Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

 

Nyt fra Eritrea. April 2009

Eritreanske kystfiskere har taget et spring ind i fremtiden

v/Levende Havs formand Knud Andersen .

To udsendte fra Levende Hav har været en måned blandt kystfiskere i området omkring Massawa, som deltager i foreningens "fisker til fisker - projekt". Formålet med rejsen var dels at færdiggøre projektets fase 1 og dels at evaluere projektets hidtidige forløb. Vigtigst var det dog sammen med vore eritreanske partnere at forberede ansøgningen til DANIDA om støtte til "fisker til fisker projektes" fase 2.

Af forskellige årsager var der gået lang tid siden sidste besøg. Vi var ved afrejsen lidt bekymrede, fordi vi fornemmede, at udviklingen i projektet var gået i stå. Heldigvis viste det sig, at vi havde taget fejl. Vi frygtede, at der bare var sket det, som så ofte ses i lignende projekter, at vore kammerater i syd bare havde fået leveret noget udstyr, og så var det det!

De mange møder, vi holdt på vores rundrejse til fiskerlejerne langs kysten og på øerne, samt en kvalitativ grundig interviewundersøgelse, viste imidlertid, at siden vort forrige besøg var der sket et skred i mange toneangivende fiskeres bevidsthed. De havde fået en ny og mere visionær tilgang til deres eget fiskeri og dets muligheder og ligeså en øget bevidsthed om vigtigheden af en organisering blandt fiskerne gennem kooperativerne og det fælles råd. Netop denne ændrede tilgang og holdning til og tro på muligheden for forbedring af egen livssituation bør være helt central, når man skal vurdere et udviklingsprojekts succes. Andre steder på hjemmesiden vil dette være grundigere beskrevet og flere billeder indlagt.

Støtte til de eritreanske kystfiskeres kamp mod trawlere

v/Holger Ross Lauritsen

Levende Havs projekt i Eritrea drejer sig ikke blot om at levere nyt udstyr til fattige kystfiskere. Det drejer sig også om at styrke kystfiskernes evne til at tale deres sag over for den eritreanske regering.

"Fornylig slæbte en af regeringens trawlere tæt på kysten og ødelagde en kystfiskers garn. Fiskerne fra dette kooperativ kom og brokkede sig på mit kontor, og vi arbejder nu på at få trawleren til at at betale garnet. Det skal nok lykkes".

Ordene kommer fra Dali, embedsmand i det eritreanske fiskeriministerium afdeling for kystfiskeri i havnebyen Massawa. Dali er selv vokset op i et af de omkringliggende fiskersamfund, så han ved, hvad han taler om, når han betegner forholdet mellem kystfiskerne og trawlfiskerne som en "krig". Han er imidlertid også klar over, at det afgørende spørgsmål i denne krig er, hvilken side regeringen holder med.

Sagen er, at Eritrea er et meget statsstyret samfund, og det er der både gode og dårlige sider ved. Det er således positivt, at regeringen i mange år har ønsket at støtte det eritreanske kystfiskeri, særligt igennem en række små fiskekooperativer, som fiskerne i de enkelte landsbyer traditionelt organiserer sig i. Omvendt er det noget skidt, at regeringen inden for de seneste år tilsyneladende er begyndt både selv at investere i trawlere og at sælge fiskerettigheder til Egypten, der er kendt for sit hensynsløse industrifiskeri. Europæiske trawlere er ikke tilstede ved Eritreas kyster, men driver rovfiskeri mange andre steder ud for Afrikas kyster.

Levende Havs tilstedeværelse i Eritrea skal forstås på denne baggrund. Efter vores opfattelse er der nemlig kun en måde at få regeringen til at satse på kystfiskeriet, og det er ved at styrke kystfiskerne selv. Igennem et tæt og respektfuldt samarbejde med fiskerne er vi således med til at øge deres effektivitet og kapacitet, så regeringen får øjnene op for deres nytte for samfundet. Men først og fremmest ønsker vi at styrke de omtalte kooperativer, så de kan tale kystfiskernes sag over for regeringen.

Dalis beretning er et eksempel på, at denne strategi er ved at lykkes. Han påpeger endda selv, at vores projekt har styrket kooperativernes betydning. Og ude blandt fiskerne får vi bekræftet denne tendens. Som kooperativformanden Idris fra fiskerlandsbyen Erafaile udtrykker det: "Igennem projektet har vi fået mulighed for at mødes på tværs af de forskellige kooperativer. Vi føler nu, at alle kooperativerne hører sammen i et stort kooperativ".

Foto: Knud Andersen. Tekst: Makmut fra kooperativet Gulgub. En af de meget initiativrige yngre fiskeskippere

Foto: Knud Andersen. Tekst: Bebyggelsen på øen Nora - et fuldstændigt fladt og goldt koralrev.

Foto: Knud Andersen. Tekst: Fisker til fisker samarbejdet mellem Levende Hav og eritreanske kystfiskere har taget et kraftigt spring fremad. Dette gælder særligt for de eritreanske kystfiskeres tro på  egne muligheder for at udvikle og forbedre deres fiskeri og dermed situationen for de fattige fiskersamfund.

Foto: Knud Andersen. Tekst: Her er en "hurrie" - en af de smukke bådtyper, som anvendes i det  eritreanske fiskeri. Problemet er, at den drives frem at to store  påhængsmotorer.  Det koster 30 liter benzin i timen, hvilket ødelægger
økonomien i fiskeriet. En mindre indenbords dieselmotor ville være langt mere energieffektiv og billigere i drift. Hvis der bevilges penge til en 2. fase fra DANIDA, bliver der taget hul på denne problematik.

Foto: Knud Andersen. Tekst: En af fiskerlandsbyerne på hovedøen Dahlak i ø-gruppen af samme navn.

Foto: Knud Andersen. Tekst: Fra et af de mange møder, som blev afholdt med fiskere fra Dahlak ø-gruppen, som planlægges inddraget i det dansk-eritreanske fiskersamarbejde, hvis der opnås bevilling til det. Her er det på øen,
Dhell, på fællesskolen for de to bygder, der er sammen i et fiskerkooperativ. Der er ca. 500 meter mellem bebyggelserne. I den ene taler man arabisk og i den anden er sproget affar. Herude på øerne forstår alle dog arabisk.


Foto: Knud Andersen. Tekst: Fra øen Nora i Dahlak ø-gruppen.

Foto: Knud Andersen. Tekst: Denne mand med redningsvesten har rang af generaldirektør for Det eritreanske fiskeriministeriums division for kystfiskeri. Hans navn er Tewoldebrehan Woldemikael. Levende Havs målgruppe for samarbejdet er kystfiskerne, men således som forholde er, har vi også behov for samarbejde via ministeriet. I Tewolde har vi en engageret, men også sund kritisk medspiller, som har haft uvurderlig betydning for projektet.Her bærer han i øvrigt en af de godt 500 redningsveste fra Danmark, som indtil nu har bjærget 10 fiskeres liv.

Foto: Knud Andersen. Tekst: Møde på Dahlak

Foto: Knud Andersen. Tekst: Det eritreanske fiskeriministerium satser nu på kystfiskeriet og de satser på kvaliteten. Der er netop anskaffet et større antal nye kølelastbiler, som skal bringe kystfiskernes fangster ind i landet.

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os