Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Bevar Næstved Havn

 - Miljøkutter Anton og klimakunsten kom til Næstved og Karrebæksminde

I forbindelse med Næstved besøget i perioden 23/9 – 28/9 var Næstveds borgmester med byrådsmedlemmer og ansatte på en sejltur fra Karrebæksminde til Næstved. Og i den forbindelse gjorde havneudvalgsformanden os bl.a. opmærksomme på, at nye høje takster for lodser, kunne true Næstved Havns eksistens som erhvervshavn.

Den sag fik vi undersøgt. Og efter samtaler med transportministeriet, med foreningen Dansk Havne og Næstved Havns havnechef, skibsmæglere på havnen, stod os klart, at den relativt lille havn i Næstved virkelig var truet på dets levebrød af denne lods takts forhøjelse.

Lodsvæsnet ligger i Farvandsvæsnet under Forsvarsministeriet og her ville man med de store prisstigninger have et årligt underskud på ca. 60 mio. kr. bragt ud af verden, under devisen ”brugerne af lodser må nu betale dét det koster”. Og det betyder faktuelt, at de områder i Danmark, som ligger lidt uden for de store havne og sejlruter, kommer til at betale betydeligt mere end de tidligere har gjort. For som lodsvæsnet siger det, så lod man tidligere de ”store betale lidt mere” for at de små også kunne være med.

Men det er altså slut nu og det betyder reelt at de store kommer til at betale mindre end i dag. Sagen understreges også af at lodsvæsnet er presset af regeringens privatiseringsiver. Her og nu varetages lodstjenesten ved Fredericia af et privatfirma og det gør dette firma alene, fordi der kan man tjene penge, det kan man ikke ved Næstved.

Landsforeningen Levende mener:

Det er tosset, at forsvarsministeriet nu lægger hindringer i vejen for den maritime transport. Næstved havnesagen er en lille sag målt på økonomien, men det er en stor sag målt på klimapolitikken. Her kan man i for få midler, handle i forhold til det man siger i klimapolitikken. Og argumentet burde være: til Næstved Havn er der lodspligt af hensyn til sikkerhed og miljø. Og det er en almennyttig pligt kommende oppefra. Det er fint og godt, men så må man samtidig også være villige til at støtte, dvs. betale for, at sådanne områder kan overleve i konkurrencen med andre områder (havne) som ikke er pålagt den pligt.

At man kan sejle til ex. Korsør er ikke et holdbart argument, for derved mister Næstved erhvervshavnen og dermed den levende havn, også til skade for fremtidens bedre udnyttelse af havnen og dets arealer. Det er et faktum i dag, at de levende havne er meget mere værdifulde end de havne hvor der intet virkeligt liv foregår. Og dertil skal lægges det helt konkrete i denne sag som alene burde få sikret Næstveds havn, nemlig at den gods der så skal omlades i Korsør til ex. Dalum Papir, Holmegaard Glas med mere, skal på lastvogne til skade for CO2 regnskabet og lokalmiljøet.

For flere oplysninger kontakt formanden skipper Knud Andersen på Miljøkutter Anton pt. Karrebæksminde på telefon 20487421

Læs om sagen på Næstved Dagblad, TV2 Øst og DR øst.

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os