Nyt fra fiskeriprojektet ved Aralsøen 

 

September 2002

 

     

  

 

Her i september er der store aktiviteter i fiskeriprojektet ved Aralsøen. Levende Hav har 3 mand derude, hvor de 2 har en bunden opgave med fremstillingen af en Masterplan for udviklingen af fiskeriet i Aralsk regionen. Planen som skal bruges til virkeliggørelsen af den økonomiske aftale der er indgået mellem Kazakstan og Verdensbanken, til naturgenoprettelsen af Lille Aral og til udviklingen af fiskeriet i Lille Aral og regionen. Baggrunden for denne Masterplan kan læses her i en engelsk udgave. Det er en pdf fil på 1.3mb Download report (per                                                                                                                                                                                          

Fiskeriet efter skrubber på Aralsøen gik i gang for 3 uger siden og der foregår et usædvanligt godt fiskeri for årstiden. Blot fra et sted Tastubek (75 km. Fra Aralsk) fanges op 10 tons fisk om dagen. Det er for mange fisk til at projektets kølesystemerne kan klare det, også selv om vi nu har fået opsat en ekstra kølecontainer i Tastubek, så man nu samlet der kan opbevare 30 - 40 tons fisk. Men handlen med skrubber ikke klare denne mængde fisk.

Der kører nu kølevogne i fast rutefart fra Tastubek til Rudnyj (600 km fra Aralsk) hvor der frysere til indfrysning af fisk. Men de 2 virksomheder i Aralsk, som de tidligere år købte fisken og fik dem nedfrosset, er endnu ikke kommet i gang. Og det hænger uløseligt sammen med, at det nye initiativ fra Rudnyj, afregner fisken med 5-10 tenge mere end man lokalt har villet betale fiskerne. Det nye firma fra Rudnyj er på vej med to fryseanlæg som skal opstilles i Aralsk, men pga. problemer med told og andre myndigheder, på tværs af de enkelte provinser i Kazakstan, er de blevet forsinket.

I øjeblikket foregår der en hektisk mødeaktivitet mellem de 2 Aralsk virksomheder og Aral Tenizis folk om at få åbnet for indkøb og indfrysning af skrubber. Og i dag er det lykkes at få den ene virksomhed til at gå i gang med køb og behandling af skrubber. Men desværre har fiskerne måttet indstille deres fiskeri fra Tastubek, indtil der er balance mellem fangsten og afsætningen. På de andre 4 stationer rundt Lille Aral er man nu også i gang med fiskeriet, men indtil videre ser det ud til at deres systemer og aftagere kan klare tilførslen af skrubber. Men vi ved at problemerne fra eksempelvis Akbasty (som ligger 250 km fra Aralsk) vil blive synlige i løbet af en uge hvis vejret og fiskeriet holder. Og det hænger sammen med, at problemerne vokser med afstanden til markedet Aralsk. Vejret er meget varmt og stille for årstiden og det er så afgjort en medvirkende årsag til det gode fiskeri, lige ude på kanten til de lave vand hvor fisken samler sig før de skal til kysten for at gyde. Ligeså snart vejret skifter bliver det koldere og stormende, og så vil fiskeriet gå mærkbart ned i tempo pga. at fiskerne ikke kan komme på havet og hvis de kan, fanger de mindre fordi fiskene med stormene spreder sig og fangsterne derved går ned. Når vejret har stabiliseret sig (i midten af oktober), er det blevet markant koldere og så vil fiskene være kommet til kysten, hvor de samler sig for at gyde.

Siden starten af august i år har der været gang i et biologisk samarbejdsprojekt mellem kazakiske og internationale biologer, i og omkring Lille Aral. Projektet er finansieret af EU's fond til formålet INTAS. En af projektets hovedmænd er professor Makhambet Tairov fra Almaty, som siden 1991 også har været aktiv i og omkring fiskeriprojektet. De første resultater af denne biologiske og fiskeriøkologiske undersøgelser viser, at skrubbebestanden i Lille Aral aldrig tidligere har været større og videnskaben opfordrer nu fiskerne til at fange så mange skrubber som overhovedet muligt, for fødegrundlaget (muslinger, små fisk, rejer etc.) er under voldsomt pres fra de mange skrubber.

Selv om skrubberne udgør langt hovedparten af den biomasse som er bundet i fisk i Lille Aral, så er der også andre fiskearter som lever af den føde som skrubberne spiser. Der er også gennemført undersøgelser i mindre dele af den nordlige del af Store Aral. Og disse undersøgelser viser bl.a. et meget højt saltindhold i vandet op til 70 promille og i de område med denne høje saltkoncentration var der ikke skrubber.

Af andre opgaver som danske udsendte skal bestride i september/oktober bliver at få gennemgået arbejdsgangene i Levende Havs samarbejdsorganisation NGO Aral Tenizi med henblik på at få et bedre grundlag for vurderinger af, hvor der skal sættes ind til styrkelse af organisationens arbejde. Byen Aralsk holder 100 års jubilæum og en meget berømt fisker i regionen skal fejres på sin 70 års fødselsdag  Så er der udstyret fra den seneste transport som skal fordeles og Aral Tenizi skal holde årets generalforsamling, en stor begivenhed som samler 5-600 fiskere i byen Aralsk.

Levende Hav har nu meget konkret støttet fiskerne ved Aralsøen siden 1996 og vi er så småt ved at trække os ud af Kazakstan. Vi stopper fiskeriprojektet i slutningen af næste år. Hvad det videre skal ske er ikke afgjort, men der kan blive tale om, at vi vil forsøge at finde midler til støtte for Aral Tenizi, så foreningen kan forblive uafhængig af myndigheder og de Verdensbank aktiviteter på fiskeriområdet, som så småt er ved at gå i gang. 

Ferring Strand 27.09.2002

Kurt Bertelsen Christensen

Projektkoordinator