Tilbage til forsiden


................Folketingsvalget 2007

og det mener vi i Levende Hav

 

Hvorfor er vi i tvivl?

”Det er et spændende valg” siger alle. Og det er spændende fordi der er tvivl om udfaldet. Partierne har fået sig placeret i  henholdsvis en blå og rød blok og det ser ud til at valget ikke er afgjort, derfor er det spændende, mener man.

Dvs. at de ca. 4 mio. vælgere i Danmark ikke ved om Fogh regeringen skal fortsætte, el. om Helle Thorning Schmidt skal tage over?

Det er nu mere tankevækkende end spændende, for lister man alle de grusomheder, fejltagelser og løgne som Fogh regeringen har budt vælgerne siden 2001, så er det dybt bekymrende, at dette valg er spændende i den forstand.

Hvorfor skal vi tro på den grønne Fogh? Tror vi virkelig at Fogh vil ændre kursen så meget som klimaet kræver det?  Vil Fogh nu åbne fiskeripolitikken? Hvis han har forstået klimatruslen, så bliver han i hvert fald nødt til det. For i fiskeriet foregår der et energispild af uhørte dimensioner og det spild er VK regeringen og Dansk Folkepartis ene ansvarlig for, efter indførelsen af omsættelige kvoter i 2006 og en deraf følgende koncentrering af kvoterne på færre store trawlere.

Den røde blok og formoder vi Ny Alliance, er erklæret imod den førte fiskeripolitik.

”Vi skal være 100 % selvforsyndende med vedvarende energi” siger Fogh. Men ikke hvornår det mål skal være nået.

Den røde blok og NA har sat mål på den sag.

Fogh og hans udviklingsminister har ikke lovet os at udviklingsbistanden bliver mindst 1 % og de har heller ikke lovet os NGO’er og græsrødder, at vi igen kan søge og få midler til at udføre det meget vigtige oplysningsarbejde om den 3. Verdens store problemer.

Det har den røde blok og NA lovet os

Hvorfor er vi i tvivl om hvor vi skal sætte vores kryds i dag?