Landsindsamling til støtte for fiskerne og befolkningen ved Aralsøen i Kazakstan

Pressemeddelelse. Grenå d. 5. februar 2001

 

Kazakstan

Frem til august 2001 vil Landsforeningen Levende Hav indsamle udstyr til en transport som afgår til Kazakstan i det kommende efterår. Sammen med den kazakiske forening Aral Tenizi, har Levende Hav i en årrække arbejdet på at udvikle fiskeriet og fiskesamfundene ved Aralsøen. Det går godt og siden 1996 har vi bl.a. fået sendt 4 større transporter med fiskeriudstyr, kontorudstyr og udstyr til skolerne i området. Men både blandt regionens fiskere, i skolerne og i institutionerne er der stadig store behov for udstyr og penge til udvikling.

Derfor opfordrer vi alle til at støtte denne indsamling med nyt eller brugt udstyr som beskrevet i vedlagte folder, eller til at hjælpe med et økonomisk bidrag, der helt ubeskåret går til fiskerne og lokalbefolkningen ved Aralsøen.

Frem til midten af 60érne var Aralsøen verdens fjerdestørste sø, og befolkningen omkring Aralsøen levede et godt og sundt liv i det gode klima som søen skabte. Men Sovjetunionen havde brug for bomuld og dertil hentede man vandet fra de floder som skulle forsyne Aralsøen, med det resultat at vandstanden faldt, saltindholdet steg og ferskvandsfiskene i Aralsøen forsvandt. Havnene udtørrede, og skibs- og færgetrafikken uddøde sammen med de mange erhverv, som hører til en driftig maritim produktions- og handelsregion. Da søen tørrede ind forsvandt fisken som den vigtigste fødevare og dermed eksistensgrundlaget for op imod 100.000 mennesker. Nu  er søen er svundet ind til en 1/3 af sin oprindelige størrelse - med et saltindhold på niveau med Nordsøen. I 1979 udsatte man saltvandsfisk i Aralsøen og en af disse arter, skrubben, klarede sig godt, og det er denne fisk som vi fra dansk side hjælper de kazakiske fiskere med at fange. Der er mange skrubber og nu skal denne kunstigt udsatte fisk hjælpe befolkningen i Aralsk regionen.

Med økonomisk støtte fra Danida, Demokratifonden, private firmaer og fonde og privatpersoner støtter vi fiskerne  med garn og andet udstyr samt med viden om behandling af skrubber og opbygning af demokratiske erhvervsstrukturer som kooperativer og foreninger. I dag fisker man igen på Aralsøen, men der er stadig hårdt brug for hjælp i området, og derfor denne indsamling.

Bidrag til indsamlingen kan være udstyr, eller det kan være penge til indkøb af udstyr. Da bl.a. administrationen og transporten er støttet af fonde kommer alle bidrag 100% befolkningen ved Aralsøen til gode.

Støttebidrag kan indsættes på giro 110 45 27.

Yderlige oplysninger:

Projektkoordinator Kurt B. Christensen: 97 89 55 99 el. 40 33 74 15

Levende Hav tlf. 87 58 07 55