Rapport fra indsamling 2001til fordel for fiskerne og befolkningen ved Aralsøen

 

Baggrunden for indsamlingen var en anmodning i slutningen af 2000 fra fiskerne og skolerne rundt Aralsøen. Anmodningen var rettet til Levende Hav som siden 1996, med støtte fra Danida, har arb-ejdet i området, og som tidligere har lavet indsamlinger til projektet.

Indsamlingen forløb fra marts til slutningen af august, hvor udstyr til en værdi af knap en halv million kroner blev sendt af sted. Udstyret består af garn, frysecontainer, generator, skibsmotor, værktøj, redningsveste, flåder og andet redningsudstyr, tovværk og materialer til reparationer af garn, generatorer og frysecontainere. Desuden indeholdt transporten brugte computere, kopimaskiner, printere, papir og andet til LLHs søsterorganisation Aral Tenizi og skolerne i Aralsk. Transporten indeholdt også en større gave fra hæren, bestående af varmt over- og undertøj til fiskerne (i Centralasien falder temperaturen til under 40 graders frost om vinteren).

Indsamlingen er foregået blandt Levende Havs medlemmer og via udsendelse af pjecer om indsam-lingen og ansøgninger til kommuner, amter, offentlige og private institutioner og firmaer, samt ban-ker og fonde. Frivillige blandt Levende Havs medlemmer har stået for indsamlingen, medens sekre-tariatet har stået for koordineringen.

Udstyret er givet, enten som gaver eller indkøbt med betydelige prisreduktioner, fra følgende of-fentlige institutioner og private firmaer: Århus Amt, Ringkøbing Amt, Forsvaret, Danmarks Radio, Grenå Kommune, BioMar, Viking, Bønnerup Havn, Gjern- og Galten Tømmerhandel, Grefta, With Kopicenter, Papirgaarden, NCT, Mellemfolkeligt Samvirkes renovationscenter, Fischernet, Hvide Sande Skibshandel, Holme Søndergård, A&B Industriservice, fisker Morten Nielsen, Majbritt Pedersen.

Økonomisk blev indsamlingen og transporten støttet af: Mellemfolkeligt Samvirkes Renovations og Forsendelsesbevilling, Plums Økologifond, Bodil Pedersen Fonden, Oxyguard og medlemmer af Levende Hav.

Indsamlingen og opbevaring af udstyr er støttet af: Erhvervsparken i Grenå, Fornæs Aps og Hans Christensen Bønnerup.

Levende Hav og Aral Tenizi takker alle som har bidraget til indsamlingen.

Udstyret ankommer til Aralsk

Af Henrik Jøker Bjerre

Den 28. september ankom en togvogn med et længe ventet indhold til Aralsk i Kazakstan. Den havde været undervejs i en måned og var blevet kontrolleret adskillige gange for mistænkeligt gods. De mange redningsveste, varme lange underbukser, gummistøvler og fiskegarn nåede imidlertid deres bestemmelsessted, og de mange firmaer, fonde og mennesker, der havde støttet Levende Havs indsamling i løbet af 2001, kan nu glæde sig over at godset nåede sine rette modtagere.

Fordelingen af udstyret startede efter generalforsamlingen i Levende Havs søsterforening Aral Tenizi, den 5. oktober. Her blev en lille styregruppe nedsat med Aral Tenizis to ledende personer, Akshabak Batimova og Zhannat Makhambetova, og Levende Havs undertegnede udsendte.

Vi indrettede os på fiskefabrikken Karasai Kazis kontor (som det har været tilfældet de foregående år), og modtog fiskerbrigaderne én efter én i de følgende dage, i alt ca. 80 brigader. Af hensyn til en retfærdig og overskuelig fordeling havde vi besluttet, at kun brigader med mindst seks fiskere, der var medlemmer af foreningen og havde en vis troværdighed i projektet, kunne komme i betragtning. Det inkluderede bl.a. også, at man måtte kunne dokumentere, at tidligere udleveret udstyr ikke var mistet. Det affødte en del diskussioner, bl.a. med de fiskere, der havde mistet garn under isen i vinterfiskeriet og ikke følte skyld for dette uheld, og med nystartede brigader, der endnu ikke havde opbygget en solid troværdighed omkring deres intentioner og muligheder. Antallet af garn til uddeling var dog noget mindre end de tidligere år, og man måtte blot acceptere denne kendsgerning.

Transporten indeholdt dette år ca. 9 kubikmeter kraftigt tov fra havnen i Bønnerup, og det var der stor rift om blandt de kooperativer, der fisker med vod om vinteren. Desuden faldt det varme tøj fra hærens overskudslager i god jord, ligesom udstyr som gummitøj og støvler var meget efterspurgt. De fire værktøjskasser med masser af godt udstyr blev behandlet med stor omhu og tunge hængelåse, og foreningens chauffør Agtai skulede med vanlig tilbageholdt tilfredshed på de nye landrover-dæk, der også var blevet plads til. Det meget tøj bliver i disse dage fordelt på selve fiskepladserne rundt den nordlige del af Aralsøen, og samtidig har Aral Tenizi påbegyndt vurderingen af, hvilke skoler og andre institutioner, der skal have andel i den del af transportens indhold, der rummer computere, kopimaskiner, skolebøger og andet materiale til undervisningsbrug.

