Aaralsøen

  

16. Juni 1998

Til Pressen: 

I perioden 19.- 25. Juni 1998 gennemfører Landsforeningen Levende Hav en oplysningskampagne om Aralsøen. Aralsøen ligger i Central Asien og var indtil midten af 60´erne verdens 4. største sø. Men en kraftig afvanding fra de floder som forsyner Aralsøen med vand, har medført at søen er reduceret med næsten 50% - og i dag er Aralsøens vand, mere salt end vandet i Nordsøen.

I forbindelse med det forestående miljøminister topmøde i Århus 23.- 25. juni opstilles en større plancheudstilling med titlen: ’Aralsøen og Fiskeriet’. Denne kan ses fra den 20. – 25. juni 1998 i skolegården på Brobjergskolen tæt på Scandinavian Congress Center v/Musikhuset i Århus. Tilknyttet udstillingen er der kasakiske filttelte (jurter) og fiskeriudstyr fra Aralsøen. Der udgives også en detaljeret rapport om Kasakstan; Aralsøen; og et Danida støttet fiskeri-, og udviklingsprojekt, kaldet: ’Fra Kattegat til Aralsøen’.

Fra Kasakstan har vi inviteret 6 personer. Bl.a. kommer guvernøren fra Kyzl-Orda provinsen og Aralsk regionens borgmester. (Den nordlige del af Aralsøen ligger i Kyzl-Orda provinsen der er 5 x større end Danmark med ca. 600.000 indb.). Aralsk borgmester har igangsat i et dæmningsbyggeri som vil adskille den sydlige og den nordlige del af Aralsøen. Hvis dæmnings byggeriet realiseres, betyder det at Lille Aral i nord, kan se frem til en situation som man kendte i 60´erne. Hvad det kommer til at betyde for Store Aral i syd, er uafklaret.

Kampagnen vil forsøge at skabe større opmærksomhed omkring Aralsøens miljøproblemer og fiskernes situation. Det er blevet nødvendigt, fordi temaet på ministertopmødet - det vest/østlige miljøsamarbejde og den folkelige inddragelse heri - ikke har sat Aralsøens alvorlige miljø-problemer på den officielle dagsorden. Og selv om Aralsøen er kendt som verdens største menneskeskabte miljøkatastrofe, er denne ikke blevet en del af et 33 punkts program, som de centralasiatiske lande bringer med på det officielle miljøtopmøde.

Det kasakiske besøg vil også give de kazakiske ledere, et indblik i det danske samfund og i den danske del af fiskeriprojektet, som med private -, Demokratifonds-, og Danida-NGO midler, siden 1994 har samarbejdet med kasakiske fiskere. Samarbejdet omkring et fiskeri-, og udviklingsprojekt med det formål at få fanget, behandlet og solgt fladfisk, fanget i Aralsøen.

- Landsforeningen Levende Hav blev stiftet i 1995 og har 125 medl. Foreningens formål er at få havmiljøet på den faglige- og politiske dagsorden, nationalt som internationalt, igennem konkrete projekter med brugerne af havet, specielt fiskerne.

Foruden Aralsø fiskeriprojektet er foreningen aktiv i fremme af et økologisk fiskeri i Danmark og i et EU-støttet kystfiskerprojekt

Landsforeningen Levende Hav

Rødspættevej 12, Bønnerup Havn

8585 Glesborg

Tlf. 86 38 63 55 eller 20 43 45 37