Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Eritrea Links Støt os   English

Fiskerinationer lader stadig hånt om beskyttelse af dybhavet Seas at Risk Nyhed

New York, 15. september 2011

Forud for to dages debat om dybhavsfiskeri i FN, New York offentliggøres i dag to rapporter, der viser, at mange lande ikke lever op til deres forpligtelser over for FN til at beskytte sårbare dybhavsarter og økosystemer view pdf | download pdf

På trods af flere på hinanden følgende FN-resolutioner, der opfordrer til omgående handling, så fortsætter lande som Spanien, Portugal, Frankrig, Sydkorea, Rusland, Cook Islands, Australien, New Zealand og Japan med at tillade deres fartøjer at fiske i dybhavet i internationalt farvand med bundtrawl - en meget ødelæggende fangstmetode, der har ødelæggende konsekvenser for den fremtidige marine liv i verdens oceaner.

En af rapporterne (se link til Weaver et al, nedenfor), som er skrevet af fremtrædende marine forskere, konkluderer, at fem år efter at FN’s generalforsamling tog skridt til at beskytte dem, så er meget sårbare og unikke dybhavsøkosystemer forblevet ubeskyttede, og dybhavsfiskeriet bliver fortsat ikke forvaltet bæredygtigt.

Den anden rapport (se link til Gianni et al, nedenfor) udgivet af Deep Sea Conservation Coalition (DSCC), hvor Seas At Risk er medlem af styregruppen, drager tilsvarende fordømmende konklusioner. Fiskerinationer og regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er) har haft tid nok til at gennemføre foranstaltninger, men med undtagelse af forvaltningen af dybhavsfiskeri i farvandene omkring Antarktis, har ingen gjort det godt nok. DSCC rapporten fremhæver en række af fejl ved implementeringen af vigtige bestemmelser i FN-resolutionerne, herunder færdiggørelse af korrekt konsekvensanalyser inden der ydes fiskeritilladelser, og ved opstillingen af regler for at sikre den langsigtede bæredygtighed hos dybhavsarter.

Direktør for Seas at Risk, Monica Verbeek siger: "Disse rapporter viser, at mens der er sket fremskridt i nogle områder, tillader adskillige lande fortsat, at deres fartøjer deltager i denne type fiskeri i strid med de aftaler, de har indgået. Disse lande er derfor involveret i ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, og vi må kræve, at de omlægger eller stoppe deres fiskeri. Det åbne hav er klodens fælles arealer og udnyttelsen af dem skal være bæredygtig og deres økosystemer skal beskyttes."

Den første af de FN-resolutioner, der vedrører dybhavsfiskeri og bundtrawling (2006), blev vedtaget af FN’s generalforsamling efter en langvarig debat, hvor mange stater opfordrede til et midlertidigt forbud mod dybhavsfiskeri med bundtrawl på åbent hav, fordi det betragtes som en af de mest ødelæggende fangstmetoder. I stedet for dette forbud blev der lavet et kompromis, der krævede at en række beskyttelsesforanstaltninger blev gennemført senest i december 2008, ellers ville fiskeriet ikke få lov til at fortsætte. Disse foranstaltninger blev yderligere styrket i en opfølgende resolution vedtaget af generalforsamlingen i 2009.

Formålet med FN-mødet her i september 2011 er at evaluere og revidere implementeringen af FN-resolutioner fra 2006 og 2009. Repræsentanter for DSCC og flere førende havforskere vil give beviser og fremlægge resultaterne af begge rapporter for FN på dette møde - Seas at Risk vil være til stede.

I forbindelse med dette møde vil den globale web-bevægelse Avaaz levere over en halv million underskrifter på en opfordring til FN’s generalforsamling om at forbyde bundtrawling i dybhavet.

Bundtrawling i dybhavet betragtes som den mest alvorlige, direkte trussel mod dybhavets økosystemer. Some of the highest levels of marine biodiversity are found in the deep-sea and new species of corals and sponges are still being discovered. Nogle af de højeste niveauer for marin biodiversitet findes i dybhavet, og nye arter af koraller og svampe bliver stadig opdaget. Once destroyed or overfished, slow-growing deep-sea species are either lost forever or unlikely to recover for decades or centuries. Når de langsomt voksende dybhavsarter er ødelagte eller overfiskede, så er de enten tabt for evigt eller skal bruge i årtier eller århundreder for at genopbygget.

Links
The impact of deep-sea fisheries and implementation of the UNGA Resolutions 61/105 and 64/72. Weaver, et al. (2011).
click here

Unfinished business: a review of the implementation of the provisions of UNGA
resolutions 61/105 and 64/72 related to the management of bottom fisheries in areas beyond national jurisdiction. Gianni et al. (2011)
click here


DSCC position paper: Recommendations for the UN General Assembly

view pdf | download pdf  

Ovenstående er en oversættelse af en pressemeddelelse fra Seas At Risk.

Erik Bjørn Olsen


Yderligere information:
http://www.wildlifeextra.com/go/news/deep-sea-fishing.html

http://www.washingtonpost.com/national/health-science/scientists-call-for-end-to-deep-sea-fishing/2011/08/30/gIQApPJc7J_story.html

 

Sitemap Miljødebat Søg på denne hjemmeside Kystfiskeri Fiskeri i den 3. verden og EU Kontakt os