Alt i alt er der ingen tvivl om, at det indsamlede udstyr nok skal komme til stor gavn i regionen. Efterårsfiskeriet er gået i gang. Der fiskes fra fire pladser: Ysh-Shockke, Tastubek, Turangil (nær Akespe) og Akbasty. I alt tager formentlig ca. 400 fiskere på havet dette efterår, og der er stadig større interesse i Aralsk for at aftage fisken. Projektet har i år givet mindre kreditter til de to større fiskefabrikker, Aknur og Karasai Kazi, og til en butik på markedet i Aralsk, der vil i gang med at sælge frossen fisk. Desuden har vi støttet den lokale fiskeribiologiske station med betaling for en ekspedition, der i oktober og november drager rundt til fire pladser ved søen og tager prøver og foretager vurderinger af skrubbebestandens størrelse og tilstand.

Under mit ophold i regionen besøgte jeg (som vanligt) landsbyen Tastubek, der har været central i projektet siden prøvefiskeriet i 1996. Dengang var der 5-6 familier tilbage i ”byen”, og som man siger i dag stod også de næsten bogstaveligt talt med pakkede kufferter og var klar til at flytte til Aralsk eller andre større byer, fordi der kun var en meget lille pension og nogle få dyr tilbage at leve af i landsbyen. Efter 1996 begyndte man imidlertid igen så småt at fiske, og siden 1997 har udviklingen taget fart. Alene i de sidste tre år er der bygget syv nye huse, der ifølge indbyggerne er finansieret ca. med halvdelen direkte fra salget af skrubber. Fiskerne er nu gået i gang med at bygge en ny skole, som skal stå færdig inden vinteren for alvor sætter ind. Man har opstartet undervisningen i et foreløbigt klasseværelse, og en skolelærer fra Djambul kolkhosen er flyttet til byen. Til næste år håber man at få bygget et fælles offentligt bad til brug for alle indbyggerne. I år har fem brigader fra Tastubek fået støtte fra projektet, og man har allerede aftaler med købere, der om nødvendigt kommer helt til byens modtagerstation for at afhente fisken

Fiskeriet er altså på fremmarch i Aral, og der er god mulighed at projektet kan få en god afslutning i løbet af de næste par år. I første omgang er vi gået i gang med at undersøge mulighederne for at sende endnu en transport til Aralsk til næste år, og jeg skal hilse fra fiskerne og sige, at de vil være mindst ligeså velkomne og ventede som dette års – især er der endnu brug for mange garn, materialer til at reparere garn, varmt tøj, bøjer, fiskekasser, søstøvler, tov, lim til reparationer, computere…

Åbent brev fra Borgmesteren i Aralsk til projektets støtter

 

 

To Denmark

“A Living Sea” society

Open letter.

This year is a 10 Years of Kazakhstan Independence. For this not so long period, our nation won support and faith from the other countries. Society “A Living sea” from the Danish side supported fishermen from Aralsk and results that achieved our fishermen is achievement of the society too.

The fact the  fishermen returned to the sea and catch, is the society “A Living sea” success in proving that the sea is alive. We want to thank society “A LIVING SEA”, all Danish fishermen, all people who were involved to the project  for your input to our independence development.

During Soviet Union period fishery and fish breeding was developed very much and fish production was delivered to all parts of the country. After the Union collapsed, governmental enterprises in that sphere stopped and the main basis for fishery and catching equipment disappeared totally. Thousands of fishermen from the Aral sea couldn’t catch.

Danish Kazakh fishery project “From Kattegat to the Aral sea”  awoke our fishermen’ believes and they returned to the sea. They begun to run a fishery business, established cooperatives, improved their living level. Flounder got another live to the sea there appeared a demand to the flounder.

Society  “A Living sea” is a good example of  Danish Kazakh relations. We think that “A Living sea”society is our friend and good relative. People at the seashore from old to young thank you very much.

Daughter society of “A Living sea” society “Aral Tenizi” works to assist fishermen to solve problems they have. With the society help more than 70 fishery brigades function now. Amount of  103 fishery boats were repaired. Refrigerators were set and fishery centers established  in villages Tastubek, Bugun and Akbasty.

This year is 10 years to the project “From Kattegat to the Aral sea”, and 5 years to flounder catching from the Aral sea. This anniversary coincides with the 10 years of our Republic Independence and it makes us feel proud of it. Our young republic is flourishing. But still we have to solve our ecological problems and the possibilities for it are not so big.

A problem of fish treating exists. Flounder is delivered only as fresh and frozen one. There is a financial problem to build a fish treating plant, when it would be possible to sell treated and  fish of different kind. Because of no finance researches in the Aral sea also were stopped. And it is very important for the project to know all hydro - biological and chemical conditions where flounder exists.

That is why we ask developed Denmark to continue its support. We are waiting for the volunteers and donors from the society “A Living sea” which is really a  bright example of Danish Kazakh good relations.

Sincerely,

Mayor of Aral region:                                                                          Kodamanov B.