Udstyr til fiskerne ved Aralsøen

 
Fredag den 24. august 2001 afgik endnu en transport med fiskeriudstyr til fiskerne ved Aralsøen i Kazakstan i Centralasien. Udstyret er indsamlet og indkøbt i Danmark, med det formål, at støtte fiskerne ved Aralsøen, i udviklingen af et biologisk- og økonomisk bæredygtigt fiskeri efter fladfisk.

Det er den 5. transport siden 1996 som LLH nu sender ud i projektområdet. Udstyret består af garn, frysecontainer, generator, skibsmotor, værktøj, redningsveste, flåder og andet redningsudstyr, tovværk og materialer til reparationer af garn, generatorer og frysecontainere. Desuden indeholder transporten brugte computere, kopimaskiner, printere, papir og andet til LLHs søsterorganisation og skolerne i Aralsk. Denne transport indeholder også en større gave fra hæren, bestående af varmt over- og undertøj til fiskerne (i Centralasien falder temperaturen til under 40 grader om vinteren).

Projektet er finansieret med midler fra Danida, Mellemfolkeligt Samvirke og indsamlinger fra private fonde og firmaer LLHs medlemmer. Udstyret er givet som gave fra eller indkøbt med betydelige prisreduktioner, fra følgende offentlige institutioner og private firmaer: Århus Amt, Ringkøbing Amt, Forsvaret, Grenå Kommune, BioMar, Viking, Bønnerup Havn, Gjern- og Galten Tømmerhandel, Grefta, With Kopicenter, Papirgaarden, NCT, Mellemfolkelig Samvirkes renovationscenter, Fischernet. Hvide Sande Skibshandel, Holme Søndergård, fisker Morten Nielsen, Majbritt Pedersen

Fiskeriprojektet i Kazakstan er i en god udvikling. Da projektet startede i 1996, med et større forsøgsfiskeri på Aralsøen, var der ingen fiskere som fiskede på Aralsøen. Dengang fiskede man i floder og mindre søer i Aralsk regionen, en region der i geografisk omfang er ligeså stor som Danmark, men hvor der kun bor ca. 70.000 mennesker. Fiskeriet på søerne og floderne var næsten gået helt  i stå pga. af overfiskeri. I dag fisker de ca. 600 fiskere som er bor i regionen på Aralsøen, i efterårs og vintersæsonen. Projektet har fået dem udstyret dem med de nødvendige redskaber og der er nu blevet opbygget 3 modtagerstationer med køle og fryseanlæg rundt søen. Organisatorisk er der blevet opbygget mindre kooperativer og en demokratisk forening ”Aral Tenizi” som har 1000 medlemmer. Foreningen formår nu selv at hente en betydelig økonomisk støtte til fiskeriet og andre formål, gennem internationale organisationer som FN.

Indsatsen de kommende år bliver koncentreret om at styrke den demokratiske udvikling i og omkring fiskeriet, at få behandlet fisken forsvarligt, så den kan sælges til højere priser uden for regionen og få skabt større international fokus på miljøkatastrofen i og omkring Aralsøen.

-         Aralsøen var verdens 4. største sø, men pga. af opdyrkningen af den centralasiatiske ørken, gennem et gigantisk kunstvandings projekt, er søen skrumpet ind til en 1/3 af dens oprindelige størrelse. Søen er nu ligeså salt som Nordsøen og alle ferskvandsfisk er forsvundet. I slutningen af 1970 satte de sovjetiske myndigheder saltvandsfisk ud i søen og en af disse arter, skrubben, har klaret sig rigtig godt. Og det er denne fisk der nu kommer fiskerne til gode. For flere oplysninger om Aralsøen henvises til artikler og rapporter på denne hjemmeside.

 For flere oplysninger om projektet kontakt

 Peder Pedersen, Daglig leder i LLH

eller Kurt Bertelsen Christensens, Projektleder