Tilbage til forsiden


................Folketingsvalget 2007

og det mener vi i Levende Hav

Venstres natur og klimapolitik

Den er ikke svær at indkredse. Ser vi alene på klimapolitikken, så er der på overfladen i hvert fald, sket noget der ser ud som en miljøpolitisk revolution i partiet det sidste år. Men hvor meget hold er det i det Venstre vil for vor fælles klima og miljø?

I sin valgvideo starter Fogh med et udsagn som aflyser revolutionen. Han siger ”Danmark skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi”. Det er et mildt sagt en noget kringlet forsøg på at lukke diskussion om hvad Venstre vil og ikke mindst kan. Foghs begrundelser for dette er at vi skal passe på klimaet, men vi skal endnu mere for at blive fri for at købe olie i mellemøsten, fordi starterne dernede kan man bruge olien som pressionsmiddel.

100 % selvforsynende med vedvarende energi. Positivt tolket er det et ligeså ambitiøst mål som Enhedslisten, men det ved vi ikke passer. Så det må være noget som Foghs rådgivere har udtænkt til brug for at få lukket diskussionen.  

I den Venstrepolitiske virkelighed betyder det sikkert ikke mere end, at al den vedvarende energi vi bruger under en Venstre ledet regering, skal komme fra danske vindkilder. Vi skal ikke importere noget af den større og større mængde vindenergi som Tyskland producerer og det samme må så gælde for importeret vandkraft fra de nordiske lande.

Spøg til side. 100 % selvforsynende med vedvarende energi, betyder ikke mere end det er tænkt, ingenting. Det er fremstillet til formålet, at få lukket en sag. Rådgiverne ved, at vi der kunne angribe Venstre på dette, prioriteter at se det positive i Venstres øgede politiske opmærksom om miljø og klima. Vi har ikke råd til at bruge vores sparsomme energi på vrøvl. Fakta i klimaet er, at VKO kun er halvt så ambitiøse som de øvrige partier. Det kan enhver forvisse sig om.

Det er heller ikke så svært at få indkredset Venstres naturpolitik. Den er ikke overraskende, liberal. Men det i sig selv er ikke noget problem, hvis blot det liberale blev udfoldet i et miljø og en natur som der på forhånd var taget vare om.

Men sådan er det ikke. Vor fælles natur og miljø skal hin enkelte tage sig af i den liberaløkonomiske virkelighed som Venstre står for. Men og det er hele sagen, det øjeblik man, herunder Fogh åbner for at vi mennesker skader klima og miljø, så forsvinder hin enkelte i de kollektive politikker som må gælde. Og det er Venstre tydeligvis ikke klar til endnu.

Enten fordi Venstre ikke er ”hvid ved benene” dvs. siger noget som rent faktisk er sandt, i forhold til Venstres holdninger i sagen, eller fordi Venstre ikke evner at få klimaet og miljøet ind i dets rette sammenhænge. Der er mange ting der peger på det sidste og Valgkampen selv peger på det første, nemlig at Venstre retter sig ind efter folkestemningen, at Venstres rådgivere har indset at klima og miljø kan blive tungen på vægtskålen i denne valgkamp.

Det er jo godt at Venstre nu lægger kursen om, men vi andre må så tage ansvaret for, at få Venstre til at forstå, at en kursændring på klima og miljø området, kræver håndfaste og bindende aftaler som Venstre skal i gang med. Første pejlemærke er at Venstre accepterer og tilslutter sig de mål som et politisk flertal i folketinget i dag har sat, nemlig at Danmark skal være forsynet med mindst 40 % vedvarende energi inden 2025.

Og Levende Hav insisterer på, at erhvervsfiskeriet skal omlægges fra et energitungt fiskeri med trawl til et fiskeri som ikke bruger så meget energi. Fiskeriet kan uden de store problemer omlægges til at bruge 40 % mindre energi. Venstre må derfor også acceptere at få ryddet op efter fiskeriminister Hans Chr. Schmidts massakre af det energi rigtige og ikke mindst naturskånsomme fiskeri, som VKO satte i værk sidste år.