Tilbage til forsiden

Socialt Forum, freden og torskekrigen i Østersøen  

Weekenden 31/9-2/10 samlede danske organisationer, NGO’er, foreninger, politikere under sloganet ”En anden verden er mulig” arrangeret af Social Forum Danmark. www.socialforum.dk Social Forum er en global bevægelse etableret med det formål at få fokus på det uretfærdige mellem mennesker og mennesker og natur.

Social Forum gennemføres via en masse workshops og så er der udstillinger og om aften musik og anden underholdning.

Levende Hav deltog på andet år med udstilling Hav og Klima og en workshop på havnen.

Mest iøjnefaldende eller rettere iørefaldende bidrag fra Levende Hav kom fra formanden, da han søndag eftermiddag ifølge programmet skulle give forumet en opbyggelig og gerne opmuntrende tale for fremtiden, og det fik forumet. Formanden sluttede af med at afsynge Kringsat af fjender og ikke et øje var tørt. Og formanden sluttede af med at minde alle om at den 8/12 2007 var der international klimadag og denne dag skulle også markeres i København under et folkeligt krav til politikerne om at handle i forhold til klima og global opvarmning – dvs. handle nu.

Formandens inspiration til desværre vor tids mest vedkommende sang Kringsat af Fjender havde han fået fra onsdagens sejlads fra København til Kronborg med ”Fredsvagten” www.fredsvagt.dk Det er også ved at udvikle sig til en tradition, at Levende Hav med Miljøkutter Anton giver fredsvagten en fridag på Øresund. I Levende Hav beundrer vi den fredsvagt som hver dag står vagt mod krigen for fred på Christiansborg.

Levende Hav er en miljøforening, men vi er også modstandere af krig på alle fronter. Denne modstand er dybt forankret i og også meget tydeligt udtrykt af Levende Havs formand, overalt hvor den modstand kan komme til udtryk.

Efter en god uge i København sejler Miljøkutter Anton ind i Østersøen. Bornholm skal have besøg og det samme skal Rügen. Formålet med de ca. 10 dage i Østersøen er at sætte fokus på havmiljøet og fiskeriet. I Tyskland skal der være møder med den organiserede modstand mod Femern broen og fiskeriets organisationer. Fiskerne er meget imod broen og dertil kommer et nyt problem som skal drøftes. Sagen er den at EU varsler store nedskæringer i torskekvoterne fordi Polen tillader sine fiskere at fiske meget mere end deres kvoter giver lov til.

Det er en på alle områder ubehagelig situation, i særlig grad for de flere tusinde kystfiskere som lever af fiskeriet i Østersøen. Og her vil vi forsøge at finde fælles fodslag mod de ansvarlige. Det er klart Polen, men Polen er en del af EU og dermed også en del af det samlede problem. Og når de store slås bliver de små taberne. Polen er et problem, men dette problem overgås i tons torsk af det danske trawlproblem. Det faktum, at store trawlere fra den jyske vestkyst en måned el. to om året lige kommer forbi Østersøen for at tømme det for torsk. I den sag er der ikke den store forskel på hvordan de store danske trawlere fra den jyske vestkyst tømmer Østersøen og så den måde de store EU trawlere smadrer fiskeriet for kystfiskerne ud for Vestafrika.

Den situation skal også diskuteres på Bornholm.

Billederne her er taget af Levende Havs og Fredsvagtens fotografer

Udstillingen i regnvejr og formanden i tørvejr og topform

 

Så er der kommet fred til Kronborg og kun en tåbe frygter ikke denne stolte danske danske sømand.