Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Pressemeddelelse udsendt fredag den 15/8 2008

Landsforeningen Levende Hav støtter opførelsen af stor vindmøllepark i farvandet mellem Djursland og Anholt.

Selv om det er begrænset, hvor meget fiskeri der foregår mellem Djursland og Anholt, så skal der naturligvis tages hensyn til de begrænsede områder, hvor det er tilfældet. Men meget store arealer har i mere end 25 år ikke været anvendt til fiskeri. En vindmøllepark kan faktisk blive et stort plus for fiskeriet og havmiljøet i denne fiskerimæssigt øde del af Kattegat, hvis man som erstatning til havmiljøet og til fiskerierhvervet for det anvendte areal ville etablere et omfattende, kunstigt stenrev mellem vindmølletårnene. Mange erfaringer viser, at stenrev øger biodiversiteten i havet og dermed fiskebestandene. Et sådant anlæg vil være til særdeles stor gavn for det fiskeri fra mindre fartøjer, som foregår fra både Bønnerup og Grenå. Det forudsættes, at der kan drives passivt fiskeri mellem vindmøllerne. Passivt fiskeri er lavenergifiskeri med garn, kroge, ruser og tejner. Levende Hav foreslår desuden, at et mindre område udlægges som et specielt designet stenrev beregnet for ”dykkerturisme”. Det vil give varige arbejdspladser for turisterhvervet.

Levende Hav er overbevist om, at de menneskeskabte klimaændringer er den ubetinget største trussel mod havmiljøet, og som søens folk har vi pligt til på enhver måde at se positivt på projekter, som kan reducere CO2-udslippet. Naturligvis skal det lokale fiskeri kompenseres for den reduktion i fiskeriområder, som opstillingen af havvindmøller medfører. Det kan konstruktivt og fremadrettet ske ved at skabe nye, kunstige stenrev til erstatning for alle de stenrev, som gennem årene er blevet fjernet ved skruppelløst stenfiskeri og voldsomt trawlfiskeri.

Levende Hav vil henvende sig til de relevante myndigheder om sagen. Vi har store forventninger til støtte fra såvel Norddjurs Kommune som områdets fiskerierhverv. 

15. august 2008.

Miljøkutteren Anton

Kattegat mellem Djursland og Anholt.

Landsforeningen Levende Hav

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os