret 2003, hvor dansk fiskeri fik et økonomiske tab i forhold til de tidligere år på ca. 1 mia. kroner svarende til ca. 25 %. Hovedårsagerne til dette store tab i 2003 blev et totalt kollaps i tobisfiskeriet og faldende priser på hummer, torsk og andre konsumfisk.

Ser vi først på industrifiskeriet (til fiskemel og fiskeolie) i første kvartal 2004, så ser det meget langt fra lovende ud. Her midt i april, 2 uger før kvartalet løber ud, har industrifiskerne fanget ca. 80.000 tons industrifisk, dvs. brisling, sild, tobis med mere. Med en gennemsnitspris på 0,80 kr./kg giver det en indtjening på ca. 65 mil kroner. I katastrofeåret 2003 indtjente industrifiskeriet i hele første kvartal ca. 130 mil kroner. Dvs. at i resten af april skal fiskerne fange 80.000 tons tobis for at nå det samme resultat som i katastrofeåret 2003. De skal fange 180.000 tons for at nå op på gennemsnittet for 2001 og 2002 og det kan de ikke, det er umuligt. Med det gode vejr som nu er kommet, er det muligt at fange 40-50.000 tons tobis om ugen, så det er derfor også muligt at nå op på dette samme fiskeri som i første kvartal i 2003. Men så skal tobisfiskeriet i maj og juni blive exceptionelt godt hvis ikke industrifiskeriet i 2004 skal ende på samme niveau som i 2003.

-         Som det ser ud i dag, er det ikke meget der tyder på, at det samlede industrifiskeri i 2004 kommer over de 800.000 tons og dermed også en omsætning på meget mere end 600 mil kroner.  

I konsumfiskeriet ser billedet mere broget ud. Overordnet set, er der nu ved at tegne sig et sikkert billede af, at der er betydeligt flere torsk ved kysten end det har været i mange år. Og det gælder hele kysten fra Skagen i nord til Bovbjerg Fyr i syd. Der har været mange, og også store flotte og fede torsk ved land denne vinter og dette forår. I 2004 er der ikke længere nogen logisk sammenhæng mellem de lave kvoter på torsk og de torsk der er i havet. Men om dette faktum for torskens vedkommende også gør sig gældende ude til havs, er mere usikkert.

Derimod ser det ud til, at rødspætterne er under et betydeligt større pres i år end det så ud til sidste år. Mange meldinger peger i samme retning – der er ikke mange rødspætter? Men disse meldinger må være et udtryk for, at mange fiskere forsøger at fange rødspætter, for de samlede landinger af rødspætter, i hvert fald fra Nordsøen, er ikke alarmerende lave.

Priserne på konsumfisken og dybvandshummer er ikke steget, tværtimod. Og dette, sammenholdt med, at de større fartøjer har fisket i Østersøen efter torsk denne vinter, i stedet for i norsk område efter de kostbare fisk som hummer og havtaske, peger i retning af at omsætningen i det samlede konsumfiskeri i Nordsøen/Skagerrak 2004, ikke vil blive større end i 2003, tværtimod.

Fiskeriet og priserne i første kvartal af 2004 peger på, at dansk fiskeri skal til at indstille sig på omsætte for 2,5 mia./år, i stedet for den 3,5 mia./år som har været normalen. Denne omstilling vil bliver smertefuld for det udøvende fiskeri og dets organisationer.

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os