Kazakstan og Verdensbanken har underskrevet en økonomisk aftale som vil genoprette den nordlige del af Aralsøen 

 

 
 

Kazakstan og Verdensbanken har underskrevet en økonomisk aftale som vil genoprette den nordlige del af Aralsøen 

I feb. 2002 har  Kazakstan og Verdensbanken underskrevet en økonomisk aftale som vil genoprette den nordlige del af Aralsøen og som vil udvikle fiskeriet og dertil knyttede erhverv i Aralsk regionen. Nu er der, efter et utal af internationale konferencer og resolutioner, endelig sat underskrifter på de aftaler der vil bygge dæmning og diger mellem Store og Lille Aral og derved vil Lille Aral blive genoprettet som ferskvandssø. Aftalen er, at Verdensbanken stiller op med 65 mill. $ og Kazakstan med 21 mill. $ og sammen med bygningen af dæmninger, diger og reparationer af sluser er der med en forventet medfinansiering fra andre internationale fonde og organisationer afsat 6 mill. $ til udvikling af fiskeriet i Aralsk regionen.

Aralsøen er kendt som den menneskeskabte naturkatastrofe, der fulgte efter at Sovjetunionen havde gennemført et af historiens største kunstvandings projekter til opdyrkning af den centralasiatiske ørken. Et projekt som medførte at Aralsøen tørrede ud og blev salt. Søens rigdom af fisk uddøde og fiskeriet som havde ernæret 100.000 mennesker rundt Aralsøen forsvandt.

At fiskeriet er kommet med i aftalen tilskrives Landsforeningen Levende Havs Danida finansierede fiskeri- og udviklingsprojekt ”Fra Kattegat til Aralsøen”. Projektet startede i 1995 med det formål at støtte fiskerne ved Aralsøen, så de igen kunne komme til at fiske på Aralsøen. Udover Danida har en række private fonde, virksomheder og personer, samt offentlige institutioner støttet projektet. Da projektet startede blev der ikke fisket i Aralsøen, også selv om der var gode tegn til at en art fladfisk (skrubber) havde udviklet sig til at blive en bestand som man kunne fiske på. Skrubberne var blevet udsat af de sovjetiske fiskerimyndigheder i slutningen af 1970erne, efter at man havde hentet dem i Sortehavet og skrubberne havde klaret sig rigtig godt i den nu salte Aralsø. Men Aral fiskerne kendte ikke til fangsten af fladfisk og de havde heller ikke det udstyr og garn der skulle til og derfra startede fiskeriprojektet i 1995.

Kazakstanske Pravda skriver den 13. feb. at fiskeriet efter skrubber i Aralsøen skal støttes og at der nu skal etableres en moderne industri til forarbejdning af fisk i Aralsk. Disse oplysninger bliver bekræftet på et møde med Levende Havs udsendte i provinshovedstaden Kyzylorda den 18.2, hvor provinsens guvernør S. Urikbaevich Nurgisaev takker Levende Hav for foreningens indsats og sammen med vore kazakiske partner Aral Tenizi skal vi nu udarbejde en masterplan for hvorledes fiskerierhvervet kan udvikles og organiseres før, under og efter genopretningen af Lille Aral.

Siden Levende Havs udsendte ankom til Almaty den 14.2 er der blevet afholdt mange møder i Almaty, Kyzylorda og Aralsk. Alle møderne havde aftalen med Verdensbanken højt på dagsorden og fra alle sider er der store forventninger til hvad der nu skal ske i Aralsk regionen.

Og der er også tale om store investeringer i den fattigste region i Kazazkstan, investeringer som vil ændre dagligdagen og infrastrukturen i hele regionen, som geografisk er lige så stor som Danmark, men hvor der kun bor ca. 70.000 mennesker. Regionens årlige budget er ca. 700 mill. Tenge og omregnet til $ svarer det til under 50 mill. $ De store anlægsarbejder vil give meget arbejde til de mange arbejdsløse, over de 5 år de forventes at vare. Og hvert år vil vandstanden stige i Lille Aral, fiskeriet vil vokse og forandre sig med de nye fiske arter fra Syr Darya floden som vil sprede sig længere og længere mod vest i den for hvert år mere og mere ferske Lille Aral. 

Før katastrofen var Aralsøen omkranset af mægtige rørskove med et rigt dyre- og fugleliv, og den natur vil også blive genoprettet i Lille Aral. Mange af de berømte skibe som ligger i ørkensandet vil igen få lidt vand under kølen, også selv om de aldrig kommer ud at sejle – dertil er de for ødelagte, og der vil måske også komme vand tilbage i havnen i Aralsk. (Det er dog mere usikkert, da vi endnu ikke kender den endelige højde på de dæmninger og diger man vil bygge.) Med den forandrede natur og den næsten dobbelt så store Lille Aral (nu 3500 km2) vil klimaet også ændre sig i regionen. De mange voldsomme storme vil blive færre og da søen igen vil dække over saltet og sandet, bliver det både behageligere og sundere at bo i Aralsk regionen.

Ja optimismen er nu så stor, at man nu også alvorligt taler om, at Lille Aral kan blive et feriested for turister fra Kazakstan, ja fra hele verden. Alle har jo hørt om Aralsøen og mange vil sikkert gerne ud at sejle på Aralsøen, når forholdene igen bliver til sådanne maritime aktiviteter.

Fra dansk side glæder vi os over, at det virkelig nytter at yde bistand til den fattige verden. Det  danske fiskeriprojekt er ikke blot berømmet i Aralsk regionen, det er kendt i hele Kazakstan. Det vises jævnligt på de mange tv stationer og det har som nævnt også spillet en betydende rolle i den aftale Kazakstan nu har indgået med Verdensbanken.

Fiskeriprojektets koordinator, Kurt B. Christensen, træffes på Aral Tenizis kontor i Aralsk, indtil kl. 12:00, onsdag den 20.2. Telefonnummer: 007 32 433 2 22 56.

I øvrigt træffes Levende Havs medlemmer af arbejdsgruppen for fiskeriprojektet på 86 10 01 35 (Henrik Bjerre) og 86 95 45 50 / 20 99 45 50 (Peder Pedersen).