Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

 

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

                                                         

Norddjursland tirsdag den 2. februar 2010

 

Venstre svigter klimasagen!

Levende Hav er ikke en forening, som er partipolitisk. På den anden side bliver vi nødt til at tage stilling til, hvem der arbejder til gavn for havmiljøet og dermed også, hvem der arbejder for fiskersamfundenes ve og vel.

De menneskeskabte klimaændringer er efter alt at dømme ekstremt alvorlige for verdens befolkninger. Den ene rapport efter den anden fortæller os, at det forøgede CO2-indhold i atmosfæren fuldstændigt vil forrykke betingelserne for klodens liv. Det antages at føre til en krise for natur og mennesker i verden, som vi ikke har set, mens der har levet mennesker på jorden. Derfor må alt mobiliseres for i det omfang, det er muligt at forebygge katastrofen. Og langt hen ad vejen er det muligt, at imødegå de mest uoverskuelige konsekvenser, hvis der handles omgående og beslutsomt.

Levende Hav har som opgave at fokusere på havmiljøet og fiskersamfundene i den forbindelse. Derfor startede vi kampagnen: ”Hav og Klima – læg kursen om!” og derfor satsede Levende Hav massivt på tilstedeværelse i København under COP15-mødet.

Den danske regering har meldt ud, at den har erkendt problemet og vil satse konsekvent på at føre en politik, der imødegår den trussel, der hviler over os.

Imidlertid har Lars Kristian Lilleholt partiet Venstres klimamand forleden dag afsløret, at Venstre og dermed formodentligt også regeringen, ikke vil arbejde for, at EU reducere med 30 % kun på 20 %. Denne uansvarlig underbygger det indtryk, som den danske og den udenlandske offentlighed fik, at den danske regerings politik på klimaområdet er særdeles lunken og at denne halvhjertede holdning styrede statsminister Lars Lykke Rasmussens uduelige ledelse af klimatopmødet. Dette indtryk blev slået fast, da vores statsminister pjækkede fra mødet forleden med de 80 diplomater.

Klimaændringerne vil forårsage voldsomme vandstandsstigninger, som vil ødelægge livet for kystsamfundene i verden. Det ved alle vel efterhånden. Men ikke alle ved, at det stigende indhold af CO2 i havet vil medføre, at havene forsures og koralrevene nedbrydes, ligesom temperaturstigningen alt andet lige vil medføre omfattende iltsvind i havene, hvor vi plejer at fiske. Endelig frygter forskere, at visse mikroorganismer, som er fundamentale i fødekæden ikke vil kunne klare sig og ingen ved, hvad dette kommer til at betyde for fødevaresituationen i en verden, hvor befolkningstallet stiger, mens områder, der kan dyrkes, indskrænkes.

Venstre afslører igen, at småtskåren, kortsigtet prangerpolitik sættes over alt andet. Venstre er helt åbenbart et parti uden visioner, og hvad være er også uden hjerte for hverken egne efterkommere eller for nødlidende befolkninger ude i verden.

Knud Andersen

formand

Levende Hav          

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os