Hjælp til fiskerne ved Aralsøen

 

 

Til pressen   Aralsk, tirsdag d. 12.10.1999

Efter en lang rejse, med væbnet røveri i Rusland og elendige veje, ankom en længe ventet lastvognstransport fra Danmark til Aralsk (Aralsk ligger ved den nordlige del af Aralsøen i Kazakstan, byen har ca. 30.000 indbyggere).

Transporten består af ca. 20 tons fiskeriudstyr til de fiskere som fisker efter fladfisk, skrubber i Aralsøen, samt udstyr til skolerne i Aralsk-regionen og til Landsforeningen Levende Havs samarbejdsorganisation Aral Tinizi (Aralsøen). Udstyret er indsamlet og indkøbt med støtte fra offentlige og private fonde, virksomheder og offentlige institutioner i Danmark, transporten har en værdi på ca. 450.000 dkr.

Landsforeningen Levende Hav og Aral Tinizi har ansvaret for et fiskeri- og udviklingsprojekt, :Fra Kattegat til Aralsøen. Projektet blev startet i 1996, hvor den første transport blev sendt til Kazakstan, med støtte fra Danida, Demokratifonden, Den Grønne Fond og private fonde i Danmark. Formålet med projektet er at udvikle og opbygge et bæredygtigt fiskeri efter skrubber i Aralsøen, samt yde humanitær støtte til fiskerne og deres familier. Ved bl.a. at udsende udstyr og dansk ekspertise på områderne: Fiskeri; fiskebehandling; distribution; bæredygtig forvaltning, og opbygning og drift af demokratiske organisations strukturer som erhvervskooperativer og foreninger.

  • Igennem denne konkrete støtte til fiskeriet, vil projektet fastholde Kazakstan og det internationale samfund på de løfter der er givet befolkningen i området for at faåforbedret situationen i og omkring Aralsøen, bl.a. løfter om at få genoprettet Lille Aral som en ferskvandsø.

Mange internationale institutioner og organisationer betegner Aralsøen, verdens engang 4. største sø, som verdens største menneskeskabte naturkatastrofe. Søen udtørrer og er nu næsten halveret. Det er sket fordi man siden 1950;erne har gennemført store afvandingsprojekter langs de to floder som leder vand til Aralsøen. Disse projekter medførte, at det traditionelle fiskeri efter ferskvandsfisk på Aralsøen helt ophørte i midten af 1970;erne og mange landsbyer rundt søen blev forladt. Søen har i dag en saltpromille som Nordsøen. I 1970;erne udsatte de sovjetiske myndigheder flere forskellige fiskearter som kunne leve i saltvand, bl.a. skrubber. Og nu er der en stor bestand af skrubber - og det er skrubbe fiskeriet som er fundamentet i det dansk/kazakiske fiskeriprojekt.

Den 15. oktober afholder den kazakiske forening Aral Tinizi (Aralsøen) stiftende generalforsamling. Foreningen blev oprettet for 1 år siden og har i dag over 600 betalende medl. På generalforsamlingen skal der vælges en bestyrelse på 8 personer.

  • Foreningen bliver den første større demokratiske institution i Aralsk regionen, og sandsynligvis den første i Kazakstan.

Mht. demokratiske spilleregler, vil dette valg adskille sig fra valget til det nationale, og de regionale parlamenter, som Kazakstan afholdte den 10.10.

  • Disse valg kaldes demokratiske, men der er lang vej endnu. Og sammenligner man med den meget lave levestandard i regionen (den så absolut laveste i Kazakstan) har partierne og kandidaterne brugt uhørt store midler på valget til det nationale- og de regionale parlamenter. De midler står ikke i noget fornuftig forhold til et demokratisk formål.

For flere oplysninger, eventuelt billeder, kontakt venligst Landsforeningen Levende Havs kontor på Djursland telf. 86366355 el. foreningens hjemmeside www.levende-hav.dk <http://gl.levendehav.dk/>

Man kan også skrive til denne mail adresse, eller forsøge at ringe til projektets koordinator, Kurt Bertelsen Christensen på telf. 007 3243 322256 el. 321304 el. UNDP kontoret 322471. Bedste træffetidspunkt er mellem kl. 11.00 og 13.00 dansk tid.