Tilbage til forsiden

 

”Fredsvagten” og kampagnen, ”Hav- og Klima – læg kursen om!” i fælles markering:

For et fredens hav, som binder folkeslagene sammen med fredelig lavenergiskibsfart.

Fredsvagten er den udholdende gruppe pacifistiske mennesker, som hver dag i årevis foran Christiansborg har mindet Folketingets politikere om det forkastelige i at tro på, at krig kan løse problemer.

Ud over den bestialske død og ødelæggelse krigshandlinger forvolder, så er Verdens krigsmaskiner en betydelig kilde til et skruppelløst energisvineri.

Derfor sejler Miljøkutter Anton med Fredsvagten fra den ”Mærskelige Almalliehave” til Kronborg for at udsøge sig en symbolsk kanon, hvormed man kan tvinge energifrådsende fartøjer af enhver art til at aflever energiøresundstold. Havet skal i høj grad anvendes til fragt- og persontransport og også til lystsejlads, men det skal foregå med lav fart og lavt energiforbrug og kun til fredelige formål.

Sejladsen foregår onsdag den 26. september 2007.

 

                                                                      Knud Andersen

                                                                      Formand

                                                                      Levende Hav