Tilbage til forsiden

 

Hovedrengøring i fiskeriministeriet

 

”Ned med støtteimperiet” skriver Keld Hansen i Pol. den 20/9 i skarp kritik af den fhv. fødevareminister Hans Chr. Schmidts mange puljer til støtte i landbruget. Keld Hansen byder samtidig den nye fødevareminister Eva Kjer Hansen velkommen på broen og beder hende indtrængende om at få ryddet op i det morads af støtteordninger, HCS efterlader sig.

 

Jeg kender ikke så meget til landbrugets støtteordninger, men jeg kender til HCS støtte regimente i dansk fiskeri. Pt. faldbyder et af ministerens mange støtteprogrammer, fartøjsejerne 40 % i tilskud til de samlede omkostninger til moderniseringer af deres fartøjer. 

Det er det mest generøse tilbud de nogensinde har fået, i en tid hvor trawlfiskeriet beviseligt ødelægger langt mere end det gavner. Under HCS er der lavet et utal af støtteprogrammer, programmer som måske ikke støtter fiskernes forbrug af øl og kvinder, men som i hvert fald har forgyldt fiskeriets organisationer som aldrig før. Danmarks Fiskeriforening har under HCS fået de millioner de har bedt om. Fiskeindustrien, store energislugende trawlere og andre naturødelæggende aktiviteter i dansk fiskeri, er under HCS regime blevet forgyldt i alle ender og kanter. Dette dokumenteres på www.levendehav.dk

 

Kære Eva Kjer Hansen, din forgænger brugte sin ministertid i fiskeriet. Men desværre ikke på at få det mere bæredygtigt. Han plejede og forgyldte det naturstridige, energiforbrugende og klimaødelæggende fiskeri. Du må stoppe det vanvid.

 

Mens du læser dette tilbyder dine embedsmænd ejerne næsten halvdelen af deres omkostninger. Og dette tilbud får de efter at HCS gav dem ejerskabet over kvoterne. I dag er fiskeriet privatiseret, det kan selv bestemme hvornår det vil fange kvoterne osv. Så fiskeriet har ikke brug for støtte, men det støttes som aldrig før i fiskeriets moderne historie.

 

Dansk fiskeri er blevet en skygge af sig selv, hvor vi så ejerne af de store trawlere med hatten i hånden, bedende HCS om støtte til at holde skruen i vandet i forsøget på at fange fisk, som beviseligt ikke længere findes i havet. Disse trawlere og deres industrier fik hele HCS opmærksomhed, hvorimod det naturskånsomme fiskeri garn, kroge og vod kunne sejle deres egen sø, indtil de blev opkøbt af de stores selskaber.

 

Kære Eva Kjer Hansen der skal ryddes op i fiskeriforvaltningens mange kontorer og afdelinger, hvis resterne af det naturskånsomme fiskeri skal reddes, og det naturstridige fjernes. Vi stille meget gerne op til denne nødvendige hovedrengøring.

 

Kurt Bertelsen Christensen

Projektkoordinator  

Juelsgårdvej 27, Ferring Strand

7620 Lemvig