Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Græsrødderne har voksende problemer med toppen

Græsrødderne er samlet i Genova i kritik af WWF, som efter røddernes mening modarbejder de folk og samfund som direkte lever af naturen og dets ressourcer. Det gør WWF bl.a. ved at ”grønvaske” ex. den industrielle sojaproduktion, ligesom rødderne kritiserer WWF for ikke at tage hensyn til de oprindelige folks ønsker og behov. Levende Hav hører til de rødder og vi kritiserer WWF og MSC for det samme, MSC grønvasker trawl- og bomtrawlfiskeri, ved at miljømærke disse natur-, ressource- og klimaødelæggende fiskerier.

Hør optagelser fra græsrøddernes protester i Genova foran WWF hovedkvarteret.  Leaders from the Global South protest against WWF International in Geneva

Til FN’s klimatopmøde i København 7. – 18. december 2009 COP15 kommer mange tusinde deltagere, officielle såvel som uofficielle. Deltagerne kan opdeles i forskellige kategorier. Og startede fra toppen ser listen groft sagt sådan ud:

De officielle deltagere: Royale overhoveder; Stats- og regeringsledere; Ressortministre; FN toppen; toppen af statssammenslutninger som ex. EU, WTO etc.; borgmestre; diplomater og embedsmænd

De uofficielle: Store civilsamfundsorganisationer som ex. WWF; mindre civilsamfundsorganisationer som DN, MS etc.; og i bunden af listen finder man de mange mindre civilsamfundsorganisationer og foreninger som går under betegnelsen ”Græsrødder”.

De store fra de kongelige og inkluderende de store og mellemstore civilsamfundsorganisationer, samles og koncentreres i Bella Centeret. Udenfor, rundt i København, som ex. DGI byen og Øksnerhallen samt havnen og mange andre steder og på gader og stræder finder man græsrødderne. Græsrødderne er igen opdelt i et utal af forskellige interesser organisationer og foreninger som bestemt heller ikke altid er enige om alting.

Helt nede på bunden af græsrodshierarkiet, finder man de foreninger og sammenslutninger, som er bygget op omkring oprindelige folk, landbrug, fiskeri og tilhørende bosætninger og samfund. Det er bunden af fødekæden i det civilsamfund som i de kommende to uger vil forsøge at presse politikerne til at yde deres bedste under COP15, dvs. en underskrevet aftale den 18/12 som binder landene på de målsætninger COP15 topmødet nåede frem til.

Men hele vejen op i systemet, fra bunden og mod toppen i civilsamfundets fødekæde, udnytter de mange teoretiske led, den farverige bund af virkelige oprindelige folk; virkelige landboere og virkelige fiskere og al den virkelighed som disse virkelige mennesker befinder sig i. "I mange generationer" lyder det fra teoretikerne fra miljø- og naturbevægelsen sammen med de mange fra udviklingsorganisationerne "har disse fiskere og deres familier, levet af at fiske, men nu er det ved at være slut for dette stolte folk" og ud til os gennem mediet.

I medierne, hvor det hele efterhånden foregår, hører vi de store NGO’er igen og igen henvise til de oprindelige folk, til landbrugerne og fiskerne og de tilhørende samfund, som politikerne bør tænke over og tage hensyn til. Og det er jo fint og godt, men det er det så ikke når vi i en anden sammenhæng ser de samme NGO'er i tæt samarbejde med de industrielle økonomisk tunge industrier, som er hele årsagen til, at de oprindelige folk, mindre landbrug og fiskerier forsvinder.  Det sker helt konkret i Brasilien, hvor de multinationale selskaber afbrænder regnskovene og fordriver de oprindelige folk, det mindre landbrug og fiskeri. Det sker i Danmark inden for fiskeriet, hvor WWF er i et konkret økonomisk partnerskab med store dele af dansk fiskeindustri og Danmarks Fiskeriforening, for at få hele det danske erhvervsfiskeri miljømærket under WWF og MSC. I denne meget kostbare certificeringsproces som fødevareministeriet er blevet bedt om at betale, behøver dansk fiskeri blot at pege på WWF, når de møder den miljøkritiske presse. Se WWF støtter os, så er det nok ikke så slemt som rødderne påstår.   

Når rødderne i dag er tvunget til at kritisere WWF, MSC osv. hænger det uløseligt sammen med, at de store NGO’er har fjernet sig fra rødderne. De store NGO'ers behov for flere penge til driften af flere og flere og meget højtlønnede direktører, konsulenter etc. rejser og store hovedkvarterer, som i pomp og pragt ikke står tilbage for den industri de lever af, placerer de store NGO'er sig nu som et miljøpolitisk bolværk mellem rødderne og de kapitaltunge spekulative kræfter som i dag er ved at overtage hele fiskeriet. Rødderne hverken vil eller kan acceptere, at den fisker som blot fisker for at leve et naturligt, godt, jævnt og muntert liv med sin familie og sine samfund, skal udryddes for at de store selskaber og al deres uvæsen skal have lov til at overtage alt og alle.

Derfor er opgaven at få oplyst og mobiliseret befolkningen, imod at de store NGO’er som taler med to tunger. Erhvervet og kapitalen har brug for WWF for større profit, dvs. goodwill fra forbrugerne. Rødderne skal overbevise og mobiliserer forbrugerne og politikerne om, at WWF og de spekulative kapitaltunge erhvervs kræfter og WWF intet har med hinanden at gøre, for det er en meget uheldig alliance til stor skade for de mange mennesker som meget direkte lever af naturen.

Det industrielle og økonomiske spekulative fiskeri og produktion er nok kommet for at blive, men det fiskeri og den produktion SKAL altså tvinges til at indrette sig efter den natur og de ressourcer den høster og så skal de kapitalkræfter som opbygger det industrielle fiskeri og produktion tage vidtgående hensyn til det mindre fiskeri og fiskesalg som blot fisker og handler med fisk, for at have en indkomst som kan brødføde familien og de samfund familien tilhører.

Det er kravet til WWF og de andre store NGO’er.

Kurt Bertelsen Christensen

December 2009         

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